Hoạt động gần đây của trang web

Long Nguyen đã chỉnh sửa 9h00 ngày 20/11: Chúc mừng các Thầy, Cô giáo
22:00, 16 thg 11, 2018 Long Nguyen đã chỉnh sửa 12h00 ngày 17/11: rà soát đăng ký OLP'18
21:58, 16 thg 11, 2018 Long Nguyen đã đính kèm (CB)17_11 DANH SANH ĐANG KY OLP-ICPC.xlsx vào 12h00 ngày 17/11: rà soát đăng ký OLP'18
21:57, 16 thg 11, 2018 Long Nguyen đã xóa tệp đính kèm (CB) DANH SANH ĐANG KY OLP-ACM NGAY 15-11-2018.xlsx khỏi 12h00 ngày 17/11: rà soát đăng ký OLP'18
21:57, 16 thg 11, 2018 Long Nguyen đã chỉnh sửa 12h00 ngày 17/11: rà soát đăng ký OLP'18
18:58, 15 thg 11, 2018 Long Nguyen đã chỉnh sửa Môi trường - Công cụ
03:14, 15 thg 11, 2018 Long Nguyen đã chỉnh sửa 18h00 ngày 15/11: rà soát đăng ký OLP'18
03:09, 15 thg 11, 2018 Long Nguyen đã chỉnh sửa 18h00 ngày 15/11: rà soát đăng ký OLP'18
03:09, 15 thg 11, 2018 Long Nguyen đã đính kèm (CB) DANH SANH ĐANG KY OLP-ACM NGAY 15-11-2018.xlsx vào 18h00 ngày 15/11: rà soát đăng ký OLP'18
03:08, 15 thg 11, 2018 Long Nguyen đã chỉnh sửa 18h00 ngày 15/11: rà soát đăng ký OLP'18
20:42, 14 thg 11, 2018 Long Nguyen đã chỉnh sửa Môi trường - Công cụ
20:42, 14 thg 11, 2018 Long Nguyen đã xóa tệp đính kèm OLP-FOSS-2017_Thuvien.pdf khỏi Môi trường - Công cụ
19:05, 14 thg 11, 2018 Long Nguyen đã chỉnh sửa 9h40 ngày 15/11: chốt sổ ICPC Asia Hanoi, chuẩn bị OLP'18
03:05, 13 thg 11, 2018 Long Nguyen đã chỉnh sửa 18h00 ngày 13/11: Đóng cửa, chốt sổ thi ICPC Asia Hanoi
00:59, 13 thg 11, 2018 Long Nguyen đã chỉnh sửa 14h30 ngày 13/11: Đóng cửa, chốt sổ thi ICPC Asia Hanoi
00:58, 13 thg 11, 2018 Long Nguyen đã đính kèm DS Teams ICPC 13_11 (FN).xlsx vào 14h30 ngày 13/11: Đóng cửa, chốt sổ thi ICPC Asia Hanoi
00:58, 13 thg 11, 2018 Long Nguyen đã xóa tệp đính kèm DS Teams ICPC 13_11 (FN).xlsx khỏi 14h30 ngày 13/11: Đóng cửa, chốt sổ thi ICPC Asia Hanoi
00:52, 13 thg 11, 2018 Long Nguyen đã đính kèm DS Teams ICPC 13_11 (FN).xlsx vào 14h30 ngày 13/11: Đóng cửa, chốt sổ thi ICPC Asia Hanoi
00:51, 13 thg 11, 2018 Long Nguyen đã xóa tệp đính kèm DS Teams ICPC 13_11 (FN).xlsx khỏi 14h30 ngày 13/11: Đóng cửa, chốt sổ thi ICPC Asia Hanoi
00:42, 13 thg 11, 2018 Long Nguyen đã chỉnh sửa 14h30 ngày 13/11: Đóng cửa, chốt sổ thi ICPC Asia Hanoi
23:57, 12 thg 11, 2018 Long Nguyen đã chỉnh sửa 14h30 ngày 13/11: Chốt sổ thi ICPC Asia Hanoi
23:49, 12 thg 11, 2018 Long Nguyen đã đính kèm DS Teams ICPC 13_11 (FN).xlsx vào 14h30 ngày 13/11: Chốt sổ thi ICPC Asia Hanoi
23:49, 12 thg 11, 2018 Long Nguyen đã xóa tệp đính kèm (CB) DS ĐANG KY OLP-IPC 2018 (10_11).xlsx khỏi 14h30 ngày 13/11: Chốt sổ thi ICPC Asia Hanoi
23:49, 12 thg 11, 2018 Long Nguyen đã xóa tệp đính kèm DANH SANH ĐANG KY ICPC 2018.xlsx khỏi 14h30 ngày 13/11: Chốt sổ thi ICPC Asia Hanoi
23:47, 12 thg 11, 2018 Long Nguyen đã chỉnh sửa 14h30 ngày 13/11: Chốt sổ thi ICPC Asia Hanoi

cũ hơn | mới hơn