Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng 


Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng là trường đại học đào tạo về kỹ thuật, công nghệ lớn nhất ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Nhà trường luôn xác định rõ sứ mạng và mục tiêu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực của mình, đồng thời gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng; các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

Trong 45 năm qua, Trường Đại học Bách khoa không ngừng phát triển về quy mô và chất lượng đào tạo đại học và sau đại học, tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ, đổi mới căn bản mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp dạy – học. Trương có 14 khoa, 08 phòng chức năng, 01 bộ môn ngoại ngữ chuyên ngành, 02 Viện và 10 trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với tổng số 582 cán bộ viên chức trong đó có 386 giảng viên với gần 40% có học vị Tiến sỹ.

Là một trong ba trường Đại học Bách khoa của Việt Nam, bên cạnh Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, Nhà trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, công nghệ chất lượng cao và thực hiện các hoạt động khoa học, công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển của khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước. Bên cạnh các đối tác trong nước, Nhà trường đã xây dựng quan hệ hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục với trên 50 trường đại học, trung tâm, viện nghiên cứu và các tổ chức giáo dục của hơn 20 quốc gia trên thế giới.

Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyên giao công nghệ của cán bộ và sinh viên trong thời gian gần đây đã có những chuyển biến mạnh mẽ. Nhiều đề tài mang tính thực tiễn cao gắn liền với các hoạt động đào tạo và sản xuất góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước đồng thời hỗ trợ đắc lực cho việc hoàn thiện kiến thức và kỹ năng của sinh viên tốt nghiệp.

Chất lượng sinh viên tốt nghiệp tử Trường Đại học Bách khoa tiếp tục được các Doanh nghiệp và Xã hội đánh giá cao. Hơn 90% sinh viên có được việc làm một năm sau tốt nghiệp. Nhiều cựu sinh viên hiện đang đảm nhận các vị trí lãnh đạo trong các cơ quan, doanh nghiệp lớn hoặc trở thành các doanh nhân thành đạt.

Năm 2020 là năm Nhà trường xác định kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn quốc tế là trọng tâm nhằm cam kết đảm bảo chất lượng tốt nhất, xứng đáng với học hiệu Đại học Bách khoa Đà Nẵng với truyền thống hơn 45 năm xây dựng và phát triển.

Comments