Hoạt động gần đây của trang web

21:30, 9 thg 9, 2018 Long Nguyen đã chỉnh sửa Đăng ký ACM/ICPC Vietnam
21:26, 9 thg 9, 2018 Long Nguyen đã chỉnh sửa Vòng Quốc gia Online
20:58, 9 thg 9, 2018 Long Nguyen đã chỉnh sửa Các vòng ACM/ICPC khu vực Bắc - Trung - Nam
20:55, 9 thg 9, 2018 Long Nguyen đã đính kèm Logo ACM_1.jpg vào Các vòng ACM/ICPC khu vực Bắc - Trung - Nam
20:55, 9 thg 9, 2018 Long Nguyen đã tạo Các vòng ACM/ICPC khu vực Bắc - Trung - Nam
20:04, 31 thg 8, 2018 Long Nguyen đã đính kèm Sponsorship OLP_ACM_ICPC 2018.pdf vào Dành cho Nhà tài trợ
20:04, 31 thg 8, 2018 Long Nguyen đã đính kèm OLP-ACM 2018 Marketing Letter.pdf vào Dành cho Nhà tài trợ
20:04, 31 thg 8, 2018 Long Nguyen đã xóa tệp đính kèm Sponsorship OLP_ACM_ICPC 2017.pdf khỏi Dành cho Nhà tài trợ
20:04, 31 thg 8, 2018 Long Nguyen đã xóa tệp đính kèm OLP-ACM 2017 Marketing Letter.pdf khỏi Dành cho Nhà tài trợ
20:42, 26 thg 8, 2018 Long Nguyen đã đính kèm Cong van moi tai tro - quang cao tai OLP-ACM 2018.pdf vào Dành cho Nhà tài trợ
20:42, 26 thg 8, 2018 Long Nguyen đã đính kèm Ho so moi Tai tro quang ba tai OLP-ACM 2018.pdf vào Dành cho Nhà tài trợ
20:37, 26 thg 8, 2018 Long Nguyen đã xóa tệp đính kèm Ho so moi Tai tro, quang ba tai OLP-ACM 2017.pdf khỏi Dành cho Nhà tài trợ
20:37, 26 thg 8, 2018 Long Nguyen đã xóa tệp đính kèm DANH MỤC GIẢI THƯỞNG OLP_ACM ICPC.pdf khỏi Dành cho Nhà tài trợ
20:37, 26 thg 8, 2018 Long Nguyen đã xóa tệp đính kèm Cong van moi tai tro Giai thuong OLP-ACM 2017.pdf khỏi Dành cho Nhà tài trợ
20:37, 26 thg 8, 2018 Long Nguyen đã xóa tệp đính kèm CV 5991-CV-BDNTW.pdf khỏi Dành cho Nhà tài trợ
20:37, 26 thg 8, 2018 Long Nguyen đã chỉnh sửa Dành cho Nhà tài trợ
20:36, 26 thg 8, 2018 Long Nguyen đã đính kèm Logo ACM_OLP.jpg vào Dành cho Nhà tài trợ
20:28, 26 thg 8, 2018 Long Nguyen đã đính kèm Logo ACM_PTIT.jpg vào Dành cho Nhà tài trợ
21:00, 24 thg 8, 2018 Long Nguyen đã đính kèm OLP-FOSS-2018_Thuvien.pdf vào Môi trường - Công cụ
20:59, 24 thg 8, 2018 Long Nguyen đã chỉnh sửa Môi trường - Công cụ
20:58, 24 thg 8, 2018 Long Nguyen đã đính kèm Mâu Đồng hồ FOSS.png vào Môi trường - Công cụ
20:51, 24 thg 8, 2018 Long Nguyen đã đính kèm VFOSSA.png vào OLP'18 - Thư viện PMNM
20:51, 24 thg 8, 2018 Long Nguyen đã cập nhật Mâu Đồng hồ FOSS.png
20:51, 24 thg 8, 2018 Long Nguyen đã tạo OLP'18 - Thư viện PMNM
02:00, 20 thg 6, 2018 Long Nguyen đã chỉnh sửa Vòng Quốc gia Online

cũ hơn | mới hơn