ICPC Khu vực và Quốc gia

OLP-ICPC từ 6 đến 9 tháng 12/2022

 • Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam: ngày 6-8/12/2022

 • Procon Vietnam: ngày 8 tháng 12/2022

 • Kỳ thi ICPC Asia HoChiMinhCity: ngày 9 tháng 12/2022

Lịch thi các vòng Khu vực online ICPC năm 2022: trong tháng 10 lần lượt:

   • Ngày 15-16/10 Vòng ICPC miền Bắc do Đại học Công nghệ - ĐHQG HN chủ trì

Vòng thi ICPC miền Bắc do Đại học Công Nghệ - ĐHQG Hà Nội chủ trì, theo lịch cụ thể sau:

+ 20h thứ 6, 14/10/2022: thông tin username và password vòng thi thử được gửi tới các HLV (theo đăng ký trên ICPC).

+ 14h-16h thứ 7, 15/10/2022: Thi thử tại www.icpc-north22.vnoi.info

+ 20h thứ 7, 15/10/2022: thông tin username và password vòng thi chính thức được gửi tới các HLV.

+ 8h-13h chủ nhật, 16/10/2022: Kỳ thi ICPC phía Bắc chính thức tại www.icpc-north22.vnoi.info

   • 22-23/10 Vòng ICPC miền Trung do Đại học Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng chủ trì

   • 29-30/10 Vòng ICPC miền Nam do Đại học KHTN – ĐHQG Tp HCM chủ trì

Kỳ thi ICPC Quốc gia năm 2022: 13/11/2022

Kỳ thi ICPC Asia HoChiMinh City năm 2022: vào 8-9/12/2022


Đăng ký:

Đăng ký trên trang ICPC toàn cầu tại : https://icpc.global chọn Regionals

vào mục Upcoming Regionals > The 2022 ICPC Asia Pacific Contest > Chọn kỳ thi cần đăng ký (theo ngày)

Nếu trường mới tham gia thi ICPC lần đầu, đề nghị eMail cho BTC để đăng ký tên trường trong Database của ICPC.

Gửi eMail tới: acmicpc.vietnam@gmail.com ; nguyenlong@vaip.vn;