Thông tin - Quy định

Đối tượng dự thi

1. Tất cả sinh viên của các trường Cao đẳng/ Đại học đều được phép lập và đăng ký Đội tuyển dự thi phần thi ICPC khối chuyên Tin học và không chuyên Tin học (kể cả các đội khối Cao đẳng có nguyện vọng) theo quy định về khối chuyên và không chuyên. Mỗi đội tuyển đăng ký gồm 3 sinh viên và huấn luyện viên. Các trường Chuyên PTTH đều được phép lập và đăng ký các Đội tuyển dự thi ICPC.

2. Hình thức được tổ chức theo đội tuyển. Mỗi trường được cử một hay nhiều đội chuyên tin, không chuyên tin tham gia, riêng khối không chuyên chỉ được cử nhiều nhất một đội tuyển tham dự vòng Châu Á (Asia).

3. Đăng ký online trên mạng toàn cầu ICPC https://icpc.global theo hướng dẫn, danh sách các đội tuyển theo trường đưa trên toàn cầu mục Regionals tìm vòng loại Châu Á/Asia Pacific tên các vòng thi ICPC Việt Nam.

4. Mỗi đội tuyển đăng ký đầy đủ 03 thí sinh tham gia và huấn luyện viên.

5. Từ năm 2012, trước khi đến Kỳ thi ICPC Việt Nam sẽ tổ chức Kỳ thi ICPC quốc gia online tập trung (vòng Internet), kỳ thi ICPC quốc gia sẽ tổ chức sớm hơn Kỳ thi ICPC Asia Việt Nam từ 1-2 tháng. Các đội tuyển đăng ký theo thông báo của BTC và chỉ các đội tuyển tham gia vòng thi ICPC Quốc gia giải được ít nhất 1 bài mới được xét chọn thi vòng loại ICPC Asia Việt Nam hoặc Khu vực (theo quy chế chung ICPC Châu Á và Asia Pacific)

6. Từ năm 2009, Kỳ thi ICPC Asia Việt Nam sẽ giới hạn không quá 120 đội dự thi, các đội tuyển không tham gia vòng Quốc gia online, chậm đăng ký online và không nộp lệ phí theo quy định sẽ không được dự thi.

7. Các đội tuyển đăng ký tham gia thi ICPC theo thông báo cụ thể của BTC, theo qui chế Olympic và Quy chế Kỳ thi ICPC Asia Pacific/Châu Á và toàn cầu.

Mục tiêu và hình thức của phần thi

Mục tiêu của phần thi

Là phần thi giải một số bài toán cụ thể trên máy tính bằng tiếng Anh, nhằm khuyến khích thực hiện giải quyết các bài toán bằng chương trình hoàn thiện, không có lỗi, đồng thời khuyến khích phong cách làm việc tập thể, ngôn ngữ quốc tế, tính cộng đồng trong lĩnh vực CNTT.

Hình thức của phần thi (theo chuẩn chấm test ICPC)

Mỗi đội dự thi được phát 01 đề thi bằng tiếng Anh, trong đề thi sẽ có từ 8-10 bài. Mỗi đội sẽ làm việc trên 01 PC trong khoảng thời gian là 05 giờ. Khi làm xong bài nào, các đội có quyền nộp bài qua hệ thống thi ICPC chấm ngay bài đó, kết quả được công bố trên Scorreboard online khi thi. Bài thi sau khi chấm, nếu vượt qua toàn bộ số test mới được tính 01 điểm, còn không sẽ bị trả về và không được tính điểm. Nếu bài được tính 01 điểm, sẽ có một chỉ số phụ được tính là thời gian thực hiện bài đó (tính từ lúc bắt đầu cuộc thi). Nếu bị trả về , bài được phép làm lại và đề nghị chấm lại, tuy nhiên, sẽ bị tính phạt về mặt thời gian (mỗi lần trả về bị cộng thêm 20 phút vào chỉ số phụ). Chỉ có bài được 01 điểm mới bị tính chỉ số phụ thời gian (là tổng thời gian làm bài và thời gian bị phạt - nếu có). Bài nào không có điểm thì không đưa vào để tính thời gian làm bài.

Sau khi kết thúc cuộc thi, kết quả của các đội sẽ dựa trên tổng số điểm đạt được (đội nào được nhiều điểm hơn sẽ đứng trên). Hai đội có cùng số điểm sẽ được so sánh dựa trên chỉ số phụ (đội nào có thời gian làm bài ít hơn sẽ đứng trên).

Hình thức thi online (trên Internet) sẽ tương tự, đề bài và nộp bài qua internet trên một trang web do BTC quy định và thông báo trước ngày thi.

Cách thức nộp bài và chấm bài

Các bài thi đề nghị chấm phải ở dạng mã nguồn C++ , Java hoặc Python và nộp qua hệ thống thi quy định của mỗi vòng thi. Mỗi bài sẽ được chấm bằng một file test duy nhất chứa nhiều bộ dữ liệu. Các bài sau khi chấm nếu không được tính điểm và bị trả về sẽ nhận được một trong các thông báo sau:

  • Lỗi khi chạy hoặc do tệp output không đủ kết quả các test (Unexpected Error)

  • Quá thời gian cho phép (Time limited exceeded)

  • Sai kết quả (Wrong Answer)

  • Ngôn ngữ lập trình

  • Ngôn ngữ lập trình là C/C++, Java, Python.

(xem thông tin chính thức trên trang ICPC toàn cầu và các quy định khác do HĐGK thông báo)

Nội quy ICPC & Olympic

(Cho kỳ thi ICPC Việt Nam và Khu vực hàng năm)

1. Thí sinh dự thi cá nhân và các thí sinh trong đội tuyển dự thi các khối tập thể (sau đây gọi là thí sinh) phải theo đúng đối tượng đã quy định trong Quy chế Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam.

2. Thí sinh dự thi các giải Olympic phải mặc áo dự thi OLP đã phát khi thi các nội dung OLP. Đội tuyển, Thí sinh dự thi ICPC Asia phải mặc áo và đeo thẻ dự thi ICPC khi thi nội dung ICPC.

3. Khi vào khu vực thi, bàn thi, khu thi theo đội tuyển (sau đây gọi tắt là khu vực), mọi thí sinh đều phải mang thẻ sinh viên và đeo thẻ dự thi ICPC. Thí sinh phải ngồi đúng chỗ qui định và thực hiện mọi hướng dẫn của giám thị và cán bộ khu vực thi.

4. Thí sinh phải vào khu vực thi đúng giờ qui định. Thí sinh nào đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh bắt đầu làm bài thi sẽ không được quyền dự thi.

5. Mỗi thí sinh sẽ nhận được vị trí dự thi theo số báo danh hoặc vị trí dự thi của mình theo tên đội tuyển. Mỗi thí sinh sẽ làm bài trên máy vi tính hoặc thiết bị do Ban tổ chức chuẩn bị. Ngoài những vật dụng được phép mang vào trong khi thi (theo quy chế, quy định hoặc đăng ký trước) và các vật dụng được cấp phát thí sinh không được mang theo bất cứ tài liệu, hoặc trang bị tin học, viễn thông (di động, nhắn tin...) nào khác vào khu vực thi.

6. Thí sinh có trách nhiệm kiểm tra thiết bị máy tính, thiết bị làm bài của mình, ngoài các chương trình đã được cài sẵn không được tự tiện cài đặt, trao đổi gì khác trên máy và chỉ làm bài và các đăng ký cần thiết theo hướng dẫn của giám thị khu vực thi.

7. Trong khu vực thi thí sinh không được dùng bất cứ hình thức nào để trao đổi, gửi hoặc nhận tài liệu và thông tin. Tuyệt đối nghiêm cấm sử dụng điện thoại di động và các thiết bị truyền, nhắn tin.

8. Khi có yêu cầu cần thiết thí sinh phải đề nghị công khai với giám thị khu vực thi. Những vấn đề liên quan đến nội dung thi, nếu cần giải đáp, giám thị sẽ thực hiện công khai trước toàn thể khu vực thi.

9. Khi có sự cố kỹ thuật về thiết bị máy tính hoặc thiết bị lưu trữ, thí sinh có quyền yêu cầu giám thị xem xét, giải quyết. Giám thị lập biên bản và theo điều kiện thực tế có thể quyết định kéo dài thêm thời gian làm bài bị mất vì sự cố nếu thấy cần thiết.

10. Thí sinh không được đánh dấu bài thi dưới bất kỳ hình thức nào.

11. Đối với khối thi cá nhân: khi có hiệu lệnh chuẩn bị hết giờ thí sinh phải nhanh chóng ghi kết quả thi vào đĩa cứng (hoặc thiết bị lưu trữ do Ban tổ chức cung cấp), nộp tại máy của mình kết quả làm bài thi. Khi nộp kết quả làm bài thi, thí sinh phải ký nhận nộp bài theo danh sách khu vực thi trước sự chứng kiến của giám thị khu vực thi.

12. Đối với thi tập thể trực tuyến: 1 tiếng trước khi hết giờ sẽ có thông báo và dừng truyền công khai kết quả trực tuyến. BTC sẽ thông báo liên tục thời gian ở những phút cuối cùng để các đội tuyển nộp bài trực tuyến.

13. Giám thị và giám sát khu vực thi thực hiện nhiệm vụ theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định chung của Ban Tổ chức .

14. Mọi trường hợp vi phạm sẽ đều bị xử lý, tuỳ theo lỗi nặng nhẹ mà có thể bị nhắc nhở, cảnh cáo, trừ điểm, huỷ kết quả thi hoặc thông báo về các trường chủ quản để xử phạt hành chính theo các quy định hiện hành.

15. Hiệu lệnh: BTC sẽ có các hiệu lện sau để thông báo

  • Hiệu phát lệnh báo hiệu vào khu vực thi.

  • Hiệu lệnh thông báo bắt đầu làm bài thi.

  • Hiệu lệnh báo chuẩn bị hết giờ làm bài theo thông báo bằng lời của giám thị.

  • Hiệu hết giờ làm bài thi, thí sinh thực hiện các thủ tục nộp bài và ký xác nhận (nếu yêu cầu).

Nội quy này được phổ biến tới các đội tuyển và thí sinh dự thi và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

CHỦ TỊCH HỘI TIN HỌC VIỆT NAM

(đã ký)

BÙI MẠNH HẢI

Lưu ý:

- Quy chế ICPC toàn cầu xem tại https://icpc.global