Chương trình

OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ 28, PROCON

& KỲ THI LẬP TRÌNH SINH VIÊN QUỐC TẾ ICPC ASIA DANANG

CHƯƠNG TRÌNH

 

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, từ 3 đến 7 tháng 12 năm 2019

54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

 

 

Chiều Thứ Ba: 3/12 - Đăng ký OLP’19 và Kỳ thi ICPC Asia Dannang 2019

14h30 -  17h00

Đăng ký tham dự Olympic Tin học Sinh viên VN và ICPC Asia Dannang

Sảnh Khu F Đại học Bách khoa Đà Nẵng

Sáng Thứ Tư:  4/12 Khai mạc OLP’19

7h30 – 9h15

Sinh viên các khối thi OLP’19 thử máy & hệ thống thi trực tuyến (online CMS)

Các phòng máy Nhà I và Khu thi đấu ICPC (Xem sơ đồ trong cẩm nang OLP-ICPC)

9h00 -  9h30

Đăng ký đại biểu tham dự

9h30 -  11h00

Khai mạc Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 28 năm 2019

Hội trường F, Đại học Bách khoa Đà Nẵng

11h30 -  12h30

Ăn trưa (dành cho thí sinh OLP’19 )và BTC gặp gỡ các trưởng/phó đoàn

    Chiều Thứ Tư:  4/12 -  Thi giải cá nhân OLP’19

13h30 – 14h00

Thí sinh tập trung làm thủ tục dự thi các Khối cá nhân

Các phòng máy Nhà I và Khu thi đấu ICPC (xem sơ đồ vị trí thi trong Cẩm nang)

14h00 – 17h00

Thi các khối Chuyên (A), Không chuyên (B), Cao đẳng (C); Siêu Cúp (D)

14h30 – 17h00

Hội nghị các Trưởng đoàn tham dự OLP’19 và ICPC Asia Dannang 2019

Sáng Thứ năm: 5/12 -  Giải PROCON Vietnam,2019  và thi khối Phần mềm nguồn mở                                     

7h30 – 12h00

Giải Procon Vietnam 2019

7h30 – 15h30

Thi khối PMNM (H)

 Chiều Thứ năm:  5/12 - Khai mạc Kỳ thi ICPC Asia Dannang 2019

13h30 – 15h30

Khai mạc Kỳ thi  ICPC Asia Dannang năm 2019

Hội trường F, Đại học Bách khoa Đà Nẵng

16h00 – 16h45

Họp các Trưởng đoàn ICPC Asia Dannang (sau khai mạc 10 phút)

16h00 – 18h00

Các đội tham dự ICPC  nộp tài liệu, nhận và thử máy – Khu vực thi ICPC

Sáng Thứ sáu: 6/12  - Thi lập trình ICPC Asia Dannang năm 2019

tại Khu thi đấu – Đại học Bách khoa Đà Nẵng

7h00 - 7h45

Thí sinh  làm thủ tục và công tác chuẩn bị

8h00 – 13h00

Thí sinh làm bài / Phục vụ ăn trưa và giải khát trong khi thi

Đại biểu theo dõi online Scoreboard từ 8h15 – 12h00

11h45 – 12h30

Ăn trưa (dành cho các trưởng/phó đoàn) tại khu vực thi.

          Chiều Thứ sáu: 6/12 – Thăm quan Đà Nẵng, Hội An

14h00 – 17h00

Chương trình thăm quan tự do và thăm quan cho các Đội tuyển Quốc tế

      Thứ sáu: 6/12 - Lễ Tổng kết, Trao giải và trao cờ đăng cai Olympic & ICPC năm 2020

Hội trường F, Đại học Bách khoa Đà Nẵng

17h00 – 18h20

Tổng kết Olympic Tin học sinh viên Việt Nam và Trao các giải OLP’19

      Thứ sáu: 6/12 - Trao giải Kỳ thi ICPC Asia Dannang 2019 - Tổng kết và giao lưu

18h40 - 19h10

Công bố kết quả và Trao giải ICPC Asia Dannang 2019

19h15 - 20h30

Tiệc liên hoan, Giao lưu giữa các đội dự thi

Tại sảnh Khu F, Đại học Bách khoa Đà Nẵng

Lưu ý: Chương trình dự kiến,  Chi tiết chương trình có thể thay đổi vào phút cuối.Comments