Chương trình

OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ 29

PROCON & KỲ THI LẬP TRÌNH SINH VIÊN QUỐC TẾ ICPC ASIA CAN THO 

CHƯƠNG TRÌNH 

 

ĐẠI HỌC CẦN THƠ, từ 8 đến 11 tháng 12 năm 2020

                                                         Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ


 

 

Chiều Thứ Ba: 8/12 - Đăng ký OLP’20 và Kỳ thi ICPC Asia Can Tho  2020

14h30 -  17h00

Đăng ký tham dự Olympic Tin học Sinh viên VN và ICPC Asia Can Tho  

Sảnh Hội trường Rùa, Đại học Cần Thơ

Sáng Thứ Tư:  9/12 Khai mạc OLP’20

7h30 – 9h15

Sinh viên các khối thi OLP’20 thử máy & hệ thống thi trực tuyến (Judge CMS)

Các phòng máy tại Khoa CNTT

9h00 -  9h30

Đăng ký đại biểu tham dự

9h30 -  11h00

Khai mạc Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 29, PROCON 

và Kỳ thi ICPC Asia Cần Thơ 2020 

Hội trường Rùa - Đại học Cần Thơ

11h30 -  12h30

Ăn trưa dành cho thí sinh OLP’20 và Các trưởng/phó đoàn gặp gỡ cùng BTC

    Chiều Thứ Tư:  9/12 -  Thi giải cá nhân OLP’20 

13h00 – 14h00

Thí sinh tập trung làm thủ tục dự thi các Khối cá nhân (Siêu CUP từ 13h00)

Các phòng máy tại Khoa CNTT

14h00 – 17h00

Thi các khối Chuyên (A), Không chuyên (B), Cao đẳng (C); 

New: khối Siêu Cúp (D) thi 4 tiếng từ 13h30 đến 17h30 

14h30 – 17h00

Hội nghị các Trưởng đoàn tham dự OLP’20 và ICPC Asia Can Tho  2020 

Sẽ giới thiệu Solution các bài thi các khối OLP'20

Sáng Thứ năm: 10/12 -  thi PROCON và khối OLP Phần mềm nguồn mở                                      

7h30 – 11h30

Thi đấu giải Procon Vietnam 2020

Khoa CNTT

7h30 – 15h30

Thi khối PMNM (H) 

Khoa CNTT

 Chiều Thứ năm:  10/12 - ICPC Practice 

13h30 – 15h30


Tự do

15h00 – 16h45

Các đội tham dự ICPC  nộp tài liệu, nhận và thử máy – Khu vực thi ICPC 

(Chú ý: mang Team NoteBook, bút, giấy nháp và từ điển để nộp lại BTC) 

Trung tâm học liệu, Đại học Cần Thơ

16h45 – 17h00

"technical briefing"

Trung tâm học liệu, Đại học Cần Thơ

Sáng Thứ sáu: 11/12  - Thi lập trình ICPC Asia Can Tho  năm 2020

tại Khu thi đấu: Trung tâm học .liệu  - Đại học Cần Thơ

7h00 - 7h45

Thí sinh  làm thủ tục và công tác chuẩn bị

8h00 – 13h00

Thí sinh làm bài / Phục vụ ăn trưa và giải khát trong khi thi 

Đại biểu, khách mời theo dõi online Scoreboard từ 8h15 – 12h00

11h45 – 12h30

Ăn trưa (dành cho các trưởng/phó đoàn) tại khu vực thi. 

          Chiều Thứ sáu: 11/12 – Thăm quan Cần Thơ

14h00 – 16h45

Thăm quan Cần Thơ tự do 

      Chiều Thứ sáu: 11/12 - Tổng kết, Trao giải và trao cờ đăng cai Olympic & ICPC  2021

Đại học Cần Thơ

17h00 – 18h20

Tổng kết Olympic Tin học sinh viên Việt Nam, Procon và Trao các giải OLP’20

Tối Thứ sáu: 11/12 - Trao giải Kỳ thi ICPC Asia Can Tho  2020 - Tổng kết và giao lưu

18h40 - 19h10

Công bố kết quả và Trao giải ICPC Asia Can Tho  2020

19h15 - 20h30

Tiệc liên hoan, Giao lưu giữa các đội dự thi 

Tại Đại học Cần Thơ

Lưu ý: Chương trình dự kiến,  Chi tiết chương trình có thể thay đổi vào phút cuối.


Comments