(10/1/2022) Thông báo Giải thưởng OLP'22 - Procon Vietnam và ICPC 2022!

 • Các Trường, các Đội tuyển, các Coachs và các bạn sinh viên xem Cơ cấu giải thưởng OLP'22, Procon Vietnam và các Giải ICPC theo bảng phía dưới.

 • BTC sẽ tổng hợp theo từng trường và chuyển kinh phí Giải thưởng theo tài khoản đăng ký (coach, trưởng đoàn) cùng danh sách đoạt giải và giải thưởng chi tiết.

 • Nếu có thắc mắc, hoặc cần thay tài khoản nhận, các Trưởng đoàn, các Coach (theo đăng ký) gửi email thông báo tới Ban Tổ chức.

10_1 CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG OLP-PROCON-ICPC 2022.pdf

KẾT QUẢ OLP'22, PROCON VIETNAM 2022 và ICPC ASIA HCMC 2022

 • Kết quả chi tiết OLP'22-Procon Vietnam xem trong mục Olympic/Kết quả

 • Kết quả chi tiết ICPC xem trong mục ICPC/Kết quả, gồm

+ Kết quả ICPC Asia HCMC

+ Kết quả ICPC Vietnam (bao gồm cả Đồng giải và Khuyến khích)

+ Kết quả ICPC cho các Teams Non IT (bổ sung và Khuyến khích)

+ Kết quả ICPC Vietnam cho HSGS

Ghi chú: Bổ sung 2 bạn Nữ sinh viên xuất sắc nhất từ các Teams ICPC xuất sắc đoạt giải cao nhất!

Scoreboard:

Ban Tổ chức công bố:

 • 18h30 ngày 9/12 - công bố giải Khuyến khích các Khi OLP'22 => tại đây

 • Giải OLP'22: chỉ trao Bằng khen cho Giải Nhì, Nhất, Vô địch trên sân khấu, giải Ba tặng hoa trên sân khấu, Giải Nhì - Nhất và Vô địch ở lại cùng chụp ảnh chung (Bằng khen sẽ để lại lối xuống và sẽ đổi lại sau)

Về ICPC Asia HCMC 2022: sẽ có 12 giải: 1 Vô địch, 3 Nhất, 4 Nhì và 4 Ba (Giải ICPC Vietnam 2022 chỉ trao cho 01 Đội tuyển xuất sắc nhất)

Về giải ICPC không chuyên:

 • Có Nhất, Nhì, Ba theo số bài giải được và không có quá 6 giải!

 • Các Đội tuyển đăng ký thi tranh giải ICPC Không chuyên sẽ chỉ xét giải không chuyên (có nghĩa: nhiều bài cũng chỉ xét giải Không chuyên và Ban tổ chức không trao (thêm) trong danh sách Giải ICPC chính thức).

Các Đoàn, các Trường đăng ký và Sẵn sàng thi đấu!

14h00 6/12/2022 - một số thay đổi

Do số Teams thi ICPC đông (132 teams) nên BTC để có khu vực thi rộng rãi đã xếp lại Danh sách PC-TEAM và Sơ đồ vị trí thi ICPC mới!

Mọi người Download bản Cẩm nang và Sơ đồ + Danh sách mới!

Chú ý: Doawnload Cẩm nang OLP-ICPC 2022 để có đầy đủ thông tin, bản Sort sẽ có thông tin hướng dẫn về sơ đồ HCMUTE, các phòng, khu thi và Danh sách Team-PC thi ICPC Asia HCMC 2022!

DOWNLOAD Cẩm nang OLP-ICPC 2022

6_12 SORT_DS_ICPC 2022.pdf
6-12 SD and PC_TEAM ICPC 2022.pdf

Sơ đồ Khu thi ICPC và vị trí TEAM-PC

6_12 Cam nang OLP-PROCON_ICPC 2022.docx6_1.pdf

18h30 thứ năm 1/12 - đã sang tháng 12 chúng ta sẽ gặp nhau!

Lại CHÚ Ý:

 • Phía dưới sẽ đưa Danh sách chi tiết đăng ký: họ và tên, khối thi ... theo Trường để các Coach và thí sinh kiểm tra, nhất là họ và tên, năm sinh, năm thứ x, .... Phản hồi email tới olpvietnam@vaip.vn

 • Nhờ các Trưởng đoàn sau khi có Kinh phí giúp chuyển khoản lệ phí tham dự cho BTC theo (giảm tối đa việc nộp TM khi đăng ký):

Tài khoản: Hội Tin học Việt Nam, số tài khoản: 003 70406 0000 979

Tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

Nội dung: Trường xyz nộp lệ phí dự thi OLP-ICPC 2022

(BTC sẽ trả Phiếu thu cho Coach vào ngày đăng ký 6-7/12/2022)

 • Mong các Coach và thí sinh kiểm tra, phát hiện vi phạm về đối tượng thi Khối Không chuyên trước khi kỳ thi diễn ra, phát hiện dấu hiệu cần phản ánh xin gửi email tới nguyenlong@vaip.vn

Chú ý:

 • Nhiều Trường không đăng ký email, không đủ thông tin: sau khi kết thúc OLP-ICPC các Chứng nhận thi, Chứng nhận Giải sẽ gửi theo eMail của từng các nhân Coachs và Contestants (không có, nếu email hỏi, khi CSDL báo không, BTC sẽ không cấp!)

 • Hôm nay sẽ chốt và ACEPTED các Teams thi ICPC trên trang ICPC toàn cầu và xếp - công bố vị trí Team-PC thi ICPC Asia HCM.

 • Lưu ý: xem Môi trường-Máy thi trong mục OLP và ICPC, thí sinh không được mang Keyboard và Mouse vào phòng thi.

(18h30 30/11) BTC đưa phía dưới Danh sách các Teams thi ICPC Asia HCM được export từ trang ICPC (các teams VN PENDING), 125 Teams này sẽ có Máy và chỗ thi (không có tên không được thi theo quy định chuyển/lựa chọn từ danh sách do các trường theo Quy định chọn/cử thi ICPC Asia HCM tại HCMUTE, các Coach rà soát để yên tâm!

Các COACH, TEAMS vào kiểm tra trên trang ICPC Kỳ thi ICPC Asia HCMC 2022 => status hiện đang PENDING là danh sách sẽ được thi! Hiện đang 125 Teams PENDING! Nếu không có ý kiến khác sẽ xác nhận 125 teams sang ACCEPTED!

Các Coach, Trường vào trang Dangky.OLP để export danh sách tham dự, hãy kiểm tra thông tin cẩn thận. Nếu có vấn đề với hệ thống đăng ký hãy eMail tới olpvietnam và c/c cho nguyenlong.

 1. Dùng Danh sách export để kiểm tra chi tiết

 2. Có thể xuất danh sách và in để xin xác nhận của Trường.

 3. BTC sẽ dùng Danh sách Export để đối chiếu và xếp chỗ thi, cấp pass thi và nếu Đoạt giải sẽ in thông tin từ Danh sách này!

23h30 ngày thứ ba 29/11 - còn 1 tuần sẽ gặp nhau!

Đã có 69 Trường (Đoàn) đăng ký trên trang Dangky.Olp với số thí sinh là 638, hiện BTC đang cố gắng để có đủ các trường hiện trên trang Dangky.Olp.vn. Vẫn thiếu 2 Trường chưa hoàn tất đăng ký Đội tuyển ICPC Asia HCM là: ĐH Fulbright & HVCNBCVT cơ sở Tp HCM. Các Coach xem DS các Teams sẽ thi ICPC ở dưới! (thấy bất thường eMail ngay cho nguyenlong@vaip.vn)

Hiện BTC nhận hầu hết qua email Danh sách đăng ký OLP-ICPC theo mẫu công bố. Các Trường, Coach có Bản đăng ký dùng để xin xác nhận của Trường và nộp BTC hôm đăng ký 6/12/2022. Các Trường chưa có đề nghị hoàn tất xin xác nhận. Ngày mai 30/11, BTC cố gắng xuất Danh sách tham dự OLP-ICPC và chuyển các Coach hoặc công bố ở Thông báo này!

Đề nghị các Coach, các Đoàn và các bạn Sinh viên xem danh sách đăng ký của các Trường (bấm, click Số lượng theo Khối thi sẽ hiện Danh sách chi tiết):

+ Nếu đầy đủ, chốt Danh sách với Trường, chuyển khoản lệ phí và chuẩn bị lên đường đến HCMUTE!

+ Nếu chưa có tên trong Danh sách Trường hoặc thiếu - trùng (thừa) không cập nhật được (nhất là Đội tuyển)- xin eMail lại cho Ban Tổ chức để tháo gỡ, cập nhật đầy đủ theo eMail: olpvietnam@vaip.vn

+ Rất cần các Trường và các bạn thamn dự OLP-ICPCC kiểm tra kỹ giúp ĐỐI TƯỢNG DỰ THI khối Không Chuyên tin & CĐ (cả OLP và ICPC) nếu phát hiện đối tượng không đúng Quy chế OLP hãy eMail cho BTC OLP và c/c cho nguyenlong@vaip.vn để xử lý ngay trước kỳ thi (xin CẢM ƠN trước)

+ Các Đoàn/Trường đã đăng ký đầy đủ giúp chuyển khoản Lệ phí dự thi của Đoàn/Trường mình cho BTC (theo Quy định trong Thông báo số 1).

9h30 ngày 26/11

Hiện hệ thống Dangky.Olp.vn đã tiếp tục nhận đăng ký, các Coach có tên trong Danh sách (phía dưới) đăng nhập để đăng ký: nếu pass không đúng eMail đến olpvietnam@vaip.vn nhận lại pass!

Coach Tạ Tuấn Anh đã eMail kết nối đăng nhập dangky.Olp, rất mong các trường chưa đăng ký tiếp tục giúp BTC hoàn thiện, xin CẢM ƠN!

Phần đăng ký ICPC: cần các thông tin phải đăng ký như sau:

 • Tên Đội thi : đúng như tên duyệt thi ICPC Asia HCMC

 • Họ và tên thí sinh: Tiếng Việt có dấu

 • Nam/nu

(các thông tin khác có thể đăng ký lại, BTC sẽ khớp DS trên trang ICPC)

(tin tối 25/11) Do lỗi (chủ yếu) do đăng nhập theo pass động/bảo mật, nên hệ thống gặp lỗi, BTC xin tạm dừng để chấn chỉnh sẽ mở lại vào 9h30 sáng mai 26/11. Ngoài ra sẽ chỉnh lại eMail thông báo đến các Coach để eMail báo pass đúng địa chỉ, tường minh, rõ ràng và tin cậy hơn!

Trân thành xin lỗi!

Trang đăng ký OLP-ICPC: http://dangky.olp.vn/#/ => Hiện đã có 21 Trường đăng ký, BTC xin cảm ơn các Coach rất nhiều!

BTC mới cập nhật Danh sách Coach đăng ký và đã gửi pass qua eMail! Các trường đổi Coach đăng ký (theo danh sách), gửi eMai đổi coach đăng ký giúp!

Một số Trường như ĐH Bách Khoa Đà Nẵng, ĐH Công nghệ HN đã kiểm tra pass, các thầy đăng nhập làm mới để thực hiện, IUH đã gửi pass lại ...!

Hệ thống đăng ký OLP mới ra nên có nhiều trục trặc, mong các thầy thông cảm và giúp để khắc phục, eMail yêu cầu hoặc góp ý gửi olpvietnam@vaip.vn

Chú ý: Xem danh sách Công bố: họ và tên các Coach mà BTC đã căn cứ theo đăng ký mới nhất từ OLP-ICPC để gửi pass đăng nhập trang ĐĂNG KÝ tới email đã đăng ký của Coach (như ICPC). Nếu Trường thay Coach eMail đăng ký mới với BTC, sau khi kiểm tra sẽ cấp pass cho Coach mới và đóng đăng nhập Coach cũ)

THÔNG BÁO: Giúp BCT năm nay In Tên đầy đủ Thí sinh lên thẻ Dự thi, hi vọng Chứng nhận Giải ICPC sẽ có họ và tên thí sinh Tiếng Việt (có dấu)

 • Trong trang Đăng ký.OLP sẽ đưa tên các Trường đã đăng ký, theo dõi giúp!

 • BTC mong các trường đăng ký trên trang Dangky.olp giúp và cũng mong nhận ý kiến góp ý để sai đâu sửa đấy, fix lỗi để update sau (nếu không sửa ngay được)

 • Các Đội OLP các khối đăng ký đầy đủ, PMNM và PROCON theo Đội tuyển. Thẻ dự thi OLP-PROCON sẽ xuất đủ: Họ & Tên, Khối, Trường từ đây!

 • Thẻ ICPC sẽ xuất chuẩn từ trang ICPC, tuy nhiên để có Tên Trường và Tên Thí sinh tiếng Việt có dấu, đề nghị đăng ký: a/ Tên Đội b/ Tên Coach và 3 Thí sinh theo tiếng Việt. BTC sẽ tích hợp vào CSDL thi ICPC để xuất Giải ICPC.

 • Trường mới tham gia, hoặc cần thay Coach đăng ký: gửi eMail tới BTC olpvietnam@vaip.vn để nhận thông báo và thông tin đăng nhâp.

Rất mong các Coachs và các trường hỗ trợ!

(Tin 23/11) Hôm nay 23/11 khoảng 20-21h sẽ chuyển qua eMail cho các Coach pass đăng nhập để đăng ký theo tên Trường đăng ký tham dự OLP-PROCON-ICPC 2022.

Các coach đăng nhập theo eMail đăng ký với BTC giúp!

Mời các Coach kiểm nghiệm bản Beta đầu tiên, mọi góp ý đều được tiếp nhận, tiếp thu nghiêm túc. Email góp ý gửi tới: olpvietnam@vaip.vn

Rất xin lỗi, do cần kiểm soát đăng ký nên phải sửa lại phần đăng nhập đáp ứng yêu cầu của BTC, nên ra mắt hơi chậm! Mong các Coachs thông cảm!

18h00 ngày 23/11 - Danh sách 124 teams chính thức đã move lên ICPC Asia HCMC! (mời các Trường, các Coachs rà soát, hiện để PENDING status)

Các Coach kiểm tra giúp Danh sách 124 teams giúp

Xin lỗi HCMIU vì danh sách 15h01 thiếu Đội HCMIU_Dijkstra (4 bài), mong thông cảm! BTC đã cập nhật lại và sẽ chỉnh sửa/bổ xung ngay cho lỗi này!

Mong các Coachs xem kỹ thông báo dưới và nếu liên quan eMail cho BTC ý kiến của mình!

3 Trường có các đội trong Waitting List (21/11) cho ý kiến qua email!

Giải pháp: mỗi trường cử 1 team (3 bài) trong danh sách watting, và chốt số cuối 132! (BTC sẽ cố gắng đề xuất HCMUTE để thiết kế Khu thi ICPC cho 132 đội thi ICPC), mong các Coach thông cảm và email BTC xác nhận giúp Tên đội sẽ thi từ Waitting list, hạn đến hết ngày hôm nay 21/11 và có tên cụ thể, nếu không nhận được eMail, BTC chuyển cho đội có như cầu)

Cảm ơn các Thầy HCMUTE đã hỗ trợ tối đa có thể!

00h05 Thứ hai 21/11 - kết thúc hạn đăng ký ICPC Asia HCMC công bố!

Chúc mừng 122 teams ICPC Asia HCMC có tên trong Danh sách hy vọng!

129 teams đã đăng ký theo thông báo, vượt số máy do HCMUTE chuẩn bị, thên 7 Teams từ Sinhgapore, cộng 136 teams!

Mời các Coachs, các trường xem kỹ Danh sách đăng ký do BTC công bố sau khi nhận email và xem kỹ các Sheet DANH SÁCH HY VỌNG và DANH SÁCH WAITING LIST!

BTC sẽ làm việc với HCMUTE xin thêm chỗ (nếu có), dự kiến công bố Danh sách cuối vào 15h00 ngày 21/11/2022 để các Coachs lập Danh sách thi OLP-PROCON-ICPC 2022!

Chú ý!!!: Mong các Coachs xem kỹ và eMail cho BTC thông báo ý kiến của mình!

ICPC Asia HCM 2022 chuyên môn rất cao, khả năng chỉ làm được 1 bài trong 5 tiếng với các đội chỉ 2-3 bài vòng Quốc gia rất cao, mong các Coachs cân nhắc, nên cho thi Online Mirror.

 • Từ danh sách an toàn (chọn), rất mong các Coach có teams 2 bài, 3 bài, và teams Không chuyên 1 bài nên rút khỏi danh sách đăng ký, mong nhận được eMail thông báo!

 • Trong danh sách Wating List (sheet riêng) sẽ ưu tiên như sau:

+ Ưu tiên 03 đội của trường chưa đăng ký cử 01 đội tham dự (đợi eMail)

+ Thứ tự ưu tiên chọn: bài cao (4-3) cơ hội hơn, mỗi trường đã có các đội được thi thì sẽ ưu tiên thêm 01 đội trong wating list và cứ thế đến hết chỗ nếu HCMUTE cấp bổ xung.

16h00 Chủ nhật 20/11 - Chú ý! Chú ý! Chú ý!

Có: 123 teams đã đăng ký theo thông báo, vượt số máy do HCMUTE chuẩn bị (?? chưa đăng ký, gay go!)

Hiện có 7 teams từ ĐH Quốc gia Singapore đăng ký, có thể thêm Thái lan!

Chỉ còn 120-7= 113 chỗ đăng ký thi đấu ICPC Asia HCMC!

Chú ý!!!: Đến 16h00 chủ nhật 20/11 các trường chọn Đội tuyển tham dự ICPC Asia HCMC theo đúng tiêu chí, chuẩn đã công bố như sau:

 • Đăng ký đúng tiêu chuẩn 99 đội tuyển (78 đội ICPC và 21 KC, tuy nhiên KC sẽ xem xét các đội 1 bài có thể không đi vì vượt số 20 Teams không chuyên tranh giải)

 • Diện waiting - 12 teams giải được 4 bài, và xem xét 3 bài vòng Quốc gia

 • Khuyến nghị các Coach không đăng ký đi thi các đội vòng quốc gia yếu 1-2 bài!

 • Còn các trường mạnh chưa đăng ký làm khó BTC: ĐH Bách Khoa HN, ĐH KHTN-ĐHQG HN, ĐH Phenikaa, HVCNBCVT Tp HCM, ĐH Fulbright, VINUni ...

Xem danh sách đăng ký gửi BTC - ICPC Asia HCMC 2022 (20/11), phía dưới!

Chú ý: Đến hết chủ nhật 20/11 các trường chọn Đội tuyển tham dự ICPC Asia HCMC theo đúng tiêu chí, chuẩn đã công bố!

 • Diện waiting - nguy hiểm các đội (Chuyên) chỉ giải được 2 bài, 3 bài vòng Quốc gia

 • Một số Trườn đăng ký 2 đội Không chuyên => sẽ bỏ 1 đội,

 • Các trường phải đăng ký theo TÊN ĐỘI TUYỂN đã thi và Ranking kỳ thi ICPC Quốc gia (một số trường lách Luật bằng thay tên đội mới - BTC không chấp nhận.

(có thể một số trường chưa liệt kê trong Danh sách, mong thông cảm!)

Công bố Kết quả Giải ICPC Quốc gia dành cho khối THPT Chuyên! (Xem mục ICPC/Vòng Khu vực & Quốc gia)

Xem Kết quả Giải thưởng ICPC trao riêng Khối Không chuyên ở mục ICPC/Vòng Khu vực và Quốc gia! (Chúc mừng!)

Tuần này, Các Coachs tập trung "chốt" các teams đăng ký ICPC Asia HCMC theo chuẩn và tiêu chí đã công bố kể cả Pending Team gửi eMail đăng ký số lượng, BTC sẽ cố gắng chốt Danh sách tham dự ICPC Asia cuối cùng của các đội Việt Nam. Sau khi có Danh sách 120 teams chắc chắn tham dự, các Coach sẽ lập và cùng các Teams ICPC (chi tiết) cùng thành viên các Đội OLP (các khối thi)-PROCON-PMNM để đăng ký trên Cổng OLP (sắp mở) để đăng ký online từ 22/12/2022, từ đó xuất In Danh sách để xin Trường xác nhận và nộp tại OLP-ICPC Tp Hồ Chí Minh.

Từ 14 đến chủ nhật 20/11 (cố gắng 18/11) các trường tuyển chọn Đội tuyển tham dự ICPC Asia HCMC theo tiêu chí, chuẩn đã công bố!

 • Gửi eMail cho BTC đăng ký danh sách các đội (tên đội) sẽ đăng ký dự thi ICPC Asia.

 • BTC từ ngày mai 16/11 sẽ đưa danh sách tham dự ICPC theo thứ tự, các đội ngoài chuẩn và diện ưu tiên sẽ ở mục riêng status waiting (4-3 bài đội thứ 2 trở đi)!

 • Ngày 21/11 sẽ chốt danh sách chính thức tham dự ICPC Asia HCMC và 22/11 sẽ Move các đội tuyển tham dự lên ICPC Asia HCMC trên trang toàn cầu!

Sau đó sẽ mở trang ĐĂNG KÝ OLYMPIC để các trường có đủ thông tin đăng ký tham dự tất cả các nội dung OLP'22 - PROCON - ICPC ASIA HoChiMinh city 2022.

Từ 14-18/11 các trường tuyển chọn Đội tuyển tham dự ICPC Asia HCMC!

256 teams Đại học thi đấu ICPC Quốc gia 13/11/2022 chỉ chọn 90+ teams đăng ký ICPC Asia HCMC (theo chuẩn), dành 20 chỗ cho diện ưu tiên và KC!

Xem kết quả ranking tại: https://icpc-national.vnoi.info

Kết quả Giải ICPC Vietnam National 2022 => vào mục Vòng KV-Quốc gia

(cập nhật 14h00 - 15/11) Các trường đã email đăng ký Đội không chuyên xem Danh sách đăng ký do BTC đã cập nhật từ eMail đến trước khi thi (ngày 12/11/2022) => phía dưới (nếu có ý kiến gì khác xin email lại BTC như đã thông báo từ đầu tháng 11/2022)

Hết ngày hôm nay (24h00 -14/11), nếu BTC không nhận được các ý kiến khác về Giải Không chuyên sẽ Công bố giải Không chuyên dựa trên tổng số đội thi đấu tranh giải! Mọi thắc mắc sau này sẽ không được chấp nhận!

Thông tin đăng ký tham dự ICPC Asia HCMC 2022 (cùng OLP-Procon), lưu ý

+ 78 teams từ 5 bài trở lên, khuyến khích đăng ký (trừ Trường có quá nhiều đội 6 bài trở lên)

HCMUS có 19 teams từ 6 bài+, UET có 13 teams từ 6 bài+ (trong 31 chỉ đăng ký 50%)

+ Còn tới 59 team 4 bài - diện xem xét tham dự (các trường cân nhắc cử tham dự).

+ Diện ưu tiên: Trường chỉ có 1 team duy nhất đăng ký dự (chắc chắn chấp nhận)

+ Diện ưu tiên: mỗi trường được đăng ký 1 đội không chuyên duy nhất (chấp nhận), nếu đội thứ 2 đăng ký bắt buộc phải kết quả từ 4 bài trở lên.

Kính mong các Coachs lựa chọn các Đội tuyển tham dự ICPC Asia HCMC 2022!

Trường trên 5 đội nên cân nhắc cử các đội từ 6 bài trở lên, dành chỗ cho trường khác.

Chú ý: các đội dưới 5 bài chọn theo phương thức: đăng ký trước s

Ngày 12-13/11 đấu trường tuyển chọn - Kỳ thi ICPC Quốc gia (National)!

Hân hạnh thông báo và chúc mừng Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á lần đầu tiên vào Top 12, đoạt Huy Chương Đồng Chung Kết ICPC toàn cầu tại Dhaka ngày 10/11/2022

377 teams thi đấu ICPC National ngày 13/11/2022

Hệ thống thi VNOJ,

Theo dõi Scoreboard tại: https://icpc-national.vnoi.info

Thông tin về Kỳ thi ICPC Quốc gia như sau:

Ngày 12/11/2022: Trước 12h00 sẽ gửi account, Pass đến cho các thầy cô HLV (theo email đăng ký trên ICPC - chú ý check cả hộp spam)

Ngày 12/11/2022 (thứ bẩy): Từ 14h00 đến 16h00 các Teams đăng nhập test hệ thống (Practice)

Chú ý: Practice do các đội thực hiện online, không đến điểm thi!

Ngày 13/10/2022: Từ 8h00 đến 13h00 sẽ diễn ra cuộc thi tranh giải ICPC Quốc gia 2022 - Xem kỹ thông tin về Điểm thi Tập trung theo Danh sách phía dưới (17 điểm tập trung)

Các Teams lưu ý (đề nghị các Coach nhắc và thông báo cho sinh viên)

+ Đến địa điểm đăng ký thi tp trung sớm 7h00-7h30 để nhận vị trí thi, gửi đồ mang theo.

+ Từ 7h00-7h30 các Điểm tập trung kiểm tra thân nhân qua Thẻ sinh viên hoặc CCCD các Đội dự thi (nhớ mang Thẻ SV & CCCD), và kiểm tra Team Notebook (24 trang A4). Các Teams sẽ nhận từ Giám thị Username, Pass dự thi của Team, nhận chỗ và Login hệ thống!

+ Các điểm thi sẽ phát Bộ đề thi cho các Đội (mỗi Đội 1 bộ đề)

+ Thí sinh chú ý: mang TeamNotebook, bút, giấy nháp. Có thể mang đồ ăn khô, chai nước, hoa quả để trong 1 túi dễ nhìn kiểm tra.

+ Thí sinh không được mang: mọi thiết bị, điện tử, di động ... (nếu có gửi, Giám th),

Xem Nội quy ở phía dưới!

Chú ý không nhầm ĐIỂM THI TẬP trung đã đăng ký trên trang toàn cầu,

Chúc tất cả các đội tuyển có trận tranh giải ICPC Quốc gia thành công!

Thông tin đăng ký và hoàn thành thủ tục Kỳ thi ICPC Quốc gia 2022!

24h00 ngày 9/11 có 381 teams đăng ký theo các Site thi tập trung! Thank! Chính thức đóng cửa đăng ký ICPC Quốc gia!

Chú ý:

 • 253 teams Accepted, hoàn tất thủ tục (gồm CK lệ phí thi hoặc thông báo nộp chậm vào OLP-ICPC 6/12/2022 tại Tp HCM)

 • Còn 128 teams vẫn trạng thái Pending lý do: chưa đăng ký đúng quy định (chủ yếu thiếu tên đủ 3 thành viên), phần còn lại đang hoàn tất thủ tục CK lệ phí thi hoặc thông báo nộp chậm vào OLP-ICPC 6/12/2022 tại Tp HCM. Mong các Trường hoàn tất nhanh chóng thủ tục cuối cùng để chuyển trạng thái sang Accepted!

 • Ngày 10/11 BTC sẽ email hỏi các Coachs các Trường chưa hoàn thành thủ tục và đề xuất phương án thích hợp!

Thông tin các điểm thi ICPC Quốc gia tập trung bố trí theo Vùng - Miền:

Thông báo:

 • Chiều thứ 7, 12/11: Practice (test) - sẽ email Usename, Pass cho Coach các teams (như các vingf Bắc - Trung - Nam)

 • Sáng Chủ nhật 13/11: ICPC Vietnam - tại các điểm thi sẽ phát Usename, Pass đăng nhập cho tng Teams, phát đề in sẵn.

Các Teams chú ý:

+ Mang Thẻ Sinh viên/học sinh (nếu quên dùng CCCD) để check tên thành viên theo Danh sách đăng ký

+ Đến điểm thi sớm: từ 7h00-7h30 để nhận vị trí thi, Usename, Pass

+ Team NoteBook: 25 trang A4 (theo luật ICPC toàn cầu), được mang Từ điển Anh - Việt (nếu cần)

+ Được mang: đồ ăn khô, nước trong chai/lon, hoa quả

Tại Hà Nội:

 • Site 1: Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội (45-60 teams)

Địa điểm: các phòng thi Nhà G2 Đại học Công nghệ

Người phụ trách: Thầy Hồ Đắc Phương - Email: hodacphuong@gmail.com. SĐT: 0988.613.986

 • Site 2: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn Thông (30 teams)

Địa điểm: Sảnh tầng 1 nhà A2 - Học viện CNBCVT - Km 10 đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

Người phụ trách: Thầy Nguyễn Mạnh Sơn - Email: sonnm@ptit.edu.vn. SĐT: 0888.018.123

Các team cần mang theo 01 laptop để kết nối Wifi và tham gia thi.

Được mang vào khu vực thi: Từ điển và Team NoteBook theo quy định, đồ ăn khô, hoa quả. BTC chuẩn bị nước uống.

 • Site 3: Đại học Sư phạm Hà Nội (40 teams)

Địa điểm: Đại học Sư phạm Hà Nội - địa chỉ: 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Phòng thi 1: phòng số 607 nhà K (bố trí được 19 team)

Phòng thi 2: phòng số 608 nhà K (bố trí được 24 team)

Người phụ trách, liên hệ:

Thầy Nguyễn Khắc Ân, email: annk@hnue.edu.vn, điện thoại: 0387.334.461

Thầy Nguyễn Tô Sơn, email: tosonnguyen@gmail.com, điện thoại: 091.333.2869

 • Site 4: THPT Chuyên Amsterdam Hà Nội (khuyến khích các trường THPT) (20-30 teams)

Địa điểm tổ chức: trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Phòng thi: Phòng Tin4 và Tin6, toà nhà T (đi thẳng từ cổng chỉnh, xuống cuối đường)

Phụ trách, liên hệ: thầy Nguyễn Thanh Tùng, email: tungfint@gmail.com, di động: 0968666245.

Yêu cầu với các Teams (nếu có): có mặt ở phòng thi trước 7h30.

Được mang vào phòng thi: Từ điển giấy, Team NoteBoook, Bút, chai nước, đồ ăn khô, hoa quả.

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam sẽ cấp cho mỗi bạn 1 phần ăn nhẹ và nước uống vào lúc 10h30.

Tại thành phố Hồ Chí Minh:

 • Site 5: Đại học KHTN - ĐHQG Tp Hồ Chí Minh (60 teams)

Các phòng thi tại nhà I (tầng 5 và 6) và nhà C (tầng 2), cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ: icpc_olp@hcmus.edu.vn,

Thầy Nguyễn Hải Đăng (nhdang@selab.hcmus.edu.vn, 0702 87 4050);Thầy Lương Vĩ Minh (lvminh@fit.hcmus.edu.vn, 0934 190 972)

Yêu cầu có mặt tại phòng thi trước 7h30.

Được mang vào (như ICPC Asia): Từ điển, NoteBook, bút, được mang: nước, đồ ăn khô

 • Site 17 (new): Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh (25 teams)

Địa điểm tổ chức thi: Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM

Địa chỉ: 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng thi: i102 và i203

Người phụ trách, liên hệ: Thầy Trần Hữu Quốc Thư, email: thuthq@hcmue.edu.vn, điện thoại: 076.6060065

Yêu cầu đối với các team:

+ Tới phòng thi trước 7h30

+ Mang theo thẻ sinh viên (hoặc CMND/CCCD)

+ Được mang vào phòng thi: từ điển giấy, team notebook, bút, giấy nháp, chai nước có nắp, đồ ăn khô, hoa quả.

+Trường ĐH Sư Phạm sẽ cấp cho mỗi bạn 1 phần ăn nhẹ và nước uống vào lúc 10h30.

 • Site 6: Đại học ĐH CNTT, ĐHQG Tp Hồ Chí Minh (30 teams)

Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh

đường Hàn Thuyên - khu phố 6 - phường Linh Trung - Quận/Tp Thủ Đức - TpHCM.

Link Google Map: https://goo.gl/maps/UVgYgVc9BYEutL9WA

Phòng thi : B2.18 - B2.20 số máy: 30 máy

Người phụ trách: Thầy Nguyễn Văn Toàn, Phòng Công tác Sinh viên Mobile: 0903761559 - Email: toannv@uit.edu.vn - m.me/toan.uit

hoặc thầy Phạm Nguyễn Trường An - SĐT: 0382439521 - Email: truonganpn@uit.edu.vn

Các y/c với các Teams: Thí sinh có mặt lúc 7:00 để test máy và phần mềm đồng thời chuẩn bị check in xếp chỗ, kết nối và gửi đồ.

Được mang vào (như Asia): Từ điển giấy, Team NoteBook, bút, giấy Nháp sẽ được phát, được mang: nước, đồ ăn khô, hoa quả.

 • Site 7: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh (30-40 teams)

Địa chỉ: Số 1, đường Võ Văn Ngân, P.Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Phòng thi: A4-101 (tòa nhà Trung tâm), sức chứa tối đa 30 đội.

Thông tin liên hệ: Trần Công Tú (tutc@hcmute.edu.vn, ĐT/Zalo: 0983674375)

Yêu cầu: Có mặt tại phòng thi trước 7h30, mang theo giấy tờ tùy thân hoặc thẻ SV/học sinh có ảnh.

Được phép mang vào phòng thi: Từ điển, 25 trang giấy A4, bút, nước ống, thức ăn khô.

 • Site 8: Đại học Công nghiệp Tp HCM (khuyến khích các trường THPT đăng ký) (25-30 teams)

Địa chỉ: 12 Nguyễn Văn Bảo, P4. Q.Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh

Địa điểm thi: Tháp Công nghệ Thông tin (tầng 3 và tầng 4 nhà H)

Khối Đại học, thi ở H3.1 (24 team, phòng 60 máy), đi thang máy lẻ

Khối THPT, thi ở H4.1 (12 team, phòng 45 máy), đi thang máy chẵn

Thông tin liên hệ: Thầy Nguyễn Hữu Tình, 0914 482 555; Lê Phúc Lữ, 0357 577 422

Yêu cầu: Thí sinh được mang NoteBook (25 trang A4, 1 mặt), Từ điển giấy, Bút,pháy giấy nháp, được in code,

được mang nước uống ; phòng thi có màn chiếu scoreboard, treo bóng khi Submit thành công

Hậu cần: phục vụ: Cà phê, nước uống, bánh ngọt, trái cây; cơm trưa từ 11:30-13:30 Coach được bố trí phòng theo dõi thí sinh thi

Tại thành phố Đà Nẵng:

 • Site 9: Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng (15-25 teams)

Địa điểm tổ chức thi Trường ĐH Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng

Phòng thi : Phòng S.07.01 và S.07.01 (Tòa Nhà thông minh khu S 10 tầng, phòng thi ở tầng 7)

Người phụ trách, liên hệ: TS. Phạm Minh Tuấn, Email: pmtuan@dut.udn.vn, Di động: 0913230910.

Các y/c với các Teams (nếu có): Yêu cầu tới phòng thi trước 7h30.

Được mang vào phòng thi: Từ điển giấy, Team NoteBoook, Bút, Chai nước có nắp.

Trường ĐHBK, ĐHĐN sẽ cấp cho mỗi bạn 1 phần ăn nhẹ và nước uống vào lúc 10h30.

Tại thành phố Huế:

 • Site 10: Đại học Khoa học, Đại học Huế (15-25 teams)

Địa điểm tổ chức thi Trường ĐH Khoa Học Huế, Đại học Huế.

Phòng thi : Phòng E202 (Dãy nhà E, tầng 2)

Người phụ trách, liên hệ: Thầy Trần Việt Khoa, Email: tvkhoa.husc@gmail.com, Di động: 091423669

Yêu cầu: tới phòng thi trước 7h30. Được mang: Từ điển giấy, Team NoteBoook, Bút, nước, Giấy nháp

Trường Khoa Học Huế sẽ cấp cho mỗi bạn 1 phần ăn nhẹ và nước uống vào lúc 10h30.

Tại thành phố Nha Trang:

 • Site 11: Đại học Nha Trang (15-25 teams)

Tòa nhà đa năng, Trường ĐH Nha Trang (địa chỉ 02 Tôn Thất Tùng, P. Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang, Khánh Hòa).

Phòng thi : Phòng thi : Phòng 5.11 (Khối THPT) và Phòng 205 (Khối Đại học)

Người phụ trách, liên hệ: Thầy Đoàn Vũ Thịnh, Email: thinhdv@ntu.edu.vn, SĐT: 0817.155.265

Yêu cầu: tới phòng thi trước 7h30. Được mang: Từ điển giấy, Team NoteBoook, Bút, nước, Giấy nháp, Đồ ăn khô, Hoa quả

Tại thành phố Cần Thơ:

 • Site 12: Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ (15-25 teams)

Địa điểm: Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ

Phòng: 211 (trên lầu)

Phụ trách, liên hệ: Thầy Phạm Nguyên Khang, email: pnkhang@cit.ctu.edu.vn, di động: 0919434900

Các y/c với các Teams: có mặt ở phòng thi trước 7h45

Được mang vào (như ICPC Asia): Từ điển, 2 Team NoteBoook, bút

Được mang: nước, đồ ăn khô

Tại thành phố Vinh:

 • Site 13: THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An (khuyến khích PTTH) - (10-15 teams)

số 119 Lê Hồng Phong, Vinh, Nghệ An

Phòng máy trường THPT chuyên Phan Bội Châu

Liên hệ: Thầy Phan Xuân Vọng; Email phanxuanvongpbcna@gmail.com ; ĐT: 097 4160567

Tại thành phố Hải Phòng:

 • Site 14: THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng (các trường THPT chuyên gần Hải Phòng và ĐH Hàng Hải)

Lô 10A, Đường Lê Hồng Phong, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành Phố Hải Phòng.

Địa điểm thi: Hội trường tầng 4 nhà 6

Giáo viên phụ trách: Thầy Nguyễn Thế Hùng - Di động: 0912811302 eMail: hungntnktp@gmail.com

Tại thành phố Đà Lạt:

 • Site 15: THPT chuyên Thăng Long, Đà Lạt (các trường THPT tham gia trường "Tin học mùa Đông Đà Lạt")

10 Trần Phú, phường 3, Tp Đà Lạt - Lâm Đồng

Liên hệ: Thầy Nguyễn Ngọc Tuấn; Email: ngtuandl@gmail.com; Di động: 0972035079

Điểm khác:

 • Site 16 (other): Các đội xem xét cho thi online có kiểm soát

BTC sẽ thông báo quy định riêng cho các Teams được phép thi online!

Mong các trường khi Chuyển khoản lệ phí ghi rõ: Tên Trường, số Đội và không cần ghi tên từng đội, nếu bỏ đội nào Cancel giúp trên trang toàn cầu!

Ban Tổ chức sẽ nhắc nhở (eMail) các đội chưa đăng ký đủ thành viên và thông tin!

Ngày 13/11/2022 tranh giải chính thức - Kỳ thi ICPC Quốc gia 2022!

8h30 ngày 7/11 có 328 teams đăng ký theo các Site thi tập trung! Thank! Còn Trường chưa đăng ký, xin mời đăng ký ICPC National 2022 trên trang toàn cầu!

Hôm nay 6/11, Đoàn Việt Nam dự World Final ICPC lên đường đi Dhaka, Bangladesh!

Từ kết quả ICPC Asia Cần Thơ 2020 Việt Nam có các đội tuyển: EggCentroy - ĐH Công Nghệ, ĐHQG HN; C'est BON! - ĐH Bách Khoa Hà Nội, HCMUS-Illuminate - ĐH KHTN, ĐHQG HCM và các bạn sinh viên Viêt Nam đến từ NUS, ĐH Purdue, ĐH Wisconsin-Madison ...

Vòng chung kết ICPC Dhaka sẽ diễn ra vào 12h00 thứ 5 - 10/11/2022 (trực tiếp)

Các Thầy, cô chú ý: đăng ký teams dự ICPC National trên trang toàn cầu, chỉ gửi eMail cho BTC xác nhận hoàn tất thủ tục (CK phí dự thi hoặc xác nhận sẽ nộp sau vào 6-7/12/2022) hoặc báo tên Đội Không chuyên. BTC sẽ không can thiệp, giải quyết các email đăng ký tên Đội, chỉ lấy theo danh sách xuất từ trang ICPC để hoàn tất Acccepted!

Đã 19 teams đăng ký tranh giải Không chuyên, không đăng ký (hoặc sau thi báo) sẽ không xếp giải ICPC Không chuyên, đăng tên đội gửi olpvietnam@vaip.vn

Chúc mừng các Teams đã hoàn tất 3 vòng luyện tập ICPC Bắc - Trung - Nam, giờ là lúc chuẩn lại/chính xác thành viên các đội tuyển tranh giải ICPC Quốc gia và cùng 110 vị trí thi đấu đến Tp. Hồ Chí Minh tham dự ICPC Asia HCM 2022 (kể các các đội tuyển tranh giải ICPC không chuyên). Thứ hạng ICPC Quốc gia 2022 khối PTTH cũng sẽ là khẳng định của các bạn học sinh chuyên Tin sẽ quyết tâm giành giải HSG Quốc gia và cao hơn để ghi tên trong danh sách vào Vòng tuyển chọn tham dự APIO, IOI 2023.

(Xem cơ cấu giải ICPC quốc gia công bố ở dưới, thông tin gửi các Coachs phía dưới)

Chú ý: một số Trường đăng ký nhầm vào ICPC Asia HCMC (sẽ bị cancel), đề nghị đăng ký tại The 2022 ICPC Vietnam National Programming Contest (là Sub của ICPC Asia HocChiMinh city).

Đề nghị các Trường, các Coachs lập Đội tuyển thi vòng ICPC quốc gia 2022 để hoàn tất đăng ký sớm ngay từ thứ 2 ngày 31/10 với các chú ý sau để được Accepted, cụ thể:

 1. Đăng ký đầy đủ thông tin 3 thành viên, Coach và Co-Coach, xin nhắc lại: họ tên tiếng Việt không dấu, Tên Trường (English) không qua dài: tất cả thông tin đăng ký từ Vòng ICPC Quốc gia sẽ chuyển lên ICPC Asia HCMC. BTC sẽ không Accepted nếu không đúng các Quy định, khi email hỏi và đề nghị BTC sẽ dùnf quyền từ chối không trả lời cho các lỗi đăng ký đã nhắc nhở nhiều năm.

 2. Các trường, các Đội tuyển đăng ký thi tại các điểm tập trung do BTC ICPC Việt Nam quy định theo các Khu vực (nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng, chỉ phát pass login thi ICPC quốc gia tại các Điểm đăng ký tập trung), Site Other (online) chỉ dành cho các Đội tuyển có hoàn cảnh đặc biệt do BTC quyết định chấp nhận.

 3. Đăng ký trực tiếp trên trang ICPC vào The 2022 ICPC Vietnam National Programming Contest sẽ có các Subsites là các Điểm Tập trung do BTC Quy định (hãy chọn và đăng ký theo Site phù hợp):

Danh sách các điểm thi ICPC Quốc gia tập trung bố trí theo Vùng - Miền:

Tại Hà Nội:

Site 1: Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội (30-45 teams)

Site 2: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn Thông (30-40 teams)

Site 3: Đại học Sư phạm Hà Nội (20-25 teams)

Site 4: THPT Chuyên Amsterdam Hà Nội (khuyến khích các trường THPT) (20-30 teams)

Tại thành phố Hồ Chí Minh:

Site 5: Đại học KHTN - ĐHQG Tp Hồ Chí Minh (30-45 teams)

Site 6: Đại học ĐH CNTT, ĐHQG Tp Hồ Chí Minh (25-35 teams)

Site 7: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh (30-40 teams)

Site 8: Đại học Công nghiệp Tp HCM (khuyến khích các trường THPT đăng ký) (25-30 teams)

Tại thành phố Đà Nẵng:

Site 9: Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng (15-25 teams)

Tại thành phố Huế:

Site 10: Đại học Khoa học, Đại học Huế (15-25 teams)

Tại thành phố Nha Trang:

Site 11: Đại học Nha Trang (15-25 teams)

Tại thành phố Cần Thơ:

Site 12: Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ (15-25 teams)

Tại thành phố Vinh:

Site 13: THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An (khuyến khích PTTH) - (10-15 teams)

Tại thành phố Hải Phòng:

Site 14: THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng (khuyến khích các trường THPT gần Hải Phòng)

Tại thành phố Đà Lạt:

Site 15: THPT chuyên Thăng Long, Đà Lạt (các trường THPT tham gia trường Đông Đà Lạt)

Điểm khác: Site 16 (other): Các đội xem xét cho thi online có kiểm soát

 1. Sau khi hoàn tất đăng ký, đề nghị các Trường làm thủ tục nộp lệ phí ICPC Quốc gia 2022 theo thông báo số 1:

"Lệ phí tham dự Kỳ thi ICPC Quốc gia: 1.000.000đ (một triệu đồng) cho một đội tuyển dự thi (lệ phí dùng cho tổ chức thi tại các điểm Khu vực, hosting, ra đề và giải thưởng)."

"THPT: Lệ phí tham dự Kỳ thi ICPC Quốc gia: 600.000đ (sáu trăm ngàn đồng) cho một đội tuyển"

Lệ phí dự thi có thể chuyển khoản vào:

Tài khoản: Hội Tin học Việt Nam, số tài khoản: 003 70406 0000 979

Tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

Lệ phí có thể Nộp/Chuyển sau, khi Coach/Trường có email xác nhận cụ thể!


Mọi thắc mắc liên quan đến Kỳ thi ICPC Quốc gia 2022, vui lòng gửi email về olpvietnam@vaip.vnacmicpc.vietnam@gmail.com

Thông báo dành cho các Thầy, Cô Huấn luyện viên, Trưởng, Phó đoàn

1/ Các Thầy cô xem danh sách BTC (bên cạnh) đã đề nghị Bộ GD-ĐT, Liên Hiệp các Hội KH&KT Việt nam đã trao từ 2015 - 2021 (3/2022)

(BTC sẽ kiểm tra trường hợp BK của Thầy Phú HaUI năm 2016)

2/ Cơ cấu Bằng khen được quy định:

 • Bộ GD-ĐT: 01 cá nhân xuất sắc nhất

Khuyến khích dẫn đoàn 10 năm trở lên, liên tục 5 năm, có thành tích cao.

Chú ý: có thể không nhận được vì các lý do khác nhau

 • Liên hiệp hội VN: 2-3 cá nhân xuất sắc nhất (1-2 dành cho HĐGK)

Khuyến khích dẫn 8 năm trở lên, liên tục 4 năm, có thành tích cao.

02 Khoa - Trường CNTT tích cực tham gia OLP-ICPC

Đề xuất của BTC:

 • Bằng khen Bộ GD-ĐT nên chọn trường công lập.

 • Đủ thành tích và không nhận quá 1-2 lần những năm gần đây

Các Thầy, Cô giúp BTC đề cử và tự ứng cử cùng thông báo đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện, nếu có 2 ứng viên như nhau (năm) sẽ chọn theo thành tích thi OLP-ICPC của trường (BTC sẽ check database tham dự).

Các Thầy, Cô giúp BTC đề cử và tự ứng cử nhận Bằng khen của Hội Tin học Việt Nam (3/2022 trao 12 thầy cô tại lễ Tổng kết, rất vui)

Gửi email tới: nguyenlong@vaip.vn c/c Olpvietnam@vaip.vn

CƠ CẤU GIẢI ICPC VIETNAM NATIONAL 2022

 1. Về Giải các vòng ICPC Khu vực Bắc, Trung, Nam

Các vòng luyện tập khu vực ICPC Bắc, Trung Nam sẽ do HĐGK từng Khu vực quyết định các Giải chính thức và khuyến khích; thứ tự căn cứ theo Rank chung của kỳ thi, chỉ xét giải cho các Trường trong Khu vực, mỗi Trường chỉ có thể có 01 giải rank cao nhất (các đội còn lại cùng Trường xếp đồng Giải theo Rank chung của số bài và điểm penalty), HĐGK khu vực chọn Giải Nhất (và Vô địch), Giải Nhì, Giải Ba và Giải Khuyến khích với số lượng phù hợp căn cứ theo: tổng số trường tham gia tranh giải Khu vực, căn cứ Rank toàn kỳ thi sao cho cùng một Giải không được chênh lệch quá lớn theo kết quả xếp hạng (bài giải được và Penalty). Không xếp Giải cho các đội có kết quả thấp so với rank toàn cuộc thi.

 1. Về Giải Kỳ thi ICPC Quốc gia

 • Theo chuẩn ICPC toàn cầu có nghĩa : thứ tự căn cứ theo Rank chung của kỳ thi, chỉ xét giải cho các Trường Đại học và Cao đẳng, mỗi Trường chỉ có thể có 01 giải rank cao nhất (các đội còn lại cùng Trường xếp đồng Giải theo Rank chung của số bài và điểm penalty).

 • Sẽ có 1 Vô địch, 3 Giải Nhất, 4 Giải Nhì, và 4 Giải Ba (giải Ba sẽ có thể cắt 1 hoặc thêm 1 sao cho không chênh lệch quá lớn theo kết quả xếp hạng). Xem xét xếp giải Khuyến khích đến Top 20 Trường căn cứ rank toàn cuộc thi.

 • Sẽ có 3-4 giải Nhất, Nhì, Ba ICPC Không chuyên cho các Đội tuyển không chuyên (để xét giải các trường phải đăng ký tên đội trước kỳ thi Quốc gia với BTC để kiểm tra đối tượng hợp lệ, không đăng ký sẽ không xét giải).

 • Từ Kỳ thi ICPC Quốc gia sẽ chọn đến 100+ đội tuyển sẽ tham dự ICPC Asia HoChiMinh thi đấu giành 4 suất đại diện Vietnam dự WF ICPC 2023 tại Ai Cập, ngoài thứ tự ranking kỳ thi quốc gia sẽ xét ưu tiên: cho trường có một đội duy nhất và có thể thêm một đội Không chuyên nhưng các đội này phải dự thi ICPC Quốc gia với ít nhất 1 bài giải được!

 • Giải ICPC Quốc gia chính thức sẽ trao tại Lễ Khai mạc OLP-ICPC 2022 vào sáng 7/12/2022 tại Tp Hồ Chí Minh.

 1. Về Giải Kỳ thi ICPC Quốc gia cho Khối THPT

 • Xếp giải ICPC Vietnam National cho Khối THPT theo tiêu chí ICPC toàn cầu và như với các Trường Đại học (mục 2).

 • Giải ICPC Quốc gia Khối PTTH sẽ trao sau khi kết thúc Kỳ thi tuyển chọn Đội tuyển HSGQG dự APIO và IOI 2023.

Giải ICPC quốc gia là phép thử khắt khe cho 35-36 bạn học sinh THPT thẳng tiến tới Vòng 2 HSGQG 2023!

Ngày 30/10 trận chiến Khu vực cuối cùng - Kỳ thi ICPC miền Nam!

553 teams thi đấu ICPC Southern! Xem: https://icpc.hcmus.edu.vn/public

Sau 5 tiếng tranh tài, chung cuộc đã có 468/553 đội giải được ít nhất 1 bài. Bộ đề thi ICPC miền Nam có 13 bài với nội dung giải thuật với nền toán đủ khó "nhằn" và đa dạng. Tiếc bộ đề không có đội nào giải được bài M, chỉ có 12/13 bài có đội giải được. Có 1 đội giải nhiều nhất với 11/13 bài, đội HCMUS-BurnedTomatoes – vừa đoạt Rank 1cuộc thi lập trình sinh viên IEEExtreme lần 16 năm 2022 và cũng là Vô địch ICPC Asia 2021 tại Hà Nội; 1 đội giải được 10/13 bài đến từ Đại học Công nghệ, ĐHQGHN. Chung cuộc: chỉ 2 đội giải được 9 bài, chỉ 5 đội 8 bài, chỉ 3 đội 7 bài điều này cho thấy độ khó của bộ đề thách thức với các đội tuyển. Tiếp theo 15 đội 6 bài, 24 đội 5 bài, 36 dội 4 bài và 80 đội 3 bài (đề khó nên phổ giải đề (A/C) không dễ để các Đội tầm trung tiếp cận).

Kết quả Giải ICPC Southern!

27/10 - 10h00 chú ý về Chủ đề và đăng ký tham dự OLP - nội dung Phần mền nguồm mở:

Danh sách các chủ đề thi Phần mềm nguồn mở chính thức được công bố và phát động kêu gọi sự tham gia của các em sinh viên từ các trường học trên toàn quốc. Các chủ đề thi Phần mềm nguồn mở đa dạng và mang giá trị thực tiễn cao giúp cho các em sinh viên có nhiều sự lựa chọn hơn, cũng như sự tham gia cuộc thi các sinh viên sẽ góp phần tạo ra những ứng dụng, phần mềm mang tính thực tiễn trong cộng đồng mà chỉ ở cuộc thi mới có.

Thông tin chi tiết nội dung Phần mềm nguồn mở xem trong mục: Olympic/Phần mềm nguồn mở

Danh sách chủ đề thi được công bố tại: https://vfossa.vn/tin-tuc/danh-sach-chu-de-thi-phan-mem-nguon-mo-cua-olympic-tin-hoc-sinh-vien-toan-quoc-lan-thu-31-618.html (danh sách vẫn đang được cập nhật liên tục cho đến ngày 31/10/2022).

Để đăng ký tham dự cuộc thi các em sinh viên vui lòng đăng ký theo form dưới đây:

https://forms.gle/VpsUj5mhtLrCaFCw5

Ngày 23/10 trận chiến thứ hai - Kỳ thi ICPC miền Trung đã kết thúc tốt đẹp!

546 teams thi đấu từ các trường Đại học cả nước và các teams từ khối THPT tham chiến!

Thông số đáng quan tâm:

435 đội giải từ 1 bài trở lên. Bộ đề thi ICPC miền Trung có 14 bài với nội dung giải thuật toán đa dạng. Lần nữa, chung cuộc bộ đề 14 bài đều có đội giải được, cụ thể: có 3 đội giải được 13/14 bài là học sinh THPT, 7 đội giải được 12 bài, 35 đội giải được 11 bài và 27 đội giải được 10 bài,...Tổng cộng có tất cả gần 10.000 lần nộp. Duy nhất 1 đội giải được M (bài khó nhất) là Bánh gối Thiệu Huê đến từ Trường THPT chuyên Khoa học Tự Nhiên, ĐHQGHN) nhưng lại đáng tiếc không hoàn tất được bài F với trên 10 lần nộp chấm!

Kết quả Giải ICPC Central! (Lưu ý: miền Trung không trao khuyến khích vì cách biệt số bài giải được (rank) trên tổng số đội miền Trung tham gia thi đấu).

Ngày 22-23/10 trận chiến - Kỳ thi ICPC miền Trung - Tây nguyên!

(14h00 ngày 21/10): đã 546 teams đăng ký ICPC Central!

BTC cuộc thi ICPC Miền Trung 2022, xin cảm ơn các thầy cô luôn tâm huyết với học sinh, sinh viên trong lĩnh vực CNTT nói chung và lập trình giải thuật nói riêng.

Thông tin về Kỳ thi ICPC miền Trung như sau:

Ngày 21/10/2022: Từ 16h00 sẽ gửi account đến cho các thầy cô HLV (theo email đăng ký)

Ngày 22/10/2022: Từ 14h00 đến 16h00 tiến hành đăng nhập test hệ thống (Practice)

Ngày 23/10/2022: Từ 8h00 đến 13h00 sẽ diễn ra cuộc thi ICPC Miền Trung 2022.

Tên miền: https://icpc-central22.bkdnoj.com

Lưu ý: Hệ thống thi hiện nay chỉ có chức năng thông báo 1 chiều từ admin đến các thí sinh, vì thế nếu có câu hỏi thắc mắc trong quá trình thi thì gửi tin nhắn qua facebook cá nhân:

- https://www.facebook.com/minhtuan.pham.585

- Cú pháp khi hỏi: [Problem xxx, Account yyy, Question] …..

- Ví dụ [Problem A, Account icpc123, Question], Đề bài A không hiểu zzzz

Chúc tất cả các đội tuyển có 1 mùa ICPC thành công!

(21/10) Thông báo dành cho các Coachs: Đăng ký điểm thi ICPC Quốc gia tập trung ngày 13/11!

Dự kiến các điểm thi ICPC Quốc gia tập trung ngày Chủ nhật 13/11/2022:

 • Hà Nội: Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội (35), Học viện CNBCVT (35), THPT Amsterdam Hà Nội (20), Đại học Sư phạm Hà Nội (25) và ????

 • Tp Hồ Chí Minh: Đại học SPKT Tp HCM (25), Đại học KHTN - ĐHQG HCMC (40), Đại học CNTT-ĐHQG HCMC (30), Đại học Công nghệp Tp HCM (25) và ?????

 • Đà Nẵng: Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng (20),

 • Huế: Đại học KHTN - Đại học Huế (15)

 • Nha Trang: Đại học Nha Trang (15)

 • Cần Thơ: Đại học Cần Thơ (10)

 • Vinh: THPT chuyên Phan Bội Châu (10)


Danh sách dự kiến trên là các Điểm thi tập trung truyền thống nhiều năm và khuyến khích đăng ký mới!

Tất cả các Trường Đại học & CĐ, các trường chuyên PTTH đều có thể đăng ký tổ chức đirm thi tập trung kỳ thi ICPC Quốc gia theo tiêu chí tối thiểu: phải có các teams từ trên 2 trường (khuyến khích từ 3 trở lên) tham gia thi, có điều kiện tổ chức (bố trí phòng thi, không gian thi ICPC), cử giám thị giám sát thi trong ngày thi 13/11/2022. Đảm bảo Internet, bố trí máy thi tiêu chuẩn, có thể cho các teams mang/dùng 1 máy mang theo kết nối Internet và tăng cường giám sát trung thực!

Rất mong các Coachs đăng ký, sau khi xác nhận BTC sẽ có văn bản gửi Trường để hỗ trợ. Email đang ký: nguyenlong@vaip.vn

Ngày 16/10 trận chiến đầu tiên - Kỳ thi ICPC miền Bắc đã kết thúc theo cách tốt đẹp nhất!

736 teams thi đấu Trong đó: 168 teams từ 22 trường Đại học phía Bắc, cùng 160 teams từ 43 trường THPT tham chiến!

Thông số đáng quan tâm:

447 đội giải từ 1 bài trở lên. Bộ đề với 12 bài và đều có Đội giải được nhưng đội giải nhiều nhất chỉ đạt 11 bài! Tranh chấp dữ dội khối ĐH và THPT đến phút cuối và Đại học thắng trận nhờ "om" A/C 2 bài vào phút 268, 269!

Đánh giá: 1 đội giải 11/12 bài, 2 đội 10 bài, 15 đội 9 bài, 12 đội 8 bài, 16 đội 7 bài, 35 đội 6 bài và 49 đội 5 bài.

130 đội tuyển giải được từ 5 bài trở lên chiếm 27.6% số teams có nộp bài!

40 teams A/C trong 10 phút cuối cùng, 5 teams A/C vào phút 299!


Trong đó: 168 teams từ 22 trường Đại học phía Bắc, 160 teams từ 43 trường THPT tham chiến!

Kết quả Giải ICPC Northern! (Lưu ý: các teams cùng trường rank cao giữa các giải là đồng giải, cơ cấu giải theo số bài giải được (rank) trên tổng số đội miền Bắc tham gia thi đấu).

20/9: THÔNG BÁO MỚI!

 1. BTC chính thức mở đăng ký các kỳ thi ICPC miền Bắc, miền Trung - Tây nguyên và miền Nam trên trang toàn cầu!

Các Trường, Coachs nhanh chóng lập đội tuyển thi đấu các vòng khu vực, mở màn vào ngày 15-16/10 - ICPC miền Bắc!

Hãy đăng ký đội tuyển tham dự tại https://icpc.global/regionals/upcoming

ICPC toàn cầu đã công bố Quy chế mới (rule) cho mùa ICPC 2022-2023, nhiều điểm mới, thú vị, hãy đọc và tuân thủ luật chơi!

Xem Quy chế ICPC mới mùa 2022-2023 tại: https://icpc.global/regionals/rules

 1. Năm 2022, nội dung PMNM trong OLP'22 sẽ đổi mới theo hướng "THÚ VỊ HƠN, TRÍ TUỆ HƠN" công bố vào ngày 17/9 nhân ngày hội "Phần mềm tự do Nguồn mở Việt Nam năm 2022"!

Xem chi tiết hướng dẫn nội dung thi Hackathon PMNM - OLP'22 và cách đăng ký trong mục PROCON-PMNM

 1. Đề thi và hướng dẫn tham dự Procon Vietnam 2022 công bố trong mục Procon Vietnam!

Tin vui! Chúc mừng

4 Đội tuyển đến từ HCMUS, UET, HCMIU, HUST đã có tên tham dự WF ICPC 2023 tại Ai Cập.

(Danh sách chọn 16 đội tuyển do Hội đồng Giám đốc ICPC Asia Pacific đồng thuận ngày 18/8/2022)

Nhiều ước mơ đã thành hiện thực!

Xin Chúc mừng 4 Đội tuyển Việt Nam!

OLP'22, PROCON VÀ ICPC ASIA HOCHIMINH CITY TỪ 6-9/12/2022

Chiến đấu giành quyền tiếp theo đến Kim Tự Tháp Ai Cập vào năm 2023


Các trường Đại học và Cao đẳng, các trường Chuyên THPT chưa nhận được Thông báo số 1, nếu cần email địa chỉ gửi bưu chính cho BTC (OlpVietnam@vaip.vn) để gửi lại!

THÔNG BÁO SỐ 1

Kính gửi: BAN GIÁM HIỆU CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG

Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 31 (OLP’22) Kỳ thi lập trình sinh viên Quốc tế ICPC Asia HoChiMinh City tổ chức từ ngày 6 đến 9 tháng 12 năm 2022 tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh (HCMUTE). Kỳ thi OLP- ICPC 2022 có một số điểm lưu ý:

· Quy chế, quy định, nội quy, thông tin, thông báo liên quan đến kỳ thi và các hoạt động trong OLP’22 sẽ công bố rộng rãi trên website chính thức kỳ thi tại: http://www.OLP.vn/

· ICPC Asia HoChiMinh City 2022 là điểm vòng loại kỳ thi ICPC Châu Á năm 2022.

· Trong tháng 10, 11 sẽ tổ chức các kỳ thi Khu vực và Quốc gia online ICPC. Các đội tuyển THPT chuyên Tin sẽ được đăng ký dự thi và xếp giải riêng.

· OLP’22 gồm : các khối thi Cá nhân và Tập thể:

- Khối cá nhân Siêu Cúp Olympic (A)

- Khối cá nhân Chuyên Tin học (B)

- Khối cá nhân Không chuyên Tin học (C)

- Khối cá nhân Cao đẳng (D)

- Khối tập thể Phần mềm nguồn mở (H)

· Tổ chức Kỳ thi Procon Việt Nam 2022 (theo mô hình Nhật Bản).

· Lịch thi các vòng Khu vực online ICPC năm 2022: trong tháng 10 lần lượt

 • 15-16/10 Vòng ICPC miền Bắc do Đại học Công nghệ - ĐHQG HN chủ trì

- 22-23/10 Vòng ICPC miền Trung do Đại học Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng chủ trì

- 29-30/10 Vòng ICPC miền Nam do Đại học KHTN – ĐHQG Tp HCM chủ trì

· Kỳ thi ICPC Quốc gia năm 2022: 12-13/11/2022

· Kỳ thi ICPC Asia HoChiMinh City năm 2022: vào 8-9/12/2022

· Hình thức tổ chức năm 2022 có một số điểm lưu ý sau:

- Khối Cao đẳng thi chung đề với Không Chuyên và sẽ xếp giải riêng nếu có trên 30 thí sinh tham dự (trên 10 trường đăng ký).

- Khối thi Phần mềm ngồn mở (H) sẽ thi theo mô hình thi Hackathon. Thông tin cụ thể về thư viện PMNM trên trên trang www.OLP.vn.

- Tổ chức thi đấu đối kháng Procon Việt Nam 2022. Thông tin về Procon Vietnam trên trang www.OLP.vn (Thể lệ, Đề bài, Môi trường, Thi đấu)

- Đăng ký tham dự các Kỳ thi ICPC Việt Nam trực tiếp trên trang ICPC toàn cầu theo tên gọi mỗi kỳ thi; thời điểm mở đăng ký trực tuyến từ 2-4 tuần trước ngày thi; các đội tham dự ICPC Asia HoChiMinh City 2022 bắt buộc phải tuyển chọn từ kỳ thi ICPC Quốc gia.

- Kỳ thi ICPC Asia HoChiMinh City 2022: các đội tuyển Không chuyên và Cao đẳng được đăng ký nhiều nhất 1 đội một trường,tuyển chọn theo kết quả Kỳ thi ICPC Quốc gia.

- Theo quy định ICPC Asia 2022, có thể có các đội tuyển Quốc tế từ Asian tham gia thi đấu tranh xuất vào World Final ICPC 2023 tại Việt Nam. Dự kiến World Final ICPC 2023 sẽ gộp kế quả các vòng Regionals toàn cầu năm 2021-2022 tổ chức tại Ai Cập năm 2023.

· Lệ phí dự thi:

- Lệ phí tham dự Kỳ thi ICPC Quốc gia: 1.000.000đ (một triệu đồng) cho một đội tuyển dự thi (lệ phí dùng cho tổ chức thi tại các điểm Khu vực, hosting, ra đề và giải thưởng ).

- Lệ phí tham dự: 1.800.000đ (một triệu tám trăm ngàn đồng) cho một đội tuyển dự mỗi khối thi. Riêng các khối thi Siêu CUP, PMNM và các Trường không lập đội tuyển đủ 3 sinh viên, lệ phí tham dự: 600.000 đồng/thí sinh.

- Lệ phí tham dự: 1.000.000đ (một triệu đồng) cho một đội tuyển dự Procon VN 2022.

- Ban Tổ chức sẽ đóng đăng ký dự thi ICPC Asia HoChiMinh City 2022 trên trang toàn cầu khi đủ 120 đội tuyển (Việt Nam và Quốc tế) đăng ký dự thi.

· Đề nghị, đăng ký và cung cấp thông tin từ các trường:

- Tháng 10/2022, Ban Tổ chức sẽ mở cổng Đăng ký trực tuyến link với www.OLP.vn, các trường đăng ký số khối thi tham gia, số đội tuyển tham dự và danh sách dự kiến. Đăng ký Trưởng/Phó đoàn gồm : họ tên, chức danh, địa chỉ, eMail, số điện thoại.

- Đăng ký thi đua khen thưởng cho Trưởng/phó đoàn và Huấn luyện viên.

- Đăng ký đăng cai tổ chức Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam & ICPC Việt Nam – Asia Pacific các năm tiếp theo, dự kiến: 2023 (Miền Trung), 2024 (Miền Bắc) ...

- Các đoàn tham gia liên hệ với BTC trường đăng cai tổ chức để nhờ đặt chỗ ăn, nghỉ .

- Các kiến nghị, góp ý khác cho Ban Tổ chức và các cơ quan có liên quan.

· Đăng ký tham dự OLP’22 và Procon Việt Nam qua cổng đăng ký trực tuyến (hoặc bổ xung qua email trước 20/11/2022 tới địa chỉ OlpVietnam@vaip.vn). Các trường sẽ trích xuất danh sách dự thi xin xác nhận dấu và chữ ký và nộp tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp HCM.

· Các đội thi ICPC Asia HoChiMinh City và Kỳ thi Quốc gia online bắt buộc phải đăng ký qua mạng theo quy định của BTC ICPC toàn cầu (để cấp chứng nhận tham dự) được hướng dẫn trên trang: http://www.olp.vn/. Các trường lần đầu (hoặc đổi tên trường tiếng Anh) đăng ký dự thi ICPC liên hệ với BTC để đăng ký tên trường với ICPC toàn cầu.

· Chứng nhận dự thi ICPC các vòng sẽ do ICPC toàn cầu cấp qua eMail đăng ký.

· Ban Tổ chức sẽ công bố danh sách thí sinh dự thi trên website để tất cả các trường cùng tham khảo và giúp phát hiện các hiện tượng vi phạm quy chế.

· Gửi đề OLP’22 và ICPC 2022: Ban Tổ chức kêu gọi các thầy, cô gửi đề thi OLP và ICPC và bộ test kèm theo để lựa chọn cho kỳ thi, gửi tới Email: acmicpc.vietnam@gmail.com.

Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam và Kỳ thi ICPC là hoạt động tôn vinh, tìm kiếm tài năng CNTT sinh viên qua kỳ thi Quốc gia và Quốc tế về kỹ năng lập trình lớn nhất trong năm, kết quả kỳ thi thể hiện đẳng cấp và thực trạng trình độ sinh viên qua các kỹ năng cơ bản là giải thuật và lập trình. Trân trọng đề nghị Ban Giám hiệu các trường Đại học và Cao đẳng chỉ đạo các Khoa, Bộ môn liên quan lựa chọn qua thi tuyển và chuẩn bị tốt cho các đội tuyển của trường.

Thông tin, mẫu đăng ký OLP’22 trên Website: www.OLP.vn

Thông tin các vòng thi ICPC trên Website: http://acm-icpc.olp.vn

Thông tin ICPC toàn cầu trên Website: https://icpc.baylor.edu/

Đề nghị các Trường gửi đăng ký chính thức (kỳ thi OLP’22) bằng thư điện tử đến: OlpVietnam@vaip.vn, acmicpc.vietnam@gmail.com hoặc office@vaip.vn trước 25/11/2022.

Mọi thông tin về OLP’22 và Kỳ thi ICPC liên hệ với Hội Tin học Việt Nam,

BTC OLP’22 & ICPC Asia HoChiMinh City , tầng 6 số 14 Trần Hưng Đạo , Hà Nội

Tel :+84 024.38211725 - ext 608; Email: OlpVietnam@vaip.vn, hoặc office@vaip.vn

Trân trọng cảm ơn.


(Download Thông báo số 1 - OLP'22 & Kỳ thi ICPC Asia HoChiMinh city và Thông báo tham dự các Kỳ ICPC Việt Nam cho các trường Chuyên PTTH ở tệp phía dưới)

2022_Thong bao so 1 - OLP-ICPC.pdf

Thông báo số 1 OLP'22 - ICPC Asia HoChiMinh city

2022_Thong bao cho PTTH thi ICPC.pdf

Thông báo ICPC Asia HoChiMinh city 2022 cho THPT

Mời các bạn sinh viên OLP-ICPC đăng ký tham dự:

VNOI CUP 2022 là kỳ thi lập trình lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam để tìm kiếm thứ hạng đỉnh cao của 12 Coders under 30 tài năng nhất người Việt.

Cuộc thi dành cho người Việt under 30 đam mê lập trình trên toàn thế giới, bao gồm học sinh, sinh viên, người đã ra trường, hiện đang học tập, làm việc tại Việt Nam và trên toàn thế giới, có khả năng tham dự tới vòng Chung kết VNOI CUP 2022 tổ chức vào cuối tháng 7 tại Việt Nam.

Các vòng loại online VNOI CUP 2022:

- Vòng loại thứ nhất: ngày 18/6 (online)

- Vòng loại thứ hai: ngày 25/6 (online)

- Vòng loại thứ ba: ngày 2/7 (online)

- Công bố danh sách Top 12 dự Chung kết VNOI CUP ngày 4/7

Top 12 dự Chung kết VNOI CUP 2022 tại Đà Nẵng từ 19-23/7/2022

(BTC tài trợ đi lại, ăn ở cho các thành viên vào Chung kết)

Chi tiết và đăng ký trên trang FB VNOI: https://www.facebook.com/vnoi.wiki