Trường đăng cai OLP

Trường đăng cai OLP 2019

Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng


Trường đăng cai OLP 2018


                                    Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

                                  (Km10, đường Nguyễn Trãi, Hà Đông,Hà Nội)

                                                Website: http://www.ptit.edu.vn/


Comments