Kết quả - Đề thi

Kết quả, Scoreboard ,Đề thi OLP'20 các Khối ở tệp đính kèm phía dưới

Chúc mừng chủ nhân, các nhà Vô địch, Giải Nhất, Nhì, Ba và các giải Khuyến khích các khối thi OLP'20


Ĉ
Long Nguyen,
19:22, 14 thg 1, 2020
Ċ
Long Nguyen,
00:09, 5 thg 2, 2021
Ċ
Long Nguyen,
00:09, 5 thg 2, 2021
Ĉ
Long Nguyen,
00:07, 5 thg 2, 2021
ć
Long Nguyen,
00:09, 5 thg 2, 2021
ć
Long Nguyen,
00:09, 5 thg 2, 2021
Comments