Hướng dẫn

Sẽ cập nhật CỤ THỂ sau .....

Môi trường

Máy tính

Các PC tiêu chuẩn cấu hình mạnh, kết nối mạng Trung tâm Thông Tin thư viện - Đại học Công nghiệp Hà Nội

Dành riêng cho Kỳ thi ACM/ICPC Hanoi 2012

Phần mềm cài đặt

    • Windows XP hoặc WIN 7 và các phần mềm Microsoft theo bản quyền sử dụng của chương trình MSDN-AA dành cho sinh viên. Dự kiến: Trên các máy cài Windows XP và MS Office.

    • Xem môi trường thi ACM/ICPC tại mục Thiết bị - Môi trường

Hướng dẫn sử dụng PC^2 cho thí sinh

Hướng dẫn này giúp thí sinh làm quen với chương trình PC2 (Programming Contest Control system). Thí sinh sẽ được hướng dẫn cách nộp bài thông qua PC2 và một số tính năng khác cuả chương trình.

Khởi động PC2

Khởi động PC2 thông qua shortcut đến file pc2team.bat, ta được màn hình tương tự như hình dưới đây:

Để đăng nhập, nhập vào tên của đội và mật khẩu vào ô Name và ô Password rồi nhấn Logon. Tên của đội sẽ có dạng teamxx, trong đó xx là số hiệu của đội. Mật khẩu của từng đội sẽ được ban giám khảo cho trước.

Gửi bài cho ban giám khảo

Sau khi hệ thống chấp nhận cho đăng nhập, bạn sẽ vào được màn hình chính của PC2 như hình trên. Màn hình này hiển thị tên đội (ở đây là team1) và thời gian còn lại của cuộc thi (ở đây là 4 giờ 57 phút).

Lựa chọn file chương trình

Nhấn vào tab SUBMIT để hiển thị màn hình cho phép nộp bài, như hình trên.

Chọn trong danh sách Problem đề bài tương ứng với chương trình bạn muốn gửi tới ban giám khảo. Trong ví dụ này, đề bài Hello đã được chọn.

Chọn trong danh sách Language ngôn ngữ dung để viết chương trình bạn muốn gửi tới ban giám khảo. Trong ví dụ này, ngôn ngữ Java đã được chọn

Để gửi bài tới ban giám khảo, bạn phải chỉ ra tên file chứa chương trình chính. Bạn hãy nhấn vào nút Select để mởi hộp thoại File và chọn file chứa chương trình chính. Sau khi chọn file, đường dẫn của file đã chọn sẽ được hiển thị trên màn hình trong phần Main File, trong ví dụ này là “C:\work\Hello.java”.

Nếu chương trình của bạn gồm nhiều file, bạn phải chỉ ra các file còn lại trong danh sách Additional Files. Bạn hãy nhấn vào nut Add để thêm file và nut Remove để loại bỏ file.

Lưu ý: Bạn phải chỉ ra tên chương trình chính trong phần Main File chứ không phải trong phần Additional Files. Ngoài ra, bạn chỉ cần đưa các file chứa mã nguồn (file chương trình, file tiêu đề) vào chứ không cần đưa các file dữ liệu hoặc file chạy được vào các phần này.

Kiểm tra chương trình

Sau khi bạn đã chọn đề bài, ngôn ngữ và các file của chương trình cần gửi đến Ban giám khảo, bạn nên nhấn vào nut Test. Chương trình của bạn sẽ được dịch và chạy trên máy tính của bạn, sử dụng môi trường giống với môi trường của Ban giám khảo. Tuy nhiên chương trình sẽ được chạy với dữ liệu thử nghiệm của bạn chứ không phải dữ liệu kiểm tra của Ban giám khảo.

Bạn nên chạy thử chương trình (bằng cách nhấn nút Test) trước khi gửi chương trình tới Ban giám khảo. Ngoài ra, khi sử dụng tính năng chạy thử này, bạn nên kiểm tra lại và đảm bảo các file dữ liệu có nằm trong cùng thư mục chứa chương trình.

Sau khi chạy thử chương trình, bạn có thể nộp bài bằng cách nhấn vào nut Submit. Một hộp thoại như hình trên xuất hiện, bạn hãy kiểm tra lại dữ liệu lần cuối và nhấn vào nút Submit để nộp bài cho Ban giám khảo.

Khi chương trình đã được nộp, hộp thoại sau đây sẽ xuất hiện thông báo chương trình của bạn đã được nộp.

Thông báo này cho bạn biết Ban giám khảo đã nhận được bài làm của bạn. Bạn có thể nhấn Close để đóng lại sau khi đọc xong. Lưu ý: Thông báo này chỉ cho biết Ban giám khảo đã nhận được bài làm, sau khi Ban giám khảo đánh giá xong bài làm của bạn, bạn sẽ nhận được thông báo khác cho biết kết quả đánh giá.

Để xem tình trạng các bài tập đã nộp của bạn, hãy nhấn vào tab Runs. Màn hình tương tự như hình dưới đây sẽ xuất hiện. Bạn có thể nhấn vào nut Refresh để biết được kết quả cập nhật nhất.

Ở ví dụ này, tại thời điểm còn 4 giờ 42 phút, đội team1 đã nộp bài 1 lần. Đó là bài Hello được nộp ở thời điểm 14 phút. Cột status có hiện NEW thể hiện bài làm này chưa được ban giám khảo đánh giá. Nếu bài làm đã được ban giám khảo đánh giá, cột status sẽ hiện Yes hoặc No.

Kết quả đánh giá

Sau khi Ban giám khảo đánh giá xong bài làm của bạn, một thông báo về kết quả sẽ được gửi lại cho bạn, tương tự như hình trên. Thông báo này sẽ cho bạn biết chương trình của bạn chạy trên dữ liệu của ban giám khảo cho kết quả ra sao, đúng hay không đúng (Yes/No).

Điểm khác biệt so với PC2 8.7

Trong một số trường hợp như ở giai đoạn cuối cuộc thi, để thời gian phản hồi cho thí sinh được rút ngắn, ban giám khảo có thể đặt một hệ thống chấm sơ bộ. Hệ thống này sẽ đưa ra đánh giá dựa trên chương trình của thí sinh một cách tự động mà không có sự xem xét của ban giám khảo. Vì vậy, thí sinh sẽ nhận được kết quả do hệ thống này đánh giá kèm theo dòng thông báo: “This is a Preliminary Judgement”. Kết quả này là kết quả không chính thức và không được tính vào bảng điểm. Sau một khoảng thời gian nào đó (có thể vẫn trong thời gian cuộc thi diễn ra hoặc khi kết thúc cuộc thi), giám khảo sẽ thông báo kết quả chính thức. Kết quả này có thể giống và cũng có thể khác với kết quả sơ bộ ban đầu.

Yêu cầu giải đáp thắc mắc

Nếu bạn thấy đề bài không rõ ràng, bạn có thể gửi yêu cầu giải đáp tới ban giám khảo. Bạn hãy chọn tab Clarifications, màn hình hiện lên tương tự như hình trên. Bạn hãy chọn đề bài cần thắc mắc, nhập câu hỏi và nhấn vào nút Submit Clarification.

Nếu Ban giám khảo đã trả lời thắc mắc của bạn, các trả lời này sẽ hiện lên trong tab View Clarifications như hình dưới đây. Cột status có trạng thái “boardcast” khi Ban giám khảo thấy rằng thắc mắc của bạn hợp lý, đề bài thực sự có điểm không rõ ràng và tất cả các đội thi khác cũng sẽ nhận được thông báo này của Ban giám khảo.

Khi Ban giám khảo trả lời câu hỏi (bạn có thể phải đợi vì Ban giám khảo nhận được nhiều yêu cầu cùng lúc), một thông báo sẽ tự đông hiện lên thông báo kết quả trả lời của ban giám khảo, tương tự như khi Ban giám khảo đánh giá bài làm của bạn.

Lưu ý: Ban giám khảo sẽ đánh giá xem thắc mắc của bạn có cần giải đáp hay không? Nếu đề bài đã rõ ràng đủ để giải đáp thắc mắc của bạn, bạn sẽ chỉ nhận được câu trả lời “No Response - Read the Problem Statement”

Đổi mật khẩu

Để thay đổi mật khẩu, bạn chọn tab Settings. Bạn hãy nhập vào mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới, gõ lại mật khẩu mới và nhấn vào nút Change password để yêu cầu thay đổi mật khẩu đăng nhập.

Thoát khỏi PC2

Để thoát khỏi PC2, bạn nhấn vào nút Exit. Lưu ý: Thoát khỏi PC2 không làm mất các yêu cầu nộp bài, yêu cầu giải đáp của bạn, tuy nhiên, bạn chỉ có thể nhận được thông báo của Ban giám khảo khi bạn đăng nhập vào hệ thống.

Lưu ý

Mỗi khi bạn khởi động PC2, sẽ có một cửa sổ command được tự động bật đồng thời. Bạn có thể thu nhỏ cửa sổ này nhưng không được tắt. Nếu bạn tắt cửa sổ này, thì PC2 sẽ tự động thoát và bạn phải đăng nhập lại từ đầu.