Kết quả ICPC

Các kỳ thi ICPC Việt Nam từ 2016

https://icpcvn.github.io/ 

+ Scoreboard

+ Problems

+ Editorial & Solution

Sau kết thúc 5 vòng loại ICPC Châu Á - TBD tại: Taiwan, Seoul, Yokohama, Jarkata và Hue City - Hội đồng ICPC Asia Pacific căn cứ luật xét thành tích thi đấu các vòng Regional năm 2023 đã chọn ra 60 đội tuyển có kết quả tốt nhất và mời 5 đội tuyển Vô địch các vòng ICPC Asia Pacific Regional tham dự: ICPC Asia Pacific Championship sẽ tổ chức tại trường Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội từ ngày 29/2 đến ngày 3/3/2024

Xin chúc mừng 12 đội tuyển Việt Nam đã giành quyền tranh xuất play-off và tranh các bộ huy chương cao quý nhất Kỳ thi ICPC Asia Pacific Championship lần đầu tiên!

University of Science and Technology – The University of Danang | BKDN.LeaderTurnsBack đoạt vé từ ICPC Asia Jakarta!

Danh sách các đội tuyển tự động chuyển lên trong The 2023-2024 ICPC Asia Pacific Championships trên trang toàn cầu,

Công bố trên trang ICPC Asia Pacific Championship: https://icpc.asia  

và trang chính thức của ICPC Asia Pacific: https://icpc.iisf.or.jp/asia-pacific/

Như vậy 65 đội tuyển bao gồm: 15 Đội tuyển Korea (có 2 vô địch), 12 Đội tuyển Japan (1 vô địch), 13 Đội tuyển Taiwan (1 vô địch), 12 Đội tuyển Việt Nam, 8 đội tuyển Indonesia, 4 Đội tuyển Singapore (1 vô địch) và 1 đội tuyển từ Thailand sẽ tham dự ICPC Asia Pacific Championship tại UET-VNU tranh ngôi VÔ ĐỊCH và các xuất đại diện Asia Pacific tham dự World Final ICPC 2024 sẽ tổ chức tại Kazakhstan!