Giải thưởng OLP-PROCON-ICPC Vietnam 2019

đăng 20:10, 14 thg 1, 2020 bởi Long Nguyen   [ đã cập nhật 20:31, 14 thg 1, 2020 ]

Giải thưởng OLP'19 - PROCON - ICPC Asia Danang 2019

Danh sách Giải thưởng OLP-PROCON-ICPC xem ở tệp đính kèm phía dưới!


CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG OLP'19, PROCON &  ICPC ASIA DANANG 2019
TTTên GiảiTiền mặt (đồng)/ giải
1Siêu CUP OLP’19 
 Nhất/ CUP Vàng                    5,000,000
 Nhì / CUP Bạc                    3,000,000
 Ba/ CUP đồng                    1,500,000
 Giải Ba                       800,000
   
2Chuyên Tin, Không Chuyên tin, Cao đẳng  
 Cao Đẳng 
 Nhất                     1,500,000
 Nhì                     1,000,000
 Ba                       500,000
 Khuyến khích                       200,000
 Không Chuyên tin 
 Nhất vô địch                    3,000,000
 Nhất                    2,000,000
 Nhì                     1,000,000
 Ba                       500,000
 Khuyến khích                       200,000
 Chuyên Tin 
 Nhất (vô địch)                    3,000,000
 Nhất                    2,000,000
 Nhì                     1,000,000
 Ba                       500,000
 Khuyến khích                       200,000
   
3PMNM - OLP’19 
 Nhất                    1,500,000
 Nhì                     1,000,000
4Đồng đội các khối OLP’19 
 - Chuyên tin, Không Chuyên tin                    1,500,000
 - Cao đẳng                    1,000,000
5PROCON 
 Vô địch                       800,000
 Nhất                        600,000
 Nhì                        400,000
 Ba                       200,000
   
TT Giải thưởng ICPC Asia Danang 2019 và Vòng Quốc gia và Khu vực Tiền mặt (đồng) 
  
   
1ICPC VIETNAM 2019 
 Vô Địch                     6,000,000
 Nhất                    4,500,000
 Thưởng Third Prize Asia Danang (K/ Chính thức)                    1,000,000
 Nhì                     1,500,000
 Ba                       800,000
2Top 12 ICPC Việt Nam 
 Cho các Đội tuyển không đoạt giải chính thức 
 Đội tuyển đồng giải nhất (không đoạt giải chính thức)                       600,000
 Đội tuyển đồng giải nhì (không đoạt giải chính thức)                       500,000
 Đội tuyển đồng giải ba (không đoạt giải chính thức)                       400,000
3ICPC Không chuyên 
 Nhất                     1,500,000
 Nhì                     1,000,000
 Ba                       700,000
 Khuyến khích                       500,000
4Vòng Quốc gia online ICPC 2019 
 (công bố tại lễ KM) 
 Vô địch                    2,500,000
 Nhất (Vàng)                    2,000,000
 Nhì (Bạc)                    1,500,000
 Ba (Đồng)                    1,000,000
5Vòng Quốc gia online ICPC Không chuyên 
 Nhất  
 Nhì  
 Ba 
 Khuyến khích                       400,000
6Vòng Khu vực online ICPC 2019 
 (công bố trên trang www.OLP.vn) 
 Nhất                     1,000,000
 Nhì                        800,000
 Ba                       600,000
 Khuyến khích                       400,000


Ĉ
Long Nguyen,
20:10, 14 thg 1, 2020
Ĉ
Long Nguyen,
20:10, 14 thg 1, 2020
Comments