Đăng ký - Danh sách

ĐĂNG KÝ OLP-PROCON- ICPC Asia Hue City 2023 từ 1 đến 21 tháng 11/2023

1_11 Hướng dẫn đăng ký OLP_ICPC VN.pdf

Hướng dẫn đăng ký trực tiếp trên: https://icpcvn.net/ 

1_11 (N) DS cac Coach cap Pass_Dang ky OLP 2022.xlsx

Danh sách Trường-Coach cấp pass

Từ ngày 01/11/2023 mở đăng ký Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam tại: https://icpcvn.net/ 

     (Đăng ký từ 01/11/2023 trên cổng Đăng ký OLP-PROCON-ICPC Vietnam)

OLP-ICPC từ 5 đến 8 tháng 12/2023

     Đăng ký từ 01/11/2023 trên cổng Đăng ký OLP-PROCON-ICPC Vietnam (sẽ thông báo sau)

     Danh sách nộp BTC vào ngày đăng ký OLP-ICPC 2023 ngày 5/12/2023 tại Đại học Khoa học, Đại học Huế  

      Mở đăng ký đội tuyển đã thi qua vòng Quốc gia từ 8/11/2023 (3 ngày sau Kỳ thi ICPC Vietnam National)


THÔNG TIN ĐĂNG KÝ OLP'23 - PROCON VN - ICPC ASIA HUE CITY 

Chú ý: xem chi tiết trong Quy chế

Từ Thông báo số 1 - điều chỉnh và bổ xung về ĐỐI TƯỢNG đăng ký OLP'23 như sau:    

-   Đối tượng khối Chuyên tin: các sinh viên học mã ngành CNTT, tin học. Sinh viên đoạt giải Ba trở lên các kỳ thi HSG Tin học Quốc gia, Quốc tế và Khối Chuyên tin kỳ thi Olympic Tin học các năm trước không thi khối Chuyên tin.

-    Đối tượng khối Không Chuyên tin: các sinh viên khác mã ngành CNTT, Tin học. Sinh viên đoạt giải HSGQG Tin học kể cả giải Khuyến khích và đã đoạt giải chính thức khối Không Chuyên OLP các năm trước không được thi khối không Chuyên.


Lịch thi và đăng ký các vòng Khu vực online ICPC năm 2023: trong tháng 10 lần lượt

(Chú ý: đăng ký trên trang toàn cầu, họ và tên bằng tiềng Việt không dấu. Chứng nhận tham dự, chứng nhận Giải sẽ xuất thông tin từ CSDL ICPC toàn cầu không chỉnh sửa). 

Mở đăng ký từ 25/9/2023

Mở đăng ký từ 25/9/2023

Mở đăng ký từ 25/9/2023


Kỳ thi ICPC Quốc gia năm 2023: 4-5/11/2023 

        (tại các điểm thi Tập trung)

Mở đăng ký từ 23/10/2023


Kỳ thi ICPC Asia Hue City 2023: vào 7-8/12/2023

          Mở đăng ký đội tuyển qua vòng Quốc gia từ 17/11/2023 (BTC sẽ move từ danh sách phê duyệt từ vòng ICPC quốc gia)

THÔNG TIN ĐĂNG KÍ OLP'23, Procon Việt Nam và Kỳ thi ICPC tổ chức từ 5-8 tháng 12 năm 2023

Xem hoặc Download Thông báo số 1 chi tiết về thời gian, lệ phí  OLP-ICPC phía dưới

THÔNG TIN ĐĂNG KÍ

Ban tổ chức dự kiến mở Cổng đăng ký trực tuyến OLP-Procon-ICPC Vietnam từ 15/11/2023 

Mẫu đăng ký OLP'22, PROCON và ICPC Asia HCMC 2022 ở tệp đính kèm phía dưới! 

Chú ý: 

+ OLP, PROCON : theo Quy chế và Quy định đối tượng dự thi 

+ ICPC theo tiêu chuẩn chọn 100 ++ teams kết quả tốt từ vòng ICPC Quốc gia và đủ điều kiện ưu tiên.

Các Trường gửi eMail danh sách Teams tham dự ICPC Asia Hue City trước 20/11, danh sách đầy đủ OLP-PROCON-ICPC trước 25/11, sau đó xin Trường chủ quản xác nhận danh sách tham dự và chuyển/nộp BTC khi đến Đại học Khoa học, Đại học Huế vào ngày 5/12/2023.

eMail: olpvietnam@vaip.vn; hoặc acmicpc.vietnam@gmail.com  và c/c cho nguyenlong@vaip.vn

Lệ phí dự thi OLP-PROCON-ICPC (cả lệ phí chưa nộp từ ICPC Quốc gia) có thể nộp cùng Danh sách tham dự tại Tp Huế vào ngày đăng ký 5/12 hoặc chuyển khoản về:

Tài khoản: Hội Tin học Việt Nam, số tài khoản: 003 70406 0000 979

Tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Sở giao dịch (64-68 Lý Thường Kiệt, Hà Nội)

 Nội dung: nộp lệ phí OLP-ICPC của Trường ..........

Mọi thông tin về OLP và Kỳ thi ICPC  liên hệ với Hội Tin học Việt Nam, 

BTC  OLP’23 và ICPC Asia Hue City, tầng 6  số 14 Trần Hưng Đạo , Hà Nội.  

Tel : 024.38211725/ ext 608, 604 (Chị Huệ, Chị Hương) 

Email : Olpvietnam@vaip.vn; hoặc office@vaip.vn   

Hãy thường xuyên xem thông tin hàng ngày ở mục Tin tức!

-  Coach nếu cần làm thủ tục với Trường có thể chuẩn bị trước danh sách theo mẫu 2023 để trình và làm dự toán. Danh sách cuối có thể hoàn thiện - bổ sung sau khi có kết quả ICPC Quốc gia và gửi BTC trước 25/11/2023  

- Nếu cần bản chính Thông báo số 1 để làm thủ tục với Trường đề nghị eMail cho BTC ghi rõ địa chỉ, người nhận. BTC cố gắng gửi nhanh nhất có thể.  

Chú ý:

- Xem kỹ Quy chế OLP-ICPC 2023 mới ban hành (mục Quy chế) để lập các đội tuyển OLP - ICPC (đối tượng, số lượng)

- Đội tuyển OLP (4 khối) theo quy chế đã ban hành (đối tượng, số lượng)

- Từ lần đầu năm 2019, thi Procon rất sôi nổi và gay cấn, mong các Trường đăng ký.

- Đội tuyển ICPC là đội tuyển đã tham gia vòng Quốc gia và giải được ít nhất 1 bài trở lên (theo kết quả vòng Quốc gia có thể từ 2 đến 3 bài trở lên). Mỗi trường có thể cử nhiều nhất 1 đội tuyển ICPC Không chuyên để tranh giải ICPC không chuyên (đối tượng là sinh viên đang học không chuyên Tin). 

- Theo quy định ICPC: không thay đổi thành phần đội tuyển đã đăng ký trên trang ICPC toàn cầu. BTC sẽ chuyển  tin đội tuyển từ CSDL trên trang toàn cầu từ vòng Quốc gia chuyển lên vòng ICPC Asia Hue City.

-  Ban tổ chức sẽ đóng cửa đăng ký khi đủ 100 đội tuyển Việt Nam, nếu quá sẽ chọn theo nguyên tắc ưu tiên Trường chỉ có 1 đội tuyển và đội tuyển có số bài giải được nhiều nhất vòng Quốc gia. Năm nay ICPC Asia Hue City sẽ có các đội Quốc tế đăng ký thi đấu.

- Các trường đăng ký theo mẫu đăng ký download ở tệp mẫu phía dưới, chú ý đăng ký đầy đủ thông tin. Đăng ký đủ các Coach đi cùng, BTC chỉ cấp Áo thi đấu, Thẻ tham dự theo đăng ký.

- Gửi đăng ký tới địa chỉ olpvietnam@vaip.vn và c/c cho nguyenlong@vaip.vn (không bắt buộc có xác nhận của Trường). Bản có xác nhận của Trường sẽ thu/nộp tại Tp Huế vào ngày đăng ký 5/12/2023.

Sau khi đủ thủ tục BTC sẽ chuyển sang ACCEPTED trên trang toàn cầu. 

- Bằng khen, Chứng nhận giải và Chứng nhận tham dự sẽ in theo các thông tin đã đăng ký. BTC sẽ không chấp nhận chỉnh sửa lại sau ngày 30/11/2023

- Hạn đăng ký cuối cùng, ngày 25/11/2023 (tham khảo thêm hạn đăng ký trên trang toàn cầu) 

Bổ xung hướng dẫn

- Điền theo mẫu đăng ký: Đội thi ICPC dành 1 dòng ghi tên đội, sau đó danh sách 3 sinh viên và thông tin. Nếu các sinh viên thi ICPC tham gia thi nội dung OLP (các khối) thì đánh dấu theo khối dự thi. Đăng ký cụ thể đ.i thi PROCON. Chú ý đối tượng và số lượng theo đúng quy chế OLP - ICPC.

- Hãy đăng ký đúng thông tin: sẽ liên quan đến Quy chế OLP và ICPC cùng với việc kiểm tra sinh viên tham dự khớp qua Thẻ sinh viên và các xác nhận tương đương.

- Các Đội tuyển ICPC không thay đổi nhân sự theo đăng ký toàn cầu (theo luật ICPC), kết quả vòng Quốc đã công bố nên các trường có thể gửi đăng ký sớm giữ chỗ. Nếu trường chưa tuyển xong các đội dự thi OLP (các Khối) hãy đăng ký trước sẽ tham gia các nội dung nào: thí dụ Chuyên tin, Không chuyên ... và tạm để trống tên thí sinh bằng cách ghi Sinh viên 1, 2, 3, .... dòng cuối ghi thêm sẽ hoàn chỉnh đăng ký trước 25/11/2023.

- OLP thi trực tiếp trên hệ thống CMS, số lượng dự thi sẽ ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị hệ thống/kỹ thuật thi, vì vậy rất mong các trường đăng ký sớm, chính xác để BTC và trường Đăng cai chun bị tốt nhất có thể cho kỳ thi.

- Đăng ký muộn sẽ không được chấp thuận vì BTC không thể vì một trường mà làm ảnh hưởng đến cả kỳ thi (bố trí máy, thiết lập hệ thống rất nặng nề).    

- Công tác thi đua - khen thưởng: mong các thầy/cô Trưởng - Phó đoàn thực sự tham gia đều các Kỳ OLP có ít nhất 5 năm dẫn đoàn và chưa được tôn vinh đóng góp hãy chủ động eMail cho nguyenlong@vaip.vn thông tin đẫn đoàn và thành tích của trường mình trong OLP. Thông qua thông tin chính xác công tác thi đua khen thưởng sẽ minh bạch và đầy đủ hơn. 

Ban Tổ chức kêu gọi các Trường, các Đội tuyển đăng ký sớm giúp BTC và Trường đăng cai có đủ danh sách để bố trí máy thi và chuẩn bị tốt nhất đón các Đoàn và Đội tuyển tham dự OLP, PROCON và kỳ thi ICPC Asia Vietnam.

Các trường xem các đề OLP các năm trước ở mục Dành cho thí sinh để tham khảo, luyện tập!

Dành cho Download các Thông tin, Thông báo chính thức  

Thong bao so 1 - OLP-ICPC 2023.pdf

Thông báo số 1 (2023)