Liên hệ

Ban Tổ chức Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam và Kỳ thi ICPC Vietnam

Văn phòng Hội Tin học Việt Nam, tầng 6 Số 14 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tel: (+84 24) 38211725 (ext 603,608) - Chị Hương, Chị Huệ

Email :

+ Các vấn đề chung về OLP-PROCON-ICPC, tài trợ, hỗ trợ và tổ chức: office@vaip.vn

+ Đăng ký tham dự và các vấn đề liên quan đến Quy chế, Lệ phí .v.v: olpvietnam@vaip.vn

+ Liên quan đến lỳ thi ICPC Việt Nam : acmicpc.vietnam@gmail.com

Website: http://www.olp.vn http://www.acm-icpc.olp.vn. http://vaip.vn

Liên hệ BTC trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh:

Thầy Trần Công Tú, email: tutc@hcmute.edu.vn , di động: 0983674375


Hội đồng cố vấn Việt Nam Kỳ thi ICPC

Ông Nguyễn Long, Chủ tịch, Đồng Giám đốc ICPC Asia - Pacific

Tổng thư ký Hội Tin học Việt Nam; email: nguyenlong@vaip.vn ; nguyenlongvaip@gmail.com

Đại diện Hội đồng Giám khảo Kỳ thi OLP và ICPC Vietnam

PGS.TS Hồ Sĩ Đàm, Chủ tịch Hội đồng, eMail: damhs@vnu.edu.vn

PGS.TS Đỗ Phan Thuận, eMail: thuandp@soict.hust.edu.vn

PGS.TS Trần Minh Triết, eMail: tmtriet@fit.hcmuns.edu.vn

Website: http://www.olp.vn/

Website ICPC Asia (Prof Hwang): https://icpcasia.wp.txstate.edu

Website ICPC Toàn Cầu: https://icpc.global