ICPC Khu vực và Quốc gia

ICPC Aisia Hue City từ 7 đến 8 tháng 12/2023

Lịch thi và đăng ký các vòng Khu vực online ICPC năm 2023: 

(Chú ý: đăng ký trên trang toàn cầu, họ và tên bằng tiềng Việt không dấu. Chứng nhận tham dự, chứng nhận Giải sẽ xuất thông tin từ CSDL ICPC toàn cầu

     Mở đăng ký từ 25/9/2023

     Mở đăng ký từ 25/9/2023

     Mở đăng ký từ 25/9/2023


Kỳ thi ICPC Quốc gia năm 2023: 4-5/11/2023 

(tại các điểm thi Tập trung)

      Mở đăng ký từ 23/10/2023

Kỳ thi ICPC Asia Hue City 2023: vào 7-8/12/2023

Mở đăng ký đội tuyển qua vòng Quốc gia từ 17/11/2023 (BTC sẽ move từ danh sách phê duyệt từ vòng ICPC quốc gia)

OLP-ICPC từ 6 đến 9 tháng 12/2022

 

Lịch thi các vòng Khu vực online ICPC năm 2022: trong tháng 10 lần lượt:

Vòng thi ICPC miền Bắc do Đại học Công Nghệ - ĐHQG Hà Nội chủ trì, theo lịch cụ thể sau:

+ 20h thứ 6, 14/10/2022: thông tin username và password vòng thi thử được gửi tới các HLV (theo đăng ký trên ICPC).

+ 14h-16h thứ 7, 15/10/2022: Thi thử tại www.icpc-north22.vnoi.info  

+ 20h thứ 7, 15/10/2022: thông tin username và password vòng thi chính thức được gửi tới các HLV.

+ 8h-13h chủ nhật, 16/10/2022: Kỳ thi ICPC phía Bắc chính thức tại www.icpc-north22.vnoi.info 

Kỳ thi ICPC Quốc gia năm 2022: 13/11/2022

Kỳ thi ICPC Asia HoChiMinh City  năm 2022: vào 8-9/12/2022


Đăng ký:

Đăng ký trên trang ICPC toàn cầu tại : https://icpc.global  chọn Regionals

vào mục Upcoming Regionals  > The 2022 ICPC Asia Pacific Contest > Chọn kỳ thi cần đăng ký (theo ngày)

Nếu trường mới tham gia thi ICPC lần đầu, đề nghị eMail cho BTC để đăng ký tên trường trong Database của ICPC.

Gửi eMail tới: acmicpc.vietnam@gmail.com ; nguyenlong@vaip.vn;