Tin tức

Olympic / ACM ICPC

 • (NEW) Thông báo số 1: OLP'19 & ICPC Asia Danang 2019 THÔNG BÁO SỐ 1 Kính gửi: BAN GIÁM HIỆU CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG  (Download ở tệp đính kèm phía dưới, Trường chưa nhận được Thông báo đề ...
  Được đăng 02:09, 5 thg 6, 2019 bởi Long Nguyen
 • 14/12 Kết quả - Giải thưởng OLP'18 và ICPC Việt Nam 2018 Ngày 14/12Chúc mừng amazingbamboo_with_coccoc (ĐHBK Hanoi) đã đoạt Second Prize tại ICPC Singapore 2018Cũng chúc mừng Send Bobs to Alice  (NUS - hình thành từ Unsign ...
  Được đăng 19:10, 13 thg 12, 2018 bởi Long Nguyen
 • Ngày 30/11 - cam go ICPC Asia Hanoi từ 8h00 23h30 29/11Đã kết thúc OLP'2018 với PMNM Hackerthon thú vị!Bằng khen đã chuẩn bị sản xuất!Các Khối OLP'18 đã được HĐGK phê duyệt kết ...
  Được đăng 08:15, 29 thg 11, 2018 bởi Long Nguyen
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 107. Xem nội dung khác »

Mùa hè sáng tạo / Các cuộc thi khác

 • OLP'18 - Thư viện PMNM OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN VIỆT NAM NĂM 2018             Thư viện cho khối thi “Phần mềm nguồn mở”Thư viện nguồn mở chính Arduino ESP32: dự án phần cứng nguồn ...
  Được đăng 20:51, 24 thg 8, 2018 bởi Long Nguyen
 • OLP'17 - Thư viện Phần mềm nguồn mở OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN VIỆT NAM NĂM 2017                Thư viện cho khối thi “Phần mềm nguồn mở”Thư viện nguồn mở chính Docker: nền tảng ảo hóa mức hệ ...
  Được đăng 20:32, 4 thg 7, 2017 bởi Long Nguyen
 • Thư viện PMNM cho OLP'16 (new) Thư viện nguồn mở chính Django: Thư viện chính được sử dụng trong dự án con Horizon [1] trong OpenStack, là một ứng dụng web cung cấp giao diện hỗ ...
  Được đăng 04:02, 5 thg 9, 2016 bởi Long Nguyen
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 28. Xem nội dung khác »