Kết quả - Đề thi

Kết quả, Scoreboard ,Đề thi OLP'19 các Khối ở tệp đính kèm phía dưới

Chúc mừng chủ nhân, các nhà Vô địch, Giải Nhất, Nhì, Ba và các giải Khuyến khích các khối thi OLP'19


Ĉ
Long Nguyen,
19:22, 14 thg 1, 2020
Ċ
Long Nguyen,
19:23, 14 thg 1, 2020
Ċ
Long Nguyen,
19:34, 14 thg 1, 2020
Ċ
Long Nguyen,
19:24, 14 thg 1, 2020
Ċ
Long Nguyen,
19:24, 14 thg 1, 2020
Ĉ
Long Nguyen,
19:22, 14 thg 1, 2020
Comments