ICPC Khu vực và Quốc gia

Chi tiết 

đồng Giải ICPC National Vietnam 2023

Giải chi tiết ICPC Quốc gia cho khối THPT

2023_Thong bao cho PTTH thi ICPC.pdf

ICPC Aisia Hue City từ 7 đến 8 tháng 12/2023

Lịch thi và đăng ký các vòng Khu vực online ICPC năm 2023: 

(Chú ý: đăng ký trên trang toàn cầu, họ và tên bằng tiềng Việt không dấu. Chứng nhận tham dự, chứng nhận Giải sẽ xuất thông tin từ CSDL ICPC toàn cầu

     Mở đăng ký từ 25/9/2023

     Mở đăng ký từ 25/9/2023

     Mở đăng ký từ 25/9/2023

  Ngày thứ bẩy trước mỗi vòng sẽ mở Hệ thống thi để các teams tiến hành practice!


Kỳ thi ICPC Quốc gia năm 2023: 4-5/11/2023 

(tại các điểm thi Tập trung)

      Mở đăng ký từ 23/10/2023

Các Đội tuyển học sinh các trường THPT chuyên => xem  và download thông báo đăng ký  tham dự các vòng ICPC (bên cạnh). 

(BTC đã gửi Thông báo cho các trường THPT chuyên, nếu trường nào chưa nhận được, hoặc cần gửi lại eMail tới  OlpVietnam@vaip.vnoffice@vaip.vn)


Kỳ thi ICPC Asia Hue City 2023: vào 7-8/12/2023

Mở đăng ký đội tuyển qua vòng Quốc gia từ 17/11/2023 (BTC sẽ move từ danh sách phê duyệt từ vòng ICPC quốc gia), đội tuyển THPT sẽ có thông báo riêng.

QUY ĐỊNH

KỲ THI ICPC NATIONAL VIETNAM

1/ Quy định chung cho tất cả các đội tuyển tham gia thi ICPC Quốc gia

§  Các Coach (Huấn luyện viên) chủ động tự tổ chức giám sát và chịu trách nhiệm về kỷ luật, tuân thủ quy định thi cho các đội của Trường mình.

§  Các đội có kết quả cao hoặc bất thường, BTC sẽ xem xét yêu cầu gửi các record để kiểm tra.

§  BTC sử dụng hệ thống check trùng code để kiểm tra các code copy của nhau, cùng một nguồn.

§  BTC chỉ xét Giải ICPC Quốc gia cho các Đội tuân thủ luật thi ICPC (3 thành viên/thi 1 máy).

2/ Quy định tại các điểm thi trung:

§  BTC phát đề thi và các Điểm thi bố trí giám thị phòng thi như ICPC tiêu chuẩn.

§  Các đội tuyển đến để nhận vị trí thi và Pass đăng nhập từ 7h30 tại Điểm thi đăng ký.

§  Thí sinh mang Thẻ Sinh viên hoặc CCCD/CMTND để kiểm tra nhân thân.

§  Các đội phải tuân thủ các quy định cụ thể tại các điểm thi tập trung, thông báo trên trang OLP.

§  Các Đội tự giám sát kỳ thi tại Điểm thi tập trung, emaill BTC nếu phát hiện bất thường sau khi thi!

3/ Quy định tại các điểm thi online tự quản:

§  Các Đội thi với 1 máy tính duy nhất và chỉ sử dụng 1 màn hình, trong thời gian thi chỉ vào trang web thi và thực hiện các thao tác khác do BTC thông báo qua hệ thống!

§  Thực hiện việc quay màn hình, bật webcam hướng vào đội thi trong toàn bộ thời gian của cuộc thi. (có thể thiết lập phần mềm quay màn hình tham khảo ở đây:

 https://chitietcach.com/windows/huong-dan-cach-su-dung-obs-studio-de-quay-man-hinh-may-tinh/)

§  Không sử dụng các tài nguyên trên internet (ngoài trang Web hệ thống thi)

§  Không sử dụng các tài nguyên đã lưu trữ sẵn trên máy cá nhân (code, sách)

§  Không liên lạc, trao đổi với người ngoài không trong đội của mình

§  BTC sẽ hậu kiểm và yêu cầu các đội ngẫu nhiên gửi file quay màn hình tới BTC để giám sát.

§  Kết quả cuối cùng sẽ là kết quả sau giám sát và hậu kiểm!

4/ Quy định với trường hợp các đội thi ngồi ở nhiều địa điểm khác nhau:

§  Đội phải eMail thông báo trước ngày thi cho BTC việc đội mình tại sao phải thi phân tán

§  Chỉ xét Giải Quốc gia cho đội khi xác thực tính trung thực và công bằng (như thi tập trung)

§  Được phép sử dụng các công cụ zoom/hangout/phù hợp để trao đổi nội bộ trong đội.

§  Mỗi điểm thi được phép sử dụng 1 máy tính và đảm bảo mỗi thời điểm chỉ 1 máy làm việc.

§  Tất cả các máy thi phải thực hiện việc quay màn hình

§  Tuân thủ các Quy định như đối với các điểm thi online tự quản.

5/ Quy định về phạt, huỷ thi và công bố kết quả cuối cùng:

§  Khi BTC phát hiện vi phạm quá 2 lần, nhắc nhở qua hệ thống, thông báo cho Coach và sẽ ngắt kết nối thi của Đội vi phạm mà không cần thông báo trước.

§  Kết quả cuối cùng sẽ công bố chính thức sau khi rà soát việc thực hiện Quy định này.

Các Coach, các Trường cần thông tin giải đáp, hỗ trợ liên hệ, email tới: acmicpc.vietnam@gmail.com và olpvietnam@vaip.vn (Khối PTTH c/c thêm vanhanh.pham@gmail.com)