OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ 30

& KỲ THI LẬP TRÌNH SINH VIÊN QUỐC TẾ ICPC ASIA HANOI

ĐẠI HỌC FPT, từ 8-11/03/2022

Trang OLP - FPT: http://OLP.fpt.edu.vn/

FB: ICPC Vietnam

ICPC toàn cầu: https://icpc.global

ICPC Asia: https://icpcasia.wp.txstate.edu


Giới thiệu Olympic Tin học Sinh viên và Kỳ thi ICPC Việt Nam

Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam (OLP) là sáng kiến của Hội Tin học Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm động viên phong trào học tập tin học và khuyến khích các tài năng tin học trẻ. Bắt đầu từ năm 1992, Kỳ thi đã được tổ chức định kỳ hàng năm với sự tham gia của đông đảo sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng trong cả nước. Từ năm 2006 Việt Nam chính thức được chấp thuận tổ chức Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC (ACM International Collegiate Programming Contest) Khu vực Châu Á. Xem tiếp...

Tài trợ Bạch kim

Tài trợ Vàng

Tài trợ Bạc

Tài trợ Đồng