Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng 

                                    Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

                                  (Km10, đường Nguyễn Trãi, Hà Đông,Hà Nội)

                                                Website: http://www.ptit.edu.vn/


Comments