Vòng Khu vực và Quốc gia

Vòng Khu vực Bắc - Trung - Nam và Quốc gia Online tổ chức vào tháng 10-11/2020

Lịch thi chính thức các vòng Khu vực miền Trung, miền Bắc, miền Nam và Quốc gia Online

ICPC miền Trung (host ĐH khoa học Huế &  ĐHBK Đà Nẵng) ngày : update...  

ACM/ICPC miền Bắc (host ..................) ngày update...

ACM/ICPC miền Nam (host ..............) ngày update...

ACM/ICPC National sẽ tổ chức vào ngày update... tháng 11 

(các vòng Khu vực dự kiến thi trên Domjudge, National thi trên update...)

Đề nghị các trường chuẩn bị lập và chọn teams tham dự đang ký trên trang toàn cầu https://icpc.baylor.edu/ từ 01/10/2020. Trong tháng 10 là cơ hội để các Trường tuyển chọn các sinh viên xuất sắc nhất tham gia Đội tuyển Trường.

Mở đăng ký từ 1/10/2020 trên trang toàn cầu,
Xem hướng dẫn đăng ký ở Tệp đính kèm phía dưới


Theo Quy chế OLP-ACM/ICPC ( trong mục Olympic/Quy chế - Nội quy): 

Lệ phí thi gửi về Tài khoản (hoặc tiền mặt nộp trực tiếp) : 

            Đơn vị hưởng :  Hội Tin học Việt Nam 
            
Tài khoản số  :  003 70406 0000 979 
            
Tại                :  Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
            Địa chỉ           :  64-68 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm,  Hà Nội
            Nội dung ghi:     Lệ phí đăng ký thi Vòng online Quốc gia của (Trường/Đội truyển)

Hội Tin học Việt Nam (BTC) căn cứ vào chi tiết chuyển tiền sẽ gửi lại PHIẾU THU cho các đoàn khi Đăng ký dự thi OLP tại Hà Nội hoặc chuyển về địa chỉ của trường.


Download mẫu đăng ký thi Vòng quốc gia online (tệp đính kèm phía dưới) để đăng ký chung cho trường. 

Chú ý: đăng ký đúng cỡ áo thi đấu của các Thành viên 
Do các đội đăng ký tên sinh viên, tên huấn luyện viên không chính xác trên trang toàn cầu, việc này dẫn đến việc khi cấp giấy chứng nhận dự thi và giải thưởng hay có đề nghị làm lại. Chính vì vậy BTC sẽ qua danh sách đăng ký chung của trường (với đầy đủ thông tin) và đối chiếu danh sách trên CSDL ACM/ICPC toàn cầu để làm dữ liệu in các CHỨNG NHẬN.
Nếu lỗi do đăng ký của Trường và Đội, BTC sẽ không cấp lại Chứng nhận.

Ċ
Long Nguyen,
20:26, 1 thg 10, 2018
ĉ
Long Nguyen,
04:04, 14 thg 10, 2015
Comments