Môi trường - Công cụ

THIẾT BỊ, MÔI TRƯỜNG, CÔNG CỤ TẠI OLP'22, PROCON, ICPC ASIA HCMC 2022

Máy tính cho các khối thi giải lập trình cá nhân (OLP) và Kỳ thi ICPC Asia HCMC:

+ Tất cả máy thi OLP dùng máy đang học tốt nhất tại HCMUTE (tiêu chuẩn phổ biến iCore 5 trở lên) kết nối LAN (Web Server)

Khối Siêu CUP, Chuyên Tin: Hệ điều hành UBUNTU,

Khối Không chuyên - Cao đẳng: WIN 10,

+ Máy thi ICPC Asia HoChiMinh city dùng PC (tiêu chuẩn phổ biên iCore 7) kết nối LAN và cài Hệ điều hành UBUNTU,

Khối siêu CUP thi trên máy cài Chuẩn ICPC

+ Thí sinh Không được phép mang KEYBOARD lập trìnhMouse của mình để tự kết nối vào máy thi,

+ Thi ICPC: thí sinh chuẩn bị sẵn TEAM NOTBOOK (khong quá 25 trang A4)

Software

ICPC / Siêu cúp / Chuyên tin

Hệ điều hành Ubuntu 20.04

IDE

Codeblocks

Pycharm

Eclipse

Intellij

Editor

vim, gedit

Không chuyên - Cao Đẳng

Hệ điều hành: Windows 10

IDE

Codeblocks

Pycharm

Eclipse

Intellij

Free Pascal

Editor

notepad

Ngôn ngữ & câu lệnh dịch TRÊN: https://oj.vnoi.info/runtimes/

Máy tính cho các khối thi PROCON và PMNM:

+ Các đội sử dụng máy thi tự mang theo của đội mình, BTC không bố trí máy

+ Thi Procon sẽ kết nối máy thi của các đội qua mạng LAN để thi đấu đối kháng (như 2019, 2020)

Thư viện PMNM các hướng dẫn nội dung thi PROCON ở các mục tương ứng

Môi trường thi OLP-ICPC

Chương trình chấm: VNOJ (Contest Control System)

Rules on Team Notebooks

(as of November 25-26, 2010)

Được mang Từ điển Anh - Việt nộp chung với Team Notebooks

Yêu cầu về cụ thể về team notebook xem trên http://icpc.baylor.edu/icpc/finals/notebook/default.htm.

Lưu ý: Team Reference Document với các yêu cầu đơn giản hơn ( xem trên http://cm.baylor.edu/ICPCWiki/Wiki.jsp?page=On-Site%20Registration):

"This document may contain up to 25 pages of referencaterials, single-sided, letter or A4 size, with pages numbered in the upper right-hand corner and your university name printed in the upper left-hand corner. Text and illustrations must be readable by a person with correctable eyesight without magnification from a distance of 1/2 meter. It may include hand-written comments and corrections on the fronts of pages only."

Các Team/Sinh viên thi khối PMNM được mang NoteBook của mình và cài sẵn Thư viện PMNM đã thông báo.