DÀNH CHO Thí sinh

Đề thi, Solution các năm ở Tệp đính kèm phía dưới!

Các cuộc thi Lập trình Quốc Tế

ICPC  (kết quả, đề thi chi tiết trong các mục tương ứng): https://icpc.global

Imagine Cup:  http://imaginecup.com/

Google Code Jam: http://code.google.com/codejam

Code Forces:  https://codeforces.com

Top Coder: http://www.topcoder.com/

Các cuộc thi Tin học trong nước và các kỳ thi online

Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam : http://www.olp.vn và trang thi/luyện thi các Trường Đại học

Nhân tài Đất Việt:  http://www.nhantaidatviet.vnn.vn/

Kỳ thi online của CLB Olympic Tin học Việt Nam: https://vnoi.info và Trang FB của VNOI

"vnoi.info - Olympic tin học Việt Nam, trang web được xây dựng và phát triển bởi cựu học sinh các khối chuyên toán - tin học trên cả nước, với mong muốn trở thành nơi giao lưu, trao đổi, lưu trữ những tài liệu về toán tin cho mọi người." 

Các đề thi chính thức và solution tham khảo các khối thi cá nhân kỳ thi OLP 2017-2023

OLP23_De thi SC2023.pdf
OLP23_Solution SC-hint.pdf

Khối  Siêu CUP OLP'23

DethiChuyen2023.pdf
Huong dan ChuyenTin2023.pdf

Khối Chuyên Tin OLP'23

OLP23_Dethihongchuyen_CD.pdf
OLP23 Solution Khối Không chuyên.pdf

Khối Không Chuyên Tin & CĐ OLP'23

OLP22 Dekhoi SIEUCUP OLP.pdf
OLP22 - huong dan giai SC OLP.pdf

Khối  CUP OLP'22

OLP22_DethiChuyen OLP2022.pdf
OLP22 Solution Chuyen Tin .pdf

Khối Chuyên Tin OLP'22

OLP22_DethiKhongChuyen OLP2022.pdf
OLP22_Tutorial_Khong_Chuyen_2022.pdf

Khối Kng Chuyên Tin & CĐ OLP'22

OLP21 De thi Sieu CUP.pdf
Solution Sieu CUP OLP21.pdf

Siêu CUP OLP'21

OLP21 De Thi_Chuyen tin.pdf
Solution_Chuyen tin OLP21.pdf

Khối Chuyên Tin OLP'21

OLP21_De thi KhongChuyen_CD.pdf
Solution KC & CĐ OLP21.pdf

Khối Không Chuyên & CĐ OLP'21

DethiChuyentin2020.pdf
Huongdan_DethiChuyenTin2020.pptx

Đề Chuyên tin OLP'20

DethiKhongChuyen2020_final.pdf
Huongdan_DethiKhongChuyen2020.pptx

Đề KC_CĐ OLP'20

DethiSieuCUP OLP2030.pdf
Solution SieuCUP OLP2020.pdf

Đề Siêu CUP OLP'20

Dethi SieuCUP OLP 2019.pdf

Đề  Siêu CUP OLP'19

Dethi OLP19_Chuyen_Tin.pdf

Đề Chuyên Tin OLP'19

DethiKhongChuyen2019_FINAL.pdf

Đề KC-CĐ OLP'19

DethiSieuCup2018.pdf

Đề  Siêu CUP OLP'18

DethiChuyentin2018.pdf

Đề Chuyên Tin OLP'18

DethiKhongChuyen2018.pdf

Đề Khôngchuyên OLP'18

DethiCaoDang2018.pdf

Đề Cao đẳng OLP'18

SieuCup2017 - file.pdf

Đề Siêu CUP OLP'17

DethiChuyenTin2017.pdf

Đề Chuyên Tin OLP'17

DethiKhongChuyen2017.pdf

Đề K_Chuyên OLP'17

DethiCaoDang2017.pdf

Đề Cao đẳng OLP'17