Chương trình ICPC

                                

KỲ THI LẬP TRÌNH SINH VIÊN QUỐC TẾ ICPC ASIA DANANG 2019 


CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, từ 5 - 6 tháng 12 năm 2019

 Chi tiết (tiếng Anh) trên: http://acm-icpc.olp.vn/

Chiều Thứ Ba:  3/12 - Đăng ký OLP’19 và Kỳ thi ICPC Asia Danang 2019

14h30 -  17h00

Đăng ký tham dự Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam và ACM/ICPC Asia Danang 

sảnh  -  Khu hiệu bộ, sảnh khu F,  Đại học Bách khoa 

 Chiều Thứ năm:  5/12 - Khai mạc Kỳ thi ICPC Asia Danang 2019

tại Hội trường F, Đại học Bách khoa

13h30 – 15h00

Khai mạc Kỳ thi  ICPC Asia Danang năm 2019

15h00 – 15h30

Di chuyển sang Khu thi đấu (Nhà thi đấu)

16h00 – 16h45

Họp các Trưởng đoàn ICPC Asia Danang (sau khai mạc 10 phút  tại hội trường)

16h00 – 18h00

Các đội tham dự ICPC  nộp tài liệu, nhận và thử máy – Khu vực thi ICPC

Sáng Thứ sáu: 6/12  - Thi lập trình ICPC Asia Danang 2019

                           tại Nha thi đấu Đại học Bách khoa

6h00-7h00

Xe đón các Đoàn quốc tế

6h30 - 7h30

Thí sinh  làm thủ tục và công tác chuẩn bị

8h00   - 13h00

Thí sinh làm bài / Phục vụ ăn trưa và giải khát trong khi thi

8h05   – 12h00

Công bố và theo dõi online kết quả  trong Khu thi và Khu khán giả

11h30   – 12h30

Ăn trưa (dành cho các trưởng/phó đoàn) tại Khu nhà ăn sinh viên hoặc tại chỗ

          Chiều Thứ sáu: 6/12 – Thăm quan Đà Năng - Hội An

14h00 – 17h00

Chương trình thăm quan tự do

      Thứ sáu: 6/12 - Lễ Tổng kết, Trao giải Kỳ thi  ICPC Asia Danang  2018

tại Hội trường F, Đại học Bách khoa

17h00 – 18h30

18h30 - 18h40

18h40 - 19h00

Tổng kết Olympic Tin học sinh viên Việt Nam và Trao các giải OLP’19

Văn nghệ - Giao lưu

Tổng kết và Trao giải Kỳ thi ICPC Asia Danang 2019

      Thứ sáu: 6/12 - Tổng kết và giao lưu

tại sảnh Hội trường F, Đại học Bách Khoa

19h00 - 20h00

Tiệc liên hoan, Giao lưu giữa các đội dự thi

20h00 - 20h30

Giao lưu các đoàn

 Lưu ý: Chi tiết chương trình có thể thay đổi vào phút cuối.

Comments