Liên hệ


Ban Tổ chức Olympic Tin học Sinh viên VN và ICPC
 Vietnam

Văn phòng Hội Tin học Việt Nam (BTC)
Tầng 6 Số 14 Trần Hưng Đạo , Hà Nội. 

Tel: (+84 24) 38211725/ 39712597 (ext 603,608) - Chị Hương, Chị Huệ
olpvietnam@vaip.vn ; acmicpc.vietnam@gmail.com
 
Web: http://vaip.vn 


Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 
Km 10, đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội

Liên hệ: Chị Đỗ Hải Yến;  Tel: 04- 3756 2186   Fax: 04-3382 9236           
Mob: 094 868 8080      email: yendh@ptit.edu.vn

Thầy: Từ Minh Phương email phuongtm@ptit.edu.vn


 

Hội đồng cố vấn Việt Nam Kỳ thi ICPC 
Ông Nguyễn Long, Tổng thư ký Hội Tin học Việt Nam; Đồng Giáp đốc ICPC Asia Southeast & Pacific

 email: nguyenlong@vaip.vn ; nguyenlongvaip@gmail.com

Hội đồng Giám khảo Kỳ thi OLP và ICPC Asia Vietnam

PGS.TS Hồ Sĩ Đàm, Chủ tịch Hội đồng, eMail:  damhs@vnu.edu.vn  

PGS. TS. Phạm Bảo Sơn, eMail: sonpb@vnu.edu.vn
PGS.TS Nguyễn Đức Nghĩa, eMail: nghiand@soict.hust.edu.vn  

Website:  http://www.olp.vn/ và  http://www.ptit.edu.vn/
 
 
Website ACM/ICPC Việt Nam: 
http://acm-icpc.olp.vn 
Website ACM/ICPC Toàn Cầu:  https://icpc.baylor.edu/ 


Comments