Chương trình

                                

                                

OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN VIỆT NAM

& KỲ THI LẬP TRÌNH SINH VIÊN QUỐC TẾ ACM/ICPC ASIA NHA TRANG 2016

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỌC NHA TRANG, từ 29 tháng 11 đến 2 tháng 12 năm 2016

 

 

Chiều Thứ Ba:  29/11 - Đăng ký OLP’16 và Kỳ thi ACM/ICPC Nha Trang 2016

14h30 -  17h00

Đăng ký tham dự Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam và ACM/ICPC Asia Nha Trang 2016

Nhà B1 - Sảnh trước Trung tâm Tin học - Đại học Nha Trang

Sáng Thứ Tư:  30/11 Khai mạc OLP’16

7h30 -  8h00

Đăng ký tham dự và đại biểu

8h00 – 10h00

Khai mạc Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 25 năm 2016

Hội trường 3,  Đại học Nha Trang

10h15 -  11h15

Sinh viên thi OLP’16 thử máy và hệ thống thi trực tuyến (online Judge CMS)

Khu thi OLP'16: Nhà G8 - Trung tâm Tin học và Nhà Thi đấu trường Đại học Nha Trang

    Chiều Thứ Tư:  30/11 -  Thi giải cá nhân OLP’16

13h30 – 14h00

Thí sinh tập trung làm thủ tục dự thi các Khối cá nhân

Khu thi OLP'16:  Nhà G8-Trung tâm Tin học và Nhà Thi đấu trường Đại học Nha Trang

14h30 – 17h00

Thi các khối Chuyên (A), Không chuyên (B), Cao đẳng (C); Siêu Cúp (D)

14h30 – 17h00

Hội nghị các Trưởng đoàn tham dự OLP’16 và ACM/ICPC 2016 (Nhà B1)

Sáng Thứ năm: 1/12 -  Thi  khối PMNM, các hoạt động sinh viên                                       

7h30 – 15h30

Thi khối PMNM(H) tại  Nhà G8, Tầng 2

8h30 -11h00

Các hoạt động sinh viên

 Chiều Thứ năm:  1/12 - Khai mạc Kỳ thi Quốc tế  ACM/ICPC Asia Nha Trang năm 2016

tại Nhà thi đấu đa năng – Đại học Nha Trang

13h30 – 15h30

Khai mạc Kỳ thi  ACM/ICPC Nha Trang năm 2016

Hội trường 3 - Đại học Nha Trang

16h00 – 16h45

Họp các Trưởng đoàn ACM/ICPC Nha Trang - Nhà B1

16h00 – 18h00

Các đội tham dự ACM/ICPC  nộp tài liệu, nhận và thử máy 

Nhà thi đấu - khu vực thi ACM/ICPC

Sáng Thứ sáu: 2/12  - Thi lập trình ACM/ICPC Asia Nha Trang 2016

tại Nhà thi đấu đa năng – Đại học Nha Trang

6h30 - 7h30

Thí sinh  làm thủ tục và công tác chuẩn bị

7h30 - 11h40

Công bố online kết quả  trong Khu thi và Khu khán giả từ 8h30 – 12h30

7h40 – 12h40

Thí sinh làm bài / Phục vụ ăn trưa và giải khát trong khi thi

11h45 – 12h30

Ăn trưa (dành cho các trưởng/phó đoàn) tại Khu nhà ăn sinh viên

          Chiều Thứ sáu: 2/12 – Thăm quan Nha Trang

14h00 – 17h00

Chương trình thăm quan Nha Trang tự do

Thứ sáu: 2/12 - Lễ Tổng kết, Trao giải và trao cờ đăng cai Olympic & ACM/ICPC năm 2016

 tại Hội trường  2 trường Đại học Nha Trang

17h00 – 18h30

18h35 - 18h45

18h45 - 19h10

Tổng kết Olympic Tin học sinh viên Việt Nam và Trao các giải OLP’16

Văn nghệ - Trình diễn

Công bố kết quả và Trao giải ACM/ICPC Asia Nha Trang 2016

      Thứ sáu: 2/12 - Tổng kết và giao lưu OLP'16 và Kỳ thi ACM/ICPC Asia Nha Trang

19h15 - 20h15

Tiệc liên hoan, Giao lưu giữa các đội dự thi - sảnh Hội trường 2

20h15 - 20h45

Giao lưu các đoàn 

Lưu ý: Chi tiết chương trình có tể thay đổi vào phút cuối.

Comments