Liên hệ

Ban Tổ chức Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam và Kỳ thi ICPC Vietnam

Văn phòng Hội Tin học Việt Nam, tầng 6 Số 14 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Tel: (+84 24) 38211725 - Chị Hương, Chị Huệ

Email : 

+ Các vấn đề chung về OLP-PROCON-ICPC, tài trợ, hỗ trợ và tổ chức:  office@vaip.vn

+ Đăng ký tham dự và các vấn đề liên quan đến Quy chế, Lệ phí .v.v: olpvietnam@vaip.vn 

+ Liên quan đến lỳ thi ICPC Việt Nam :  acmicpc.vietnam@gmail.com

Website: http://www.olp.vn  http://www.acm-icpc.olp.vn. http://vaip.vn 

Liên hệ BTC trường Đại học Khoa học - Đại học Huế


   Voice/Mobile: +84 914145414

    Voice/Mobile: +84 775 598 909

Website: http://husc.hueuni.edu.vn; http://olp.husc.edu.vn 


Hội đồng cố vấn Việt Nam Kỳ thi ICPC 

Ông Nguyễn Long, Chủ tịch, Đồng Giám đốc ICPC Asia - Pacific

Tổng thư ký Hội Tin học Việt Nam; email: nguyenlong@vaip.vn ; nguyenlongvaip@gmail.com

Đại diện Hội đồng Giám khảo Kỳ thi OLP và ICPC Vietnam

PGS.TS Hồ Sĩ Đàm, Chủ tịch Hội đồng, eMail:  damhs@vnu.edu.vn  

PGS.TS Đỗ Phan Thuận, eMail:  thuandp@soict.hust.edu.vn

PGS.TS Trần Minh Triết, eMail:  tmtriet@fit.hcmuns.edu.vn

Websitehttp://www.olp.vn/ 

Website ICPC Asia (Prof Hwang)https://icpcasia.wp.txstate.edu

Website ICPC Toàn Cầu:  https://icpc.global