Kết quả ICPC


Kết quả ICPC Vietnam 2020 xem ở tệp đính kèm phía dưới! 
Gồm:
1. Kết quả ICPC Asia Can Tho 2020
2. Kết Quả:
    + Vòng ICPC Quốc Gia
    + Vòng ICPC miền Nam
    + Vòng ICPC miền Bắc
    + Vòng ICPC miền Trung
3. Kết quả và Danh sách các Trường PTTH tham gia ICPC Quốc gia 2020


Chúc mừng:

Đội tuyển Register - Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội đoạt Rank 2 tại ICPC Asia Manila 2019!


Đội tuyển REGISTER sẽ chính thức dự World Final ICPC 2020 tại Moscow 

Xem kết quả ICPC 2019 ở Tệp đính kèm phía dưới


Ċ
Long Nguyen,
00:40, 5 thg 2, 2021
ĉ
Long Nguyen,
00:39, 5 thg 2, 2021
Ĉ
Long Nguyen,
00:13, 5 thg 2, 2021
Comments