Kết quả ICPC

Chúc mừng:

Đội tuyển Register - Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội đoạt Rank 2 tại ICPC Asia Manila 2019!


Đội tuyển REGISTER sẽ chính thức dự World Final ICPC 2020 tại Moscow 

Xem kết quả ICPC 2019 ở Tệp đính kèm phía dưới


Ĉ
Long Nguyen,
19:30, 14 thg 1, 2020
Ĉ
Long Nguyen,
19:30, 14 thg 1, 2020
Comments