OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ 33

& KỲ THI LẬP TRÌNH SINH VIÊN QUỐC TẾ ICPC

NĂM 2024
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI, từ 10 - 13/12/2024

Trang OLP - HaUI:   http://olp.haui.edu.vn 

FB:                               ICPC Vietnam

Toàn cầu:           https://icpc.global

Asia Pacific:      https://icpc.iisf.or.jp/asia-pacific/

Asia:                    https://icpcasia.wp.txstate.edu

CẢM ƠN CÁC DOANH NGHIỆP THAM GIA TÀI TRỢ - HỖ TRỢ ỦNG HỘ CÁC TÀI NĂNG TRẺ CNTT VIỆT NAM !

Đến với OLP-ICPC các Danh nghiệp có cơ hội tiếp cận nguồn nhân lực CNTT trẻ tốt nhất Việt Nam!

Giới thiệu Olympic Tin học Sinh viên và Kỳ thi ICPC Việt Nam

Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam (OLP) là sáng kiến của Hội Tin học Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm động viên phong trào học tập tin học và khuyến khích các tài năng tin học trẻ. Bắt đầu từ năm 1992, Kỳ thi đã được tổ chức định kỳ hàng năm với sự tham gia của đông đảo sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng trong cả nước. Từ năm 2006 Việt Nam chính thức được chấp thuận tổ chức Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC (ACM International Collegiate Programming Contest) Khu vực Châu Á. Xem tiếp...