KẾT QUẢ 

Kết quả OLP'23, Procon Vietnam và ICPC Asia Hue City 2023

(Bao gồm kết quả khối THPT)

Công nhận theo Quyết định số: 214/BK-OLP/QĐ/2023 ngày 11/12/2023

(CB) Full KET QUA GIAI THUONG OLP-ICPC 2023.xlsx

Kết quả OLP'22, Procon Vietnam 2022

(xem Barem Giải thưởng trong mục THÔNG BÁO!)

12_12 FULL Ket quả OLP-Procon 2022.xlsx

Kết quả OLP'21, Procon & ICPC Asia Hanoi 2021

F3_KQ GIAI ICPC_OLP_PROCON 2021.xlsx