Chương trình

OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ 26

& KỲ THI LẬP TRÌNH SINH VIÊN QUỐC TẾ ACM/ICPC ASIA HOCHIMINH CITY

CHƯƠNG TRÌNH (DỰ KIẾN)

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH, từ 5 đến 8 tháng 12 năm 2017

 

 

Chiều Thứ Ba:  5/12 - Đăng ký OLP’17 và Kỳ thi ACM/ICPC Asia Hochiminh City 2017

14h30 -  17h00

Đăng ký tham dự Olympic Tin học Sinh viên VN và ACM/ICPC Asia Hochiminh City Sảnh trường Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh,280 An Dương Vương, P4, Q5, Tp HCM

Sáng Thứ Tư:  6/12 Khai mạc OLP’17

7h30 – 9h15

Sinh viên các khối thi OLP’17 thử máy & hệ thống thi trực tuyến (online Judge CMS)

Các phòng máy Trung tâm CNTT và Nhà thi đấu đa năng

9h00 -  9h30

Đăng ký đại biểu tham dự

9h30 -  11h00

Khai mạc Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 26 năm 2017

Hội trường – trường Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh

11h30 -  12h30

Ăn trưa (dành cho thí sinh OLP’17 và các trưởng/phó đoàn) tại Khu nhà ăn sinh viên

    Chiều Thứ Tư:  6/12 -  Thi giải cá nhân OLP’17

13h30 – 14h00

Thí sinh tập trung làm thủ tục dự thi các Khối cá nhân

Các phòng máy Trung tâm CNTT và Nhà thi đấu đa năng

14h00 – 17h00

Thi các khối Chuyên (A), Không chuyên (B), Cao đẳng (C); Siêu Cúp (D)

14h30 – 17h00

Hội nghị các Trưởng đoàn và đại biểu tham dự OLP’17 và ACM/ICPC 2017

Sáng Thứ năm: 7/12 -  Giao lưu OLP’17 và thi khối Phần mềm nguồn mở                                     

7h30 – 15h30

Giao lưu OlP’17 và thi khối PMNM(H)

Trung tâm CNTT Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh

 Chiều Thứ năm:  7/12 - Khai mạc Kỳ thi Quốc tế  ACM/ICPC Asia Hochiminh City 2017

13h30 – 15h30

Khai mạc Kỳ thi  ACM/ICPC Asia Hochiminh City năm 2017

Hội trường - Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh

16h00 – 16h45

Họp các Trưởng đoàn ACM/ICPC Asia Hochiminh City

16h00 – 18h00

Các đội tham dự ACM/ICPC  nộp tài liệu, nhận và thử máy – Khu vực thi ACM/ICPC

Nhà thi đấu đa năng – Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh

Sáng Thứ sáu: 8/12  - Thi lập trình ACM/ICPC Asia Hochiminh City năm 2017

tại Nhà thi đấu đa năng – Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh

6h30 - 7h30

Thí sinh  làm thủ tục và công tác chuẩn bị

7h30 - 11h40

Công bố online kết quả  trong Khu thi và Khu khán giả từ 8h30 – 12h30

7h40 – 12h40

Thí sinh làm bài / Phục vụ ăn trưa và giải khát trong khi thi

11h45 – 12h30

Ăn trưa (dành cho các trưởng/phó đoàn) tại Khu nhà ăn sinh viên

          Chiều Thứ sáu: 8/12 – Thăm quan Tp Hồ Chí Minh

14h00 – 17h00

Chương trình thăm quan tự do

      Thứ sáu: 8/12 - Lễ Tổng kết, Trao giải và trao cờ đăng cai Olympic & ACM/ICPC năm 2018

Hội trường - Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh

17h00 – 18h20

Tổng kết Olympic Tin học sinh viên Việt Nam và Trao các giải OLP’17

      Thứ sáu: 8/12 - Trao giải Kỳ thi ACM/ICPC Asia Hochiminh City 2017 - Tổng kết và giao lưu

18h40 - 19h10

Công bố kết quả và Trao giải ACM/ICPC Asia Hochiminh City 2017

19h15 - 20h30

Tiệc liên hoan, Giao lưu giữa các đội dự thi

Sảnh Hội trường  - Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh

                                Lưu ý: Chi tiết chương trình có tể thay đổi vào phút cuối.

Comments