Các Đoàn, các Trường đăng ký và Sẵn sàng thi đấu!

14h00 6/12/2022 - một số thay đổi

Do số Teams thi ICPC đông (132 teams) nên BTC để có khu vực thi rộng rãi đã xếp lại Danh sách PC-TEAM và Sơ đồ vị trí thi ICPC mới!

Mọi người Download bản Cẩm nang và Sơ đồ + Danh sách mới!

Chú ý: Doawnload Cẩm nang OLP-ICPC 2022 để có đầy đủ thông tin, bản Sort sẽ có thông tin hướng dẫn về sơ đồ HCMUTE, các phòng, khu thi và Danh sách Team-PC thi ICPC Asia HCMC 2022!

DOWNLOAD Cẩm nang OLP-ICPC 2022

6_12 SORT_DS_ICPC 2022.pdf
6-12 SD and PC_TEAM ICPC 2022.pdf

Sơ đồ Khu thi ICPC và vị trí TEAM-PC


6_12 Cam nang OLP-PROCON_ICPC 2022.docx6_1.pdf

18h30 thứ năm 1/12 - đã sang tháng 12 chúng ta sẽ gặp nhau!

Lại CHÚ Ý:

 • Phía dưới sẽ đưa Danh sách chi tiết đăng ký: họ và tên, khối thi ... theo Trường để các Coach và thí sinh kiểm tra, nhất là họ và tên, năm sinh, năm thứ x, .... Phản hồi email tới olpvietnam@vaip.vn

 • Nhờ các Trưởng đoàn sau khi có Kinh phí giúp chuyển khoản lệ phí tham dự cho BTC theo (giảm tối đa việc nộp TM khi đăng ký):

Tài khoản: Hội Tin học Việt Nam, số tài khoản: 003 70406 0000 979

Tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

Nội dung: Trường xyz nộp lệ phí dự thi OLP-ICPC 2022

(BTC sẽ trả Phiếu thu cho Coach vào ngày đăng ký 6-7/12/2022)

 • Mong các Coach và thí sinh kiểm tra, phát hiện vi phạm về đối tượng thi Khối Không chuyên trước khi kỳ thi diễn ra, phát hiện dấu hiệu cần phản ánh xin gửi email tới nguyenlong@vaip.vn

Chú ý:

 • Nhiều Trường không đăng ký email, không đủ thông tin: sau khi kết thúc OLP-ICPC các Chứng nhận thi, Chứng nhận Giải sẽ gửi theo eMail của từng các nhân Coachs và Contestants (không có, nếu email hỏi, khi CSDL báo không, BTC sẽ không cấp!)

 • Hôm nay sẽ chốt và ACEPTED các Teams thi ICPC trên trang ICPC toàn cầu và xếp - công bố vị trí Team-PC thi ICPC Asia HCM.

 • Lưu ý: xem Môi trường-Máy thi trong mục OLP và ICPC, thí sinh không được mang Keyboard và Mouse vào phòng thi.

(18h30 30/11) BTC đưa phía dưới Danh sách các Teams thi ICPC Asia HCM được export từ trang ICPC (các teams VN PENDING), 125 Teams này sẽ có Máy và chỗ thi (không có tên không được thi theo quy định chuyển/lựa chọn từ danh sách do các trường theo Quy định chọn/cử thi ICPC Asia HCM tại HCMUTE, các Coach rà soát để yên tâm!

Các COACH, TEAMS vào kiểm tra trên trang ICPC Kỳ thi ICPC Asia HCMC 2022 => status hiện đang PENDING là danh sách sẽ được thi! Hiện đang 125 Teams PENDING! Nếu không có ý kiến khác sẽ xác nhận 125 teams sang ACCEPTED!

Các Coach, Trường vào trang Dangky.OLP để export danh sách tham dự, hãy kiểm tra thông tin cẩn thận. Nếu có vấn đề với hệ thống đăng ký hãy eMail tới olpvietnam và c/c cho nguyenlong.

 1. Dùng Danh sách export để kiểm tra chi tiết

 2. Có thể xuất danh sách và in để xin xác nhận của Trường.

 3. BTC sẽ dùng Danh sách Export để đối chiếu và xếp chỗ thi, cấp pass thi và nếu Đoạt giải sẽ in thông tin từ Danh sách này!

23h30 ngày thứ ba 29/11 - còn 1 tuần sẽ gặp nhau!

Đã có 69 Trường (Đoàn) đăng ký trên trang Dangky.Olp với số thí sinh là 638, hiện BTC đang cố gắng để có đủ các trường hiện trên trang Dangky.Olp.vn. Vẫn thiếu 2 Trường chưa hoàn tất đăng ký Đội tuyển ICPC Asia HCM là: ĐH Fulbright & HVCNBCVT cơ sở Tp HCM. Các Coach xem DS các Teams sẽ thi ICPC ở dưới! (thấy bất thường eMail ngay cho nguyenlong@vaip.vn)

Hiện BTC nhận hầu hết qua email Danh sách đăng ký OLP-ICPC theo mẫu công bố. Các Trường, Coach có Bản đăng ký dùng để xin xác nhận của Trường và nộp BTC hôm đăng ký 6/12/2022. Các Trường chưa có đề nghị hoàn tất xin xác nhận. Ngày mai 30/11, BTC cố gắng xuất Danh sách tham dự OLP-ICPC và chuyển các Coach hoặc công bố ở Thông báo này!

Đề nghị các Coach, các Đoàn và các bạn Sinh viên xem danh sách đăng ký của các Trường (bấm, click Số lượng theo Khối thi sẽ hiện Danh sách chi tiết):

+ Nếu đầy đủ, chốt Danh sách với Trường, chuyển khoản lệ phí và chuẩn bị lên đường đến HCMUTE!

+ Nếu chưa có tên trong Danh sách Trường hoặc thiếu - trùng (thừa) không cập nhật được (nhất là Đội tuyển)- xin eMail lại cho Ban Tổ chức để tháo gỡ, cập nhật đầy đủ theo eMail: olpvietnam@vaip.vn

+ Rất cần các Trường và các bạn thamn dự OLP-ICPCC kiểm tra kỹ giúp ĐỐI TƯỢNG DỰ THI khối Không Chuyên tin & CĐ (cả OLP và ICPC) nếu phát hiện đối tượng không đúng Quy chế OLP hãy eMail cho BTC OLP và c/c cho nguyenlong@vaip.vn để xử lý ngay trước kỳ thi (xin CẢM ƠN trước)

+ Các Đoàn/Trường đã đăng ký đầy đủ giúp chuyển khoản Lệ phí dự thi của Đoàn/Trường mình cho BTC (theo Quy định trong Thông báo số 1).

9h30 ngày 26/11

Hiện hệ thống Dangky.Olp.vn đã tiếp tục nhận đăng ký, các Coach có tên trong Danh sách (phía dưới) đăng nhập để đăng ký: nếu pass không đúng eMail đến olpvietnam@vaip.vn nhận lại pass!

Coach Tạ Tuấn Anh đã eMail kết nối đăng nhập dangky.Olp, rất mong các trường chưa đăng ký tiếp tục giúp BTC hoàn thiện, xin CẢM ƠN!

Phần đăng ký ICPC: cần các thông tin phải đăng ký như sau:

 • Tên Đội thi : đúng như tên duyệt thi ICPC Asia HCMC

 • Họ và tên thí sinh: Tiếng Việt có dấu

 • Nam/nu

(các thông tin khác có thể đăng ký lại, BTC sẽ khớp DS trên trang ICPC)

(tin tối 25/11) Do lỗi (chủ yếu) do đăng nhập theo pass động/bảo mật, nên hệ thống gặp lỗi, BTC xin tạm dừng để chấn chỉnh sẽ mở lại vào 9h30 sáng mai 26/11. Ngoài ra sẽ chỉnh lại eMail thông báo đến các Coach để eMail báo pass đúng địa chỉ, tường minh, rõ ràng và tin cậy hơn!

Trân thành xin lỗi!

Trang đăng ký OLP-ICPC: http://dangky.olp.vn/#/ => Hiện đã có 21 Trường đăng ký, BTC xin cảm ơn các Coach rất nhiều!

BTC mới cập nhật Danh sách Coach đăng ký và đã gửi pass qua eMail! Các trường đổi Coach đăng ký (theo danh sách), gửi eMai đổi coach đăng ký giúp!

Một số Trường như ĐH Bách Khoa Đà Nẵng, ĐH Công nghệ HN đã kiểm tra pass, các thầy đăng nhập làm mới để thực hiện, IUH đã gửi pass lại ...!

Hệ thống đăng ký OLP mới ra nên có nhiều trục trặc, mong các thầy thông cảm và giúp để khắc phục, eMail yêu cầu hoặc góp ý gửi olpvietnam@vaip.vn

Chú ý: Xem danh sách Công bố: họ và tên các Coach mà BTC đã căn cứ theo đăng ký mới nhất từ OLP-ICPC để gửi pass đăng nhập trang ĐĂNG KÝ tới email đã đăng ký của Coach (như ICPC). Nếu Trường thay Coach eMail đăng ký mới với BTC, sau khi kiểm tra sẽ cấp pass cho Coach mới và đóng đăng nhập Coach cũ)

THÔNG BÁO: Giúp BCT năm nay In Tên đầy đủ Thí sinh lên thẻ Dự thi, hi vọng Chứng nhận Giải ICPC sẽ có họ và tên thí sinh Tiếng Việt (có dấu)

 • Trong trang Đăng ký.OLP sẽ đưa tên các Trường đã đăng ký, theo dõi giúp!

 • BTC mong các trường đăng ký trên trang Dangky.olp giúp và cũng mong nhận ý kiến góp ý để sai đâu sửa đấy, fix lỗi để update sau (nếu không sửa ngay được)

 • Các Đội OLP các khối đăng ký đầy đủ, PMNM và PROCON theo Đội tuyển. Thẻ dự thi OLP-PROCON sẽ xuất đủ: Họ & Tên, Khối, Trường từ đây!

 • Thẻ ICPC sẽ xuất chuẩn từ trang ICPC, tuy nhiên để có Tên Trường và Tên Thí sinh tiếng Việt có dấu, đề nghị đăng ký: a/ Tên Đội b/ Tên Coach và 3 Thí sinh theo tiếng Việt. BTC sẽ tích hợp vào CSDL thi ICPC để xuất Giải ICPC.

 • Trường mới tham gia, hoặc cần thay Coach đăng ký: gửi eMail tới BTC olpvietnam@vaip.vn để nhận thông báo và thông tin đăng nhâp.

Rất mong các Coachs và các trường hỗ trợ!

(Tin 23/11) Hôm nay 23/11 khoảng 20-21h sẽ chuyển qua eMail cho các Coach pass đăng nhập để đăng ký theo tên Trường đăng ký tham dự OLP-PROCON-ICPC 2022.

Các coach đăng nhập theo eMail đăng ký với BTC giúp!

Mời các Coach kiểm nghiệm bản Beta đầu tiên, mọi góp ý đều được tiếp nhận, tiếp thu nghiêm túc. Email góp ý gửi tới: olpvietnam@vaip.vn

Rất xin lỗi, do cần kiểm soát đăng ký nên phải sửa lại phần đăng nhập đáp ứng yêu cầu của BTC, nên ra mắt hơi chậm! Mong các Coachs thông cảm!

01_12 (CB) Danh sach dang ky OLP-ICPC 30-11-2022.xlsx

18h00 ngày 23/11 - Danh sách 124 teams chính thức đã move lên ICPC Asia HCMC! (mời các Trường, các Coachs rà soát, hiện để PENDING status)

Các Coach kiểm tra giúp Danh sách 124 teams giúp

Xin lỗi HCMIU vì danh sách 15h01 thiếu Đội HCMIU_Dijkstra (4 bài), mong thông cảm! BTC đã cập nhật lại và sẽ chỉnh sửa/bổ xung ngay cho lỗi này!

Mong các Coachs xem kỹ thông báo dưới và nếu liên quan eMail cho BTC ý kiến của mình!

3 Trường có các đội trong Waitting List (21/11) cho ý kiến qua email!

Giải pháp: mỗi trường cử 1 team (3 bài) trong danh sách watting, và chốt số cuối 132! (BTC sẽ cố gắng đề xuất HCMUTE để thiết kế Khu thi ICPC cho 132 đội thi ICPC), mong các Coach thông cảm và email BTC xác nhận giúp Tên đội sẽ thi từ Waitting list, hạn đến hết ngày hôm nay 21/11 và có tên cụ thể, nếu không nhận được eMail, BTC chuyển cho đội có như cầu)

Cảm ơn các Thầy HCMUTE đã hỗ trợ tối đa có thể!

00h05 Thứ hai 21/11 - kết thúc hạn đăng ký ICPC Asia HCMC công bố!

Chúc mừng 122 teams ICPC Asia HCMC có tên trong Danh sách hy vọng!

129 teams đã đăng ký theo thông báo, vượt số máy do HCMUTE chuẩn bị, thên 7 Teams từ Sinhgapore, cộng 136 teams!

Mời các Coachs, các trường xem kỹ Danh sách đăng ký do BTC công bố sau khi nhận email và xem kỹ các Sheet DANH SÁCH HY VỌNG và DANH SÁCH WAITING LIST!

BTC sẽ làm việc với HCMUTE xin thêm chỗ (nếu có), dự kiến công bố Danh sách cuối vào 15h00 ngày 21/11/2022 để các Coachs lập Danh sách thi OLP-PROCON-ICPC 2022!

Chú ý!!!: Mong các Coachs xem kỹ và eMail cho BTC thông báo ý kiến của mình!

ICPC Asia HCM 2022 chuyên môn rất cao, khả năng chỉ làm được 1 bài trong 5 tiếng với các đội chỉ 2-3 bài vòng Quốc gia rất cao, mong các Coachs cân nhắc, nên cho thi Online Mirror.

 • Từ danh sách an toàn (chọn), rất mong các Coach có teams 2 bài, 3 bài, và teams Không chuyên 1 bài nên rút khỏi danh sách đăng ký, mong nhận được eMail thông báo!

 • Trong danh sách Wating List (sheet riêng) sẽ ưu tiên như sau:

+ Ưu tiên 03 đội của trường chưa đăng ký cử 01 đội tham dự (đợi eMail)

+ Thứ tự ưu tiên chọn: bài cao (4-3) cơ hội hơn, mỗi trường đã có các đội được thi thì sẽ ưu tiên thêm 01 đội trong wating list và cứ thế đến hết chỗ nếu HCMUTE cấp bổ xung.

16h00 Chủ nhật 20/11 - Chú ý! Chú ý! Chú ý!

Có: 123 teams đã đăng ký theo thông báo, vượt số máy do HCMUTE chuẩn bị (?? chưa đăng ký, gay go!)

Hiện có 7 teams từ ĐH Quốc gia Singapore đăng ký, có thể thêm Thái lan!

Chỉ còn 120-7= 113 chỗ đăng ký thi đấu ICPC Asia HCMC!

Chú ý!!!: Đến 16h00 chủ nhật 20/11 các trường chọn Đội tuyển tham dự ICPC Asia HCMC theo đúng tiêu chí, chuẩn đã công bố như sau:

 • Đăng ký đúng tiêu chuẩn 99 đội tuyển (78 đội ICPC và 21 KC, tuy nhiên KC sẽ xem xét các đội 1 bài có thể không đi vì vượt số 20 Teams không chuyên tranh giải)

 • Diện waiting - 12 teams giải được 4 bài, và xem xét 3 bài vòng Quốc gia

 • Khuyến nghị các Coach không đăng ký đi thi các đội vòng quốc gia yếu 1-2 bài!

 • Còn các trường mạnh chưa đăng ký làm khó BTC: ĐH Bách Khoa HN, ĐH KHTN-ĐHQG HN, ĐH Phenikaa, HVCNBCVT Tp HCM, ĐH Fulbright, VINUni ...

Xem danh sách đăng ký gửi BTC - ICPC Asia HCMC 2022 (20/11), phía dưới!

Chú ý: Đến hết chủ nhật 20/11 các trường chọn Đội tuyển tham dự ICPC Asia HCMC theo đúng tiêu chí, chuẩn đã công bố!

 • Diện waiting - nguy hiểm các đội (Chuyên) chỉ giải được 2 bài, 3 bài vòng Quốc gia

 • Một số Trườn đăng ký 2 đội Không chuyên => sẽ bỏ 1 đội,

 • Các trường phải đăng ký theo TÊN ĐỘI TUYỂN đã thi và Ranking kỳ thi ICPC Quốc gia (một số trường lách Luật bằng thay tên đội mới - BTC không chấp nhận.

(có thể một số trường chưa liệt kê trong Danh sách, mong thông cảm!)

Công bố Kết quả Giải ICPC Quốc gia dành cho khối THPT Chuyên! (Xem mục ICPC/Vòng Khu vực & Quốc gia)

Xem Kết quả Giải thưởng ICPC trao riêng Khối Không chuyên ở mục ICPC/Vòng Khu vực và Quốc gia! (Chúc mừng!)

Tuần này, Các Coachs tập trung "chốt" các teams đăng ký ICPC Asia HCMC theo chuẩn và tiêu chí đã công bố kể cả Pending Team gửi eMail đăng ký số lượng, BTC sẽ cố gắng chốt Danh sách tham dự ICPC Asia cuối cùng của các đội Việt Nam. Sau khi có Danh sách 120 teams chắc chắn tham dự, các Coach sẽ lập và cùng các Teams ICPC (chi tiết) cùng thành viên các Đội OLP (các khối thi)-PROCON-PMNM để đăng ký trên Cổng OLP (sắp mở) để đăng ký online từ 22/12/2022, từ đó xuất In Danh sách để xin Trường xác nhận và nộp tại OLP-ICPC Tp Hồ Chí Minh.

Từ 14 đến chủ nhật 20/11 (cố gắng 18/11) các trường tuyển chọn Đội tuyển tham dự ICPC Asia HCMC theo tiêu chí, chuẩn đã công bố!

 • Gửi eMail cho BTC đăng ký danh sách các đội (tên đội) sẽ đăng ký dự thi ICPC Asia.

 • BTC từ ngày mai 16/11 sẽ đưa danh sách tham dự ICPC theo thứ tự, các đội ngoài chuẩn và diện ưu tiên sẽ ở mục riêng status waiting (4-3 bài đội thứ 2 trở đi)!

 • Ngày 21/11 sẽ chốt danh sách chính thức tham dự ICPC Asia HCMC và 22/11 sẽ Move các đội tuyển tham dự lên ICPC Asia HCMC trên trang toàn cầu!

Sau đó sẽ mở trang ĐĂNG KÝ OLYMPIC để các trường có đủ thông tin đăng ký tham dự tất cả các nội dung OLP'22 - PROCON - ICPC ASIA HoChiMinh city 2022.

Từ 14-18/11 các trường tuyển chọn Đội tuyển tham dự ICPC Asia HCMC!

256 teams Đại học thi đấu ICPC Quốc gia 13/11/2022 chỉ chọn 90+ teams đăng ký ICPC Asia HCMC (theo chuẩn), dành 20 chỗ cho diện ưu tiên và KC!

Xem kết quả ranking tại: https://icpc-national.vnoi.info

Kết quả Giải ICPC Vietnam National 2022 => vào mục Vòng KV-Quốc gia

(cập nhật 14h00 - 15/11) Các trường đã email đăng ký Đội không chuyên xem Danh sách đăng ký do BTC đã cập nhật từ eMail đến trước khi thi (ngày 12/11/2022) => phía dưới (nếu có ý kiến gì khác xin email lại BTC như đã thông báo từ đầu tháng 11/2022)

Hết ngày hôm nay (24h00 -14/11), nếu BTC không nhận được các ý kiến khác về Giải Không chuyên sẽ Công bố giải Không chuyên dựa trên tổng số đội thi đấu tranh giải! Mọi thắc mắc sau này sẽ không được chấp nhận!

Thông tin đăng ký tham dự ICPC Asia HCMC 2022 (cùng OLP-Procon), lưu ý

+ 78 teams từ 5 bài trở lên, khuyến khích đăng ký (trừ Trường có quá nhiều đội 6 bài trở lên)

HCMUS có 19 teams từ 6 bài+, UET có 13 teams từ 6 bài+ (trong 31 chỉ đăng ký 50%)

+ Còn tới 59 team 4 bài - diện xem xét tham dự (các trường cân nhắc cử tham dự).

+ Diện ưu tiên: Trường chỉ có 1 team duy nhất đăng ký dự (chắc chắn chấp nhận)

+ Diện ưu tiên: mỗi trường được đăng ký 1 đội không chuyên duy nhất (chấp nhận), nếu đội thứ 2 đăng ký bắt buộc phải kết quả từ 4 bài trở lên.

Kính mong các Coachs lựa chọn các Đội tuyển tham dự ICPC Asia HCMC 2022!

Trường trên 5 đội nên cân nhắc cử các đội từ 6 bài trở lên, dành chỗ cho trường khác.

Chú ý: các đội dưới 5 bài chọn theo phương thức: đăng ký trước s

Ngày 12-13/11 đấu trường tuyển chọn - Kỳ thi ICPC Quốc gia (National)!

Hân hạnh thông báo và chúc mừng Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á lần đầu tiên vào Top 12, đoạt Huy Chương Đồng Chung Kết ICPC toàn cầu tại Dhaka ngày 10/11/2022

377 teams thi đấu ICPC National ngày 13/11/2022

Hệ thống thi VNOJ,

Theo dõi Scoreboard tại: https://icpc-national.vnoi.info

Thông tin về Kỳ thi ICPC Quốc gia như sau:

Ngày 12/11/2022: Trước 12h00 sẽ gửi account, Pass đến cho các thầy cô HLV (theo email đăng ký trên ICPC - chú ý check cả hộp spam)

Ngày 12/11/2022 (thứ bẩy): Từ 14h00 đến 16h00 các Teams đăng nhập test hệ thống (Practice)

Chú ý: Practice do các đội thực hiện online, không đến điểm thi!

Ngày 13/10/2022: Từ 8h00 đến 13h00 sẽ diễn ra cuộc thi tranh giải ICPC Quốc gia 2022 - Xem kỹ thông tin về Điểm thi Tập trung theo Danh sách phía dưới (17 điểm tập trung)

Các Teams lưu ý (đề nghị các Coach nhắc và thông báo cho sinh viên)

+ Đến địa điểm đăng ký thi tp trung sớm 7h00-7h30 để nhận vị trí thi, gửi đồ mang theo.

+ Từ 7h00-7h30 các Điểm tập trung kiểm tra thân nhân qua Thẻ sinh viên hoặc CCCD các Đội dự thi (nhớ mang Thẻ SV & CCCD), và kiểm tra Team Notebook (24 trang A4). Các Teams sẽ nhận từ Giám thị Username, Pass dự thi của Team, nhận chỗ và Login hệ thống!

+ Các điểm thi sẽ phát Bộ đề thi cho các Đội (mỗi Đội 1 bộ đề)

+ Thí sinh chú ý: mang TeamNotebook, bút, giấy nháp. Có thể mang đồ ăn khô, chai nước, hoa quả để trong 1 túi dễ nhìn kiểm tra.

+ Thí sinh không được mang: mọi thiết bị, điện tử, di động ... (nếu có gửi, Giám th),

Xem Nội quy ở phía dưới!

Chú ý không nhầm ĐIỂM THI TẬP trung đã đăng ký trên trang toàn cầu,

Chúc tất cả các đội tuyển có trận tranh giải ICPC Quốc gia thành công!

Thông tin đăng ký và hoàn thành thủ tục Kỳ thi ICPC Quốc gia 2022!

24h00 ngày 9/11 có 381 teams đăng ký theo các Site thi tập trung! Thank! Chính thức đóng cửa đăng ký ICPC Quốc gia!

Chú ý:

 • 253 teams Accepted, hoàn tất thủ tục (gồm CK lệ phí thi hoặc thông báo nộp chậm vào OLP-ICPC 6/12/2022 tại Tp HCM)

 • Còn 128 teams vẫn trạng thái Pending lý do: chưa đăng ký đúng quy định (chủ yếu thiếu tên đủ 3 thành viên), phần còn lại đang hoàn tất thủ tục CK lệ phí thi hoặc thông báo nộp chậm vào OLP-ICPC 6/12/2022 tại Tp HCM. Mong các Trường hoàn tất nhanh chóng thủ tục cuối cùng để chuyển trạng thái sang Accepted!

 • Ngày 10/11 BTC sẽ email hỏi các Coachs các Trường chưa hoàn thành thủ tục và đề xuất phương án thích hợp!

Thông tin các điểm thi ICPC Quốc gia tập trung bố trí theo Vùng - Miền:

Thông báo:

 • Chiều thứ 7, 12/11: Practice (test) - sẽ email Usename, Pass cho Coach các teams (như các vingf Bắc - Trung - Nam)

 • Sáng Chủ nhật 13/11: ICPC Vietnam - tại các điểm thi sẽ phát Usename, Pass đăng nhập cho tng Teams, phát đề in sẵn.

Các Teams chú ý:

+ Mang Thẻ Sinh viên/học sinh (nếu quên dùng CCCD) để check tên thành viên theo Danh sách đăng ký

+ Đến điểm thi sớm: từ 7h00-7h30 để nhận vị trí thi, Usename, Pass

+ Team NoteBook: 25 trang A4 (theo luật ICPC toàn cầu), được mang Từ điển Anh - Việt (nếu cần)

+ Được mang: đồ ăn khô, nước trong chai/lon, hoa quả

Tại Hà Nội:

 • Site 1: Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội (45-60 teams)

Địa điểm: các phòng thi Nhà G2 Đại học Công nghệ

Người phụ trách: Thầy Hồ Đắc Phương - Email: hodacphuong@gmail.com. SĐT: 0988.613.986

 • Site 2: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn Thông (30 teams)

Địa điểm: Sảnh tầng 1 nhà A2 - Học viện CNBCVT - Km 10 đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

Người phụ trách: Thầy Nguyễn Mạnh Sơn - Email: sonnm@ptit.edu.vn. SĐT: 0888.018.123

Các team cần mang theo 01 laptop để kết nối Wifi và tham gia thi.

Được mang vào khu vực thi: Từ điển và Team NoteBook theo quy định, đồ ăn khô, hoa quả. BTC chuẩn bị nước uống.

 • Site 3: Đại học Sư phạm Hà Nội (40 teams)

Địa điểm: Đại học Sư phạm Hà Nội - địa chỉ: 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Phòng thi 1: phòng số 607 nhà K (bố trí được 19 team)

Phòng thi 2: phòng số 608 nhà K (bố trí được 24 team)

Người phụ trách, liên hệ:

Thầy Nguyễn Khắc Ân, email: annk@hnue.edu.vn, điện thoại: 0387.334.461

Thầy Nguyễn Tô Sơn, email: tosonnguyen@gmail.com, điện thoại: 091.333.2869

 • Site 4: THPT Chuyên Amsterdam Hà Nội (khuyến khích các trường THPT) (20-30 teams)

Địa điểm tổ chức: trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Phòng thi: Phòng Tin4 và Tin6, toà nhà T (đi thẳng từ cổng chỉnh, xuống cuối đường)

Phụ trách, liên hệ: thầy Nguyễn Thanh Tùng, email: tungfint@gmail.com, di động: 0968666245.

Yêu cầu với các Teams (nếu có): có mặt ở phòng thi trước 7h30.

Được mang vào phòng thi: Từ điển giấy, Team NoteBoook, Bút, chai nước, đồ ăn khô, hoa quả.

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam sẽ cấp cho mỗi bạn 1 phần ăn nhẹ và nước uống vào lúc 10h30.

Tại thành phố Hồ Chí Minh:

 • Site 5: Đại học KHTN - ĐHQG Tp Hồ Chí Minh (60 teams)

Các phòng thi tại nhà I (tầng 5 và 6) và nhà C (tầng 2), cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ: icpc_olp@hcmus.edu.vn,

Thầy Nguyễn Hải Đăng (nhdang@selab.hcmus.edu.vn, 0702 87 4050);Thầy Lương Vĩ Minh (lvminh@fit.hcmus.edu.vn, 0934 190 972)

Yêu cầu có mặt tại phòng thi trước 7h30.

Được mang vào (như ICPC Asia): Từ điển, NoteBook, bút, được mang: nước, đồ ăn khô

 • Site 17 (new): Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh (25 teams)

Địa điểm tổ chức thi: Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM

Địa chỉ: 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng thi: i102 và i203

Người phụ trách, liên hệ: Thầy Trần Hữu Quốc Thư, email: thuthq@hcmue.edu.vn, điện thoại: 076.6060065

Yêu cầu đối với các team:

+ Tới phòng thi trước 7h30

+ Mang theo thẻ sinh viên (hoặc CMND/CCCD)

+ Được mang vào phòng thi: từ điển giấy, team notebook, bút, giấy nháp, chai nước có nắp, đồ ăn khô, hoa quả.

+Trường ĐH Sư Phạm sẽ cấp cho mỗi bạn 1 phần ăn nhẹ và nước uống vào lúc 10h30.

 • Site 6: Đại học ĐH CNTT, ĐHQG Tp Hồ Chí Minh (30 teams)

Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh

đường Hàn Thuyên - khu phố 6 - phường Linh Trung - Quận/Tp Thủ Đức - TpHCM.

Link Google Map: https://goo.gl/maps/UVgYgVc9BYEutL9WA

Phòng thi : B2.18 - B2.20 số máy: 30 máy

Người phụ trách: Thầy Nguyễn Văn Toàn, Phòng Công tác Sinh viên Mobile: 0903761559 - Email: toannv@uit.edu.vn - m.me/toan.uit

hoặc thầy Phạm Nguyễn Trường An - SĐT: 0382439521 - Email: truonganpn@uit.edu.vn

Các y/c với các Teams: Thí sinh có mặt lúc 7:00 để test máy và phần mềm đồng thời chuẩn bị check in xếp chỗ, kết nối và gửi đồ.

Được mang vào (như Asia): Từ điển giấy, Team NoteBook, bút, giấy Nháp sẽ được phát, được mang: nước, đồ ăn khô, hoa quả.

 • Site 7: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh (30-40 teams)

Địa chỉ: Số 1, đường Võ Văn Ngân, P.Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Phòng thi: A4-101 (tòa nhà Trung tâm), sức chứa tối đa 30 đội.

Thông tin liên hệ: Trần Công Tú (tutc@hcmute.edu.vn, ĐT/Zalo: 0983674375)

Yêu cầu: Có mặt tại phòng thi trước 7h30, mang theo giấy tờ tùy thân hoặc thẻ SV/học sinh có ảnh.

Được phép mang vào phòng thi: Từ điển, 25 trang giấy A4, bút, nước ống, thức ăn khô.

 • Site 8: Đại học Công nghiệp Tp HCM (khuyến khích các trường THPT đăng ký) (25-30 teams)

Địa chỉ: 12 Nguyễn Văn Bảo, P4. Q.Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh

Địa điểm thi: Tháp Công nghệ Thông tin (tầng 3 và tầng 4 nhà H)

Khối Đại học, thi ở H3.1 (24 team, phòng 60 máy), đi thang máy lẻ

Khối THPT, thi ở H4.1 (12 team, phòng 45 máy), đi thang máy chẵn

Thông tin liên hệ: Thầy Nguyễn Hữu Tình, 0914 482 555; Lê Phúc Lữ, 0357 577 422

Yêu cầu: Thí sinh được mang NoteBook (25 trang A4, 1 mặt), Từ điển giấy, Bút,pháy giấy nháp, được in code,

được mang nước uống ; phòng thi có màn chiếu scoreboard, treo bóng khi Submit thành công

Hậu cần: phục vụ: Cà phê, nước uống, bánh ngọt, trái cây; cơm trưa từ 11:30-13:30 Coach được bố trí phòng theo dõi thí sinh thi

Tại thành phố Đà Nẵng:

 • Site 9: Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng (15-25 teams)

Địa điểm tổ chức thi Trường ĐH Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng

Phòng thi : Phòng S.07.01 và S.07.01 (Tòa Nhà thông minh khu S 10 tầng, phòng thi ở tầng 7)

Người phụ trách, liên hệ: TS. Phạm Minh Tuấn, Email: pmtuan@dut.udn.vn, Di động: 0913230910.

Các y/c với các Teams (nếu có): Yêu cầu tới phòng thi trước 7h30.

Được mang vào phòng thi: Từ điển giấy, Team NoteBoook, Bút, Chai nước có nắp.

Trường ĐHBK, ĐHĐN sẽ cấp cho mỗi bạn 1 phần ăn nhẹ và nước uống vào lúc 10h30.

Tại thành phố Huế:

 • Site 10: Đại học Khoa học, Đại học Huế (15-25 teams)

Địa điểm tổ chức thi Trường ĐH Khoa Học Huế, Đại học Huế.

Phòng thi : Phòng E202 (Dãy nhà E, tầng 2)

Người phụ trách, liên hệ: Thầy Trần Việt Khoa, Email: tvkhoa.husc@gmail.com, Di động: 091423669

Yêu cầu: tới phòng thi trước 7h30. Được mang: Từ điển giấy, Team NoteBoook, Bút, nước, Giấy nháp

Trường Khoa Học Huế sẽ cấp cho mỗi bạn 1 phần ăn nhẹ và nước uống vào lúc 10h30.

Tại thành phố Nha Trang:

 • Site 11: Đại học Nha Trang (15-25 teams)

Tòa nhà đa năng, Trường ĐH Nha Trang (địa chỉ 02 Tôn Thất Tùng, P. Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang, Khánh Hòa).

Phòng thi : Phòng thi : Phòng 5.11 (Khối THPT) và Phòng 205 (Khối Đại học)

Người phụ trách, liên hệ: Thầy Đoàn Vũ Thịnh, Email: thinhdv@ntu.edu.vn, SĐT: 0817.155.265

Yêu cầu: tới phòng thi trước 7h30. Được mang: Từ điển giấy, Team NoteBoook, Bút, nước, Giấy nháp, Đồ ăn khô, Hoa quả

Tại thành phố Cần Thơ:

 • Site 12: Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ (15-25 teams)

Địa điểm: Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ

Phòng: 211 (trên lầu)

Phụ trách, liên hệ: Thầy Phạm Nguyên Khang, email: pnkhang@cit.ctu.edu.vn, di động: 0919434900

Các y/c với các Teams: có mặt ở phòng thi trước 7h45

Được mang vào (như ICPC Asia): Từ điển, 2 Team NoteBoook, bút

Được mang: nước, đồ ăn khô

Tại thành phố Vinh:

 • Site 13: THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An (khuyến khích PTTH) - (10-15 teams)

số 119 Lê Hồng Phong, Vinh, Nghệ An

Phòng máy trường THPT chuyên Phan Bội Châu

Liên hệ: Thầy Phan Xuân Vọng; Email phanxuanvongpbcna@gmail.com ; ĐT: 097 4160567

Tại thành phố Hải Phòng:

 • Site 14: THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng (các trường THPT chuyên gần Hải Phòng và ĐH Hàng Hải)

Lô 10A, Đường Lê Hồng Phong, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành Phố Hải Phòng.

Địa điểm thi: Hội trường tầng 4 nhà 6

Giáo viên phụ trách: Thầy Nguyễn Thế Hùng - Di động: 0912811302 eMail: hungntnktp@gmail.com

Tại thành phố Đà Lạt:

 • Site 15: THPT chuyên Thăng Long, Đà Lạt (các trường THPT tham gia trường "Tin học mùa Đông Đà Lạt")

10 Trần Phú, phường 3, Tp Đà Lạt - Lâm Đồng

Liên hệ: Thầy Nguyễn Ngọc Tuấn; Email: ngtuandl@gmail.com; Di động: 0972035079

Điểm khác:

 • Site 16 (other): Các đội xem xét cho thi online có kiểm soát

BTC sẽ thông báo quy định riêng cho các Teams được phép thi online!

Mong các trường khi Chuyển khoản lệ phí ghi rõ: Tên Trường, số Đội và không cần ghi tên từng đội, nếu bỏ đội nào Cancel giúp trên trang toàn cầu!

Ban Tổ chức sẽ nhắc nhở (eMail) các đội chưa đăng ký đủ thành viên và thông tin!

Ngày 13/11/2022 tranh giải chính thức - Kỳ thi ICPC Quốc gia 2022!

8h30 ngày 7/11 có 328 teams đăng ký theo các Site thi tập trung! Thank! Còn Trường chưa đăng ký, xin mời đăng ký ICPC National 2022 trên trang toàn cầu!

Hôm nay 6/11, Đoàn Việt Nam dự World Final ICPC lên đường đi Dhaka, Bangladesh!

Từ kết quả ICPC Asia Cần Thơ 2020 Việt Nam có các đội tuyển: EggCentroy - ĐH Công Nghệ, ĐHQG HN; C'est BON! - ĐH Bách Khoa Hà Nội, HCMUS-Illuminate - ĐH KHTN, ĐHQG HCM và các bạn sinh viên Viêt Nam đến từ NUS, ĐH Purdue, ĐH Wisconsin-Madison ...

Vòng chung kết ICPC Dhaka sẽ diễn ra vào 12h00 thứ 5 - 10/11/2022 (trực tiếp)

Các Thầy, cô chú ý: đăng ký teams dự ICPC National trên trang toàn cầu, chỉ gửi eMail cho BTC xác nhận hoàn tất thủ tục (CK phí dự thi hoặc xác nhận sẽ nộp sau vào 6-7/12/2022) hoặc báo tên Đội Không chuyên. BTC sẽ không can thiệp, giải quyết các email đăng ký tên Đội, chỉ lấy theo danh sách xuất từ trang ICPC để hoàn tất Acccepted!

Đã 19 teams đăng ký tranh giải Không chuyên, không đăng ký (hoặc sau thi báo) sẽ không xếp giải ICPC Không chuyên, đăng tên đội gửi olpvietnam@vaip.vn

Chúc mừng các Teams đã hoàn tất 3 vòng luyện tập ICPC Bắc - Trung - Nam, giờ là lúc chuẩn lại/chính xác thành viên các đội tuyển tranh giải ICPC Quốc gia và cùng 110 vị trí thi đấu đến Tp. Hồ Chí Minh tham dự ICPC Asia HCM 2022 (kể các các đội tuyển tranh giải ICPC không chuyên). Thứ hạng ICPC Quốc gia 2022 khối PTTH cũng sẽ là khẳng định của các bạn học sinh chuyên Tin sẽ quyết tâm giành giải HSG Quốc gia và cao hơn để ghi tên trong danh sách vào Vòng tuyển chọn tham dự APIO, IOI 2023.

(Xem cơ cấu giải ICPC quốc gia công bố ở dưới, thông tin gửi các Coachs phía dưới)

Chú ý: một số Trường đăng ký nhầm vào ICPC Asia HCMC (sẽ bị cancel), đề nghị đăng ký tại The 2022 ICPC Vietnam National Programming Contest (là Sub của ICPC Asia HocChiMinh city).

Đề nghị các Trường, các Coachs lập Đội tuyển thi vòng ICPC quốc gia 2022 để hoàn tất đăng ký sớm ngay từ thứ 2 ngày 31/10 với các chú ý sau để được Accepted, cụ thể:

 1. Đăng ký đầy đủ thông tin 3 thành viên, Coach và Co-Coach, xin nhắc lại: họ tên tiếng Việt không dấu, Tên Trường (English) không qua dài: tất cả thông tin đăng ký từ Vòng ICPC Quốc gia sẽ chuyển lên ICPC Asia HCMC. BTC sẽ không Accepted nếu không đúng các Quy định, khi email hỏi và đề nghị BTC sẽ dùnf quyền từ chối không trả lời cho các lỗi đăng ký đã nhắc nhở nhiều năm.

 2. Các trường, các Đội tuyển đăng ký thi tại các điểm tập trung do BTC ICPC Việt Nam quy định theo các Khu vực (nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng, chỉ phát pass login thi ICPC quốc gia tại các Điểm đăng ký tập trung), Site Other (online) chỉ dành cho các Đội tuyển có hoàn cảnh đặc biệt do BTC quyết định chấp nhận.

 3. Đăng ký trực tiếp trên trang ICPC vào The 2022 ICPC Vietnam National Programming Contest sẽ có các Subsites là các Điểm Tập trung do BTC Quy định (hãy chọn và đăng ký theo Site phù hợp):

Danh sách các điểm thi ICPC Quốc gia tập trung bố trí theo Vùng - Miền:

Tại Hà Nội:

Site 1: Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội (30-45 teams)

Site 2: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn Thông (30-40 teams)

Site 3: Đại học Sư phạm Hà Nội (20-25 teams)

Site 4: THPT Chuyên Amsterdam Hà Nội (khuyến khích các trường THPT) (20-30 teams)

Tại thành phố Hồ Chí Minh:

Site 5: Đại học KHTN - ĐHQG Tp Hồ Chí Minh (30-45 teams)

Site 6: Đại học ĐH CNTT, ĐHQG Tp Hồ Chí Minh (25-35 teams)

Site 7: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh (30-40 teams)

Site 8: Đại học Công nghiệp Tp HCM (khuyến khích các trường THPT đăng ký) (25-30 teams)

Tại thành phố Đà Nẵng:

Site 9: Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng (15-25 teams)

Tại thành phố Huế:

Site 10: Đại học Khoa học, Đại học Huế (15-25 teams)

Tại thành phố Nha Trang:

Site 11: Đại học Nha Trang (15-25 teams)

Tại thành phố Cần Thơ:

Site 12: Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ (15-25 teams)

Tại thành phố Vinh:

Site 13: THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An (khuyến khích PTTH) - (10-15 teams)

Tại thành phố Hải Phòng:

Site 14: THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng (khuyến khích các trường THPT gần Hải Phòng)

Tại thành phố Đà Lạt:

Site 15: THPT chuyên Thăng Long, Đà Lạt (các trường THPT tham gia trường Đông Đà Lạt)

Điểm khác: Site 16 (other): Các đội xem xét cho thi online có kiểm soát

 1. Sau khi hoàn tất đăng ký, đề nghị các Trường làm thủ tục nộp lệ phí ICPC Quốc gia 2022 theo thông báo số 1:

"Lệ phí tham dự Kỳ thi ICPC Quốc gia: 1.000.000đ (một triệu đồng) cho một đội tuyển dự thi (lệ phí dùng cho tổ chức thi tại các điểm Khu vực, hosting, ra đề và giải thưởng)."

"THPT: Lệ phí tham dự Kỳ thi ICPC Quốc gia: 600.000đ (sáu trăm ngàn đồng) cho một đội tuyển"

Lệ phí dự thi có thể chuyển khoản vào:

Tài khoản: Hội Tin học Việt Nam, số tài khoản: 003 70406 0000 979

Tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

Lệ phí có thể Nộp/Chuyển sau, khi Coach/Trường có email xác nhận cụ thể!


Mọi thắc mắc liên quan đến Kỳ thi ICPC Quốc gia 2022, vui lòng gửi email về olpvietnam@vaip.vnacmicpc.vietnam@gmail.com

Thông báo dành cho các Thầy, Cô Huấn luyện viên, Trưởng, Phó đoàn

1/ Các Thầy cô xem danh sách BTC (bên cạnh) đã đề nghị Bộ GD-ĐT, Liên Hiệp các Hội KH&KT Việt nam đã trao từ 2015 - 2021 (3/2022)

(BTC sẽ kiểm tra trường hợp BK của Thầy Phú HaUI năm 2016)

2/ Cơ cấu Bằng khen được quy định:

 • Bộ GD-ĐT: 01 cá nhân xuất sắc nhất

Khuyến khích dẫn đoàn 10 năm trở lên, liên tục 5 năm, có thành tích cao.

Chú ý: có thể không nhận được vì các lý do khác nhau

 • Liên hiệp hội VN: 2-3 cá nhân xuất sắc nhất (1-2 dành cho HĐGK)

Khuyến khích dẫn 8 năm trở lên, liên tục 4 năm, có thành tích cao.

02 Khoa - Trường CNTT tích cực tham gia OLP-ICPC

Đề xuất của BTC:

 • Bằng khen Bộ GD-ĐT nên chọn trường công lập.

 • Đủ thành tích và không nhận quá 1-2 lần những năm gần đây

Các Thầy, Cô giúp BTC đề cử và tự ứng cử cùng thông báo đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện, nếu có 2 ứng viên như nhau (năm) sẽ chọn theo thành tích thi OLP-ICPC của trường (BTC sẽ check database tham dự).

Các Thầy, Cô giúp BTC đề cử và tự ứng cử nhận Bằng khen của Hội Tin học Việt Nam (3/2022 trao 12 thầy cô tại lễ Tổng kết, rất vui)

Gửi email tới: nguyenlong@vaip.vn c/c Olpvietnam@vaip.vn

CƠ CẤU GIẢI ICPC VIETNAM NATIONAL 2022

 1. Về Giải các vòng ICPC Khu vực Bắc, Trung, Nam

Các vòng luyện tập khu vực ICPC Bắc, Trung Nam sẽ do HĐGK từng Khu vực quyết định các Giải chính thức và khuyến khích; thứ tự căn cứ theo Rank chung của kỳ thi, chỉ xét giải cho các Trường trong Khu vực, mỗi Trường chỉ có thể có 01 giải rank cao nhất (các đội còn lại cùng Trường xếp đồng Giải theo Rank chung của số bài và điểm penalty), HĐGK khu vực chọn Giải Nhất (và Vô địch), Giải Nhì, Giải Ba và Giải Khuyến khích với số lượng phù hợp căn cứ theo: tổng số trường tham gia tranh giải Khu vực, căn cứ Rank toàn kỳ thi sao cho cùng một Giải không được chênh lệch quá lớn theo kết quả xếp hạng (bài giải được và Penalty). Không xếp Giải cho các đội có kết quả thấp so với rank toàn cuộc thi.

 1. Về Giải Kỳ thi ICPC Quốc gia

 • Theo chuẩn ICPC toàn cầu có nghĩa : thứ tự căn cứ theo Rank chung của kỳ thi, chỉ xét giải cho các Trường Đại học và Cao đẳng, mỗi Trường chỉ có thể có 01 giải rank cao nhất (các đội còn lại cùng Trường xếp đồng Giải theo Rank chung của số bài và điểm penalty).

 • Sẽ có 1 Vô địch, 3 Giải Nhất, 4 Giải Nhì, và 4 Giải Ba (giải Ba sẽ có thể cắt 1 hoặc thêm 1 sao cho không chênh lệch quá lớn theo kết quả xếp hạng). Xem xét xếp giải Khuyến khích đến Top 20 Trường căn cứ rank toàn cuộc thi.

 • Sẽ có 3-4 giải Nhất, Nhì, Ba ICPC Không chuyên cho các Đội tuyển không chuyên (để xét giải các trường phải đăng ký tên đội trước kỳ thi Quốc gia với BTC để kiểm tra đối tượng hợp lệ, không đăng ký sẽ không xét giải).

 • Từ Kỳ thi ICPC Quốc gia sẽ chọn đến 100+ đội tuyển sẽ tham dự ICPC Asia HoChiMinh thi đấu giành 4 suất đại diện Vietnam dự WF ICPC 2023 tại Ai Cập, ngoài thứ tự ranking kỳ thi quốc gia sẽ xét ưu tiên: cho trường có một đội duy nhất và có thể thêm một đội Không chuyên nhưng các đội này phải dự thi ICPC Quốc gia với ít nhất 1 bài giải được!

 • Giải ICPC Quốc gia chính thức sẽ trao tại Lễ Khai mạc OLP-ICPC 2022 vào sáng 7/12/2022 tại Tp Hồ Chí Minh.

 1. Về Giải Kỳ thi ICPC Quốc gia cho Khối THPT

 • Xếp giải ICPC Vietnam National cho Khối THPT theo tiêu chí ICPC toàn cầu và như với các Trường Đại học (mục 2).

 • Giải ICPC Quốc gia Khối PTTH sẽ trao sau khi kết thúc Kỳ thi tuyển chọn Đội tuyển HSGQG dự APIO và IOI 2023.

Giải ICPC quốc gia là phép thử khắt khe cho 35-36 bạn học sinh THPT thẳng tiến tới Vòng 2 HSGQG 2023!

Ngày 30/10 trận chiến Khu vực cuối cùng - Kỳ thi ICPC miền Nam!

553 teams thi đấu ICPC Southern! Xem: https://icpc.hcmus.edu.vn/public

Sau 5 tiếng tranh tài, chung cuộc đã có 468/553 đội giải được ít nhất 1 bài. Bộ đề thi ICPC miền Nam có 13 bài với nội dung giải thuật với nền toán đủ khó "nhằn" và đa dạng. Tiếc bộ đề không có đội nào giải được bài M, chỉ có 12/13 bài có đội giải được. Có 1 đội giải nhiều nhất với 11/13 bài, đội HCMUS-BurnedTomatoes – vừa đoạt Rank 1cuộc thi lập trình sinh viên IEEExtreme lần 16 năm 2022 và cũng là Vô địch ICPC Asia 2021 tại Hà Nội; 1 đội giải được 10/13 bài đến từ Đại học Công nghệ, ĐHQGHN. Chung cuộc: chỉ 2 đội giải được 9 bài, chỉ 5 đội 8 bài, chỉ 3 đội 7 bài điều này cho thấy độ khó của bộ đề thách thức với các đội tuyển. Tiếp theo 15 đội 6 bài, 24 đội 5 bài, 36 dội 4 bài và 80 đội 3 bài (đề khó nên phổ giải đề (A/C) không dễ để các Đội tầm trung tiếp cận).

Kết quả Giải ICPC Southern!

27/10 - 10h00 chú ý về Chủ đề và đăng ký tham dự OLP - nội dung Phần mền nguồm mở:

Danh sách các chủ đề thi Phần mềm nguồn mở chính thức được công bố và phát động kêu gọi sự tham gia của các em sinh viên từ các trường học trên toàn quốc. Các chủ đề thi Phần mềm nguồn mở đa dạng và mang giá trị thực tiễn cao giúp cho các em sinh viên có nhiều sự lựa chọn hơn, cũng như sự tham gia cuộc thi các sinh viên sẽ góp phần tạo ra những ứng dụng, phần mềm mang tính thực tiễn trong cộng đồng mà chỉ ở cuộc thi mới có.

Thông tin chi tiết nội dung Phần mềm nguồn mở xem trong mục: Olympic/Phần mềm nguồn mở

Danh sách chủ đề thi được công bố tại: https://vfossa.vn/tin-tuc/danh-sach-chu-de-thi-phan-mem-nguon-mo-cua-olympic-tin-hoc-sinh-vien-toan-quoc-lan-thu-31-618.html (danh sách vẫn đang được cập nhật liên tục cho đến ngày 31/10/2022).

Để đăng ký tham dự cuộc thi các em sinh viên vui lòng đăng ký theo form dưới đây:

https://forms.gle/VpsUj5mhtLrCaFCw5

Ngày 23/10 trận chiến thứ hai - Kỳ thi ICPC miền Trung đã kết thúc tốt đẹp!

546 teams thi đấu từ các trường Đại học cả nước và các teams từ khối THPT tham chiến!

Thông số đáng quan tâm:

435 đội giải từ 1 bài trở lên. Bộ đề thi ICPC miền Trung có 14 bài với nội dung giải thuật toán đa dạng. Lần nữa, chung cuộc bộ đề 14 bài đều có đội giải được, cụ thể: có 3 đội giải được 13/14 bài là học sinh THPT, 7 đội giải được 12 bài, 35 đội giải được 11 bài và 27 đội giải được 10 bài,...Tổng cộng có tất cả gần 10.000 lần nộp. Duy nhất 1 đội giải được M (bài khó nhất) là Bánh gối Thiệu Huê đến từ Trường THPT chuyên Khoa học Tự Nhiên, ĐHQGHN) nhưng lại đáng tiếc không hoàn tất được bài F với trên 10 lần nộp chấm!

Kết quả Giải ICPC Central! (Lưu ý: miền Trung không trao khuyến khích vì cách biệt số bài giải được (rank) trên tổng số đội miền Trung tham gia thi đấu).

Ngày 22-23/10 trận chiến - Kỳ thi ICPC miền Trung - Tây nguyên!

(14h00 ngày 21/10): đã 546 teams đăng ký ICPC Central!

BTC cuộc thi ICPC Miền Trung 2022, xin cảm ơn các thầy cô luôn tâm huyết với học sinh, sinh viên trong lĩnh vực CNTT nói chung và lập trình giải thuật nói riêng.

Thông tin về Kỳ thi ICPC miền Trung như sau:

Ngày 21/10/2022: Từ 16h00 sẽ gửi account đến cho các thầy cô HLV (theo email đăng ký)

Ngày 22/10/2022: Từ 14h00 đến 16h00 tiến hành đăng nhập test hệ thống (Practice)

Ngày 23/10/2022: Từ 8h00 đến 13h00 sẽ diễn ra cuộc thi ICPC Miền Trung 2022.

Tên miền: https://icpc-central22.bkdnoj.com

Lưu ý: Hệ thống thi hiện nay chỉ có chức năng thông báo 1 chiều từ admin đến các thí sinh, vì thế nếu có câu hỏi thắc mắc trong quá trình thi thì gửi tin nhắn qua facebook cá nhân:

- https://www.facebook.com/minhtuan.pham.585

- Cú pháp khi hỏi: [Problem xxx, Account yyy, Question] …..

- Ví dụ [Problem A, Account icpc123, Question], Đề bài A không hiểu zzzz

Chúc tất cả các đội tuyển có 1 mùa ICPC thành công!

(21/10) Thông báo dành cho các Coachs: Đăng ký điểm thi ICPC Quốc gia tập trung ngày 13/11!

Dự kiến các điểm thi ICPC Quốc gia tập trung ngày Chủ nhật 13/11/2022:

 • Hà Nội: Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội (35), Học viện CNBCVT (35), THPT Amsterdam Hà Nội (20), Đại học Sư phạm Hà Nội (25) và ????

 • Tp Hồ Chí Minh: Đại học SPKT Tp HCM (25), Đại học KHTN - ĐHQG HCMC (40), Đại học CNTT-ĐHQG HCMC (30), Đại học Công nghệp Tp HCM (25) và ?????

 • Đà Nẵng: Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng (20),

 • Huế: Đại học KHTN - Đại học Huế (15)

 • Nha Trang: Đại học Nha Trang (15)

 • Cần Thơ: Đại học Cần Thơ (10)

 • Vinh: THPT chuyên Phan Bội Châu (10)


Danh sách dự kiến trên là các Điểm thi tập trung truyền thống nhiều năm và khuyến khích đăng ký mới!

Tất cả các Trường Đại học & CĐ, các trường chuyên PTTH đều có thể đăng ký tổ chức đirm thi tập trung kỳ thi ICPC Quốc gia theo tiêu chí tối thiểu: phải có các teams từ trên 2 trường (khuyến khích từ 3 trở lên) tham gia thi, có điều kiện tổ chức (bố trí phòng thi, không gian thi ICPC), cử giám thị giám sát thi trong ngày thi 13/11/2022. Đảm bảo Internet, bố trí máy thi tiêu chuẩn, có thể cho các teams mang/dùng 1 máy mang theo kết nối Internet và tăng cường giám sát trung thực!

Rất mong các Coachs đăng ký, sau khi xác nhận BTC sẽ có văn bản gửi Trường để hỗ trợ. Email đang ký: nguyenlong@vaip.vn

Ngày 16/10 trận chiến đầu tiên - Kỳ thi ICPC miền Bắc đã kết thúc theo cách tốt đẹp nhất!

736 teams thi đấu Trong đó: 168 teams từ 22 trường Đại học phía Bắc, cùng 160 teams từ 43 trường THPT tham chiến!

Thông số đáng quan tâm:

447 đội giải từ 1 bài trở lên. Bộ đề với 12 bài và đều có Đội giải được nhưng đội giải nhiều nhất chỉ đạt 11 bài! Tranh chấp dữ dội khối ĐH và THPT đến phút cuối và Đại học thắng trận nhờ "om" A/C 2 bài vào phút 268, 269!

Đánh giá: 1 đội giải 11/12 bài, 2 đội 10 bài, 15 đội 9 bài, 12 đội 8 bài, 16 đội 7 bài, 35 đội 6 bài và 49 đội 5 bài.

130 đội tuyển giải được từ 5 bài trở lên chiếm 27.6% số teams có nộp bài!

40 teams A/C trong 10 phút cuối cùng, 5 teams A/C vào phút 299!


Trong đó: 168 teams từ 22 trường Đại học phía Bắc, 160 teams từ 43 trường THPT tham chiến!

Kết quả Giải ICPC Northern! (Lưu ý: các teams cùng trường rank cao giữa các giải là đồng giải, cơ cấu giải theo số bài giải được (rank) trên tổng số đội miền Bắc tham gia thi đấu).

20/9: THÔNG BÁO MỚI!

 1. BTC chính thức mở đăng ký các kỳ thi ICPC miền Bắc, miền Trung - Tây nguyên và miền Nam trên trang toàn cầu!

Các Trường, Coachs nhanh chóng lập đội tuyển thi đấu các vòng khu vực, mở màn vào ngày 15-16/10 - ICPC miền Bắc!

Hãy đăng ký đội tuyển tham dự tại https://icpc.global/regionals/upcoming

ICPC toàn cầu đã công bố Quy chế mới (rule) cho mùa ICPC 2022-2023, nhiều điểm mới, thú vị, hãy đọc và tuân thủ luật chơi!

Xem Quy chế ICPC mới mùa 2022-2023 tại: https://icpc.global/regionals/rules

 1. Năm 2022, nội dung PMNM trong OLP'22 sẽ đổi mới theo hướng "THÚ VỊ HƠN, TRÍ TUỆ HƠN" công bố vào ngày 17/9 nhân ngày hội "Phần mềm tự do Nguồn mở Việt Nam năm 2022"!

Xem chi tiết hướng dẫn nội dung thi Hackathon PMNM - OLP'22 và cách đăng ký trong mục PROCON-PMNM

 1. Đề thi và hướng dẫn tham dự Procon Vietnam 2022 công bố trong mục Procon Vietnam!

Tin vui! Chúc mừng

4 Đội tuyển đến từ HCMUS, UET, HCMIU, HUST đã có tên tham dự WF ICPC 2023 tại Ai Cập.

(Danh sách chọn 16 đội tuyển do Hội đồng Giám đốc ICPC Asia Pacific đồng thuận ngày 18/8/2022)

Nhiều ước mơ đã thành hiện thực!

Xin Chúc mừng 4 Đội tuyển Việt Nam!

OLP'22, PROCON VÀ ICPC ASIA HOCHIMINH CITY TỪ 6-9/12/2022

Chiến đấu giành quyền tiếp theo đến Kim Tự Tháp Ai Cập vào năm 2023


Các trường Đại học và Cao đẳng, các trường Chuyên THPT chưa nhận được Thông báo số 1, nếu cần email địa chỉ gửi bưu chính cho BTC (OlpVietnam@vaip.vn) để gửi lại!

THÔNG BÁO SỐ 1

Kính gửi: BAN GIÁM HIỆU CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG

Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 31 (OLP’22) Kỳ thi lập trình sinh viên Quốc tế ICPC Asia HoChiMinh City tổ chức từ ngày 6 đến 9 tháng 12 năm 2022 tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh (HCMUTE). Kỳ thi OLP- ICPC 2022 có một số điểm lưu ý:

· Quy chế, quy định, nội quy, thông tin, thông báo liên quan đến kỳ thi và các hoạt động trong OLP’22 sẽ công bố rộng rãi trên website chính thức kỳ thi tại: http://www.OLP.vn/

· ICPC Asia HoChiMinh City 2022 là điểm vòng loại kỳ thi ICPC Châu Á năm 2022.

· Trong tháng 10, 11 sẽ tổ chức các kỳ thi Khu vực và Quốc gia online ICPC. Các đội tuyển THPT chuyên Tin sẽ được đăng ký dự thi và xếp giải riêng.

· OLP’22 gồm : các khối thi Cá nhân và Tập thể:

- Khối cá nhân Siêu Cúp Olympic (A)

- Khối cá nhân Chuyên Tin học (B)

- Khối cá nhân Không chuyên Tin học (C)

- Khối cá nhân Cao đẳng (D)

- Khối tập thể Phần mềm nguồn mở (H)

· Tổ chức Kỳ thi Procon Việt Nam 2022 (theo mô hình Nhật Bản).

· Lịch thi các vòng Khu vực online ICPC năm 2022: trong tháng 10 lần lượt

 • 15-16/10 Vòng ICPC miền Bắc do Đại học Công nghệ - ĐHQG HN chủ trì

- 22-23/10 Vòng ICPC miền Trung do Đại học Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng chủ trì

- 29-30/10 Vòng ICPC miền Nam do Đại học KHTN – ĐHQG Tp HCM chủ trì

· Kỳ thi ICPC Quốc gia năm 2022: 12-13/11/2022

· Kỳ thi ICPC Asia HoChiMinh City năm 2022: vào 8-9/12/2022

· Hình thức tổ chức năm 2022 có một số điểm lưu ý sau:

- Khối Cao đẳng thi chung đề với Không Chuyên và sẽ xếp giải riêng nếu có trên 30 thí sinh tham dự (trên 10 trường đăng ký).

- Khối thi Phần mềm ngồn mở (H) sẽ thi theo mô hình thi Hackathon. Thông tin cụ thể về thư viện PMNM trên trên trang www.OLP.vn.

- Tổ chức thi đấu đối kháng Procon Việt Nam 2022. Thông tin về Procon Vietnam trên trang www.OLP.vn (Thể lệ, Đề bài, Môi trường, Thi đấu)

- Đăng ký tham dự các Kỳ thi ICPC Việt Nam trực tiếp trên trang ICPC toàn cầu theo tên gọi mỗi kỳ thi; thời điểm mở đăng ký trực tuyến từ 2-4 tuần trước ngày thi; các đội tham dự ICPC Asia HoChiMinh City 2022 bắt buộc phải tuyển chọn từ kỳ thi ICPC Quốc gia.

- Kỳ thi ICPC Asia HoChiMinh City 2022: các đội tuyển Không chuyên và Cao đẳng được đăng ký nhiều nhất 1 đội một trường,tuyển chọn theo kết quả Kỳ thi ICPC Quốc gia.

- Theo quy định ICPC Asia 2022, có thể có các đội tuyển Quốc tế từ Asian tham gia thi đấu tranh xuất vào World Final ICPC 2023 tại Việt Nam. Dự kiến World Final ICPC 2023 sẽ gộp kế quả các vòng Regionals toàn cầu năm 2021-2022 tổ chức tại Ai Cập năm 2023.

· Lệ phí dự thi:

- Lệ phí tham dự Kỳ thi ICPC Quốc gia: 1.000.000đ (một triệu đồng) cho một đội tuyển dự thi (lệ phí dùng cho tổ chức thi tại các điểm Khu vực, hosting, ra đề và giải thưởng ).

- Lệ phí tham dự: 1.800.000đ (một triệu tám trăm ngàn đồng) cho một đội tuyển dự mỗi khối thi. Riêng các khối thi Siêu CUP, PMNM và các Trường không lập đội tuyển đủ 3 sinh viên, lệ phí tham dự: 600.000 đồng/thí sinh.

- Lệ phí tham dự: 1.000.000đ (một triệu đồng) cho một đội tuyển dự Procon VN 2022.

- Ban Tổ chức sẽ đóng đăng ký dự thi ICPC Asia HoChiMinh City 2022 trên trang toàn cầu khi đủ 120 đội tuyển (Việt Nam và Quốc tế) đăng ký dự thi.

· Đề nghị, đăng ký và cung cấp thông tin từ các trường:

- Tháng 10/2022, Ban Tổ chức sẽ mở cổng Đăng ký trực tuyến link với www.OLP.vn, các trường đăng ký số khối thi tham gia, số đội tuyển tham dự và danh sách dự kiến. Đăng ký Trưởng/Phó đoàn gồm : họ tên, chức danh, địa chỉ, eMail, số điện thoại.

- Đăng ký thi đua khen thưởng cho Trưởng/phó đoàn và Huấn luyện viên.

- Đăng ký đăng cai tổ chức Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam & ICPC Việt Nam – Asia Pacific các năm tiếp theo, dự kiến: 2023 (Miền Trung), 2024 (Miền Bắc) ...

- Các đoàn tham gia liên hệ với BTC trường đăng cai tổ chức để nhờ đặt chỗ ăn, nghỉ .

- Các kiến nghị, góp ý khác cho Ban Tổ chức và các cơ quan có liên quan.

· Đăng ký tham dự OLP’22 và Procon Việt Nam qua cổng đăng ký trực tuyến (hoặc bổ xung qua email trước 20/11/2022 tới địa chỉ OlpVietnam@vaip.vn). Các trường sẽ trích xuất danh sách dự thi xin xác nhận dấu và chữ ký và nộp tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp HCM.

· Các đội thi ICPC Asia HoChiMinh City và Kỳ thi Quốc gia online bắt buộc phải đăng ký qua mạng theo quy định của BTC ICPC toàn cầu (để cấp chứng nhận tham dự) được hướng dẫn trên trang: http://www.olp.vn/. Các trường lần đầu (hoặc đổi tên trường tiếng Anh) đăng ký dự thi ICPC liên hệ với BTC để đăng ký tên trường với ICPC toàn cầu.

· Chứng nhận dự thi ICPC các vòng sẽ do ICPC toàn cầu cấp qua eMail đăng ký.

· Ban Tổ chức sẽ công bố danh sách thí sinh dự thi trên website để tất cả các trường cùng tham khảo và giúp phát hiện các hiện tượng vi phạm quy chế.

· Gửi đề OLP’22 và ICPC 2022: Ban Tổ chức kêu gọi các thầy, cô gửi đề thi OLP và ICPC và bộ test kèm theo để lựa chọn cho kỳ thi, gửi tới Email: acmicpc.vietnam@gmail.com.

Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam và Kỳ thi ICPC là hoạt động tôn vinh, tìm kiếm tài năng CNTT sinh viên qua kỳ thi Quốc gia và Quốc tế về kỹ năng lập trình lớn nhất trong năm, kết quả kỳ thi thể hiện đẳng cấp và thực trạng trình độ sinh viên qua các kỹ năng cơ bản là giải thuật và lập trình. Trân trọng đề nghị Ban Giám hiệu các trường Đại học và Cao đẳng chỉ đạo các Khoa, Bộ môn liên quan lựa chọn qua thi tuyển và chuẩn bị tốt cho các đội tuyển của trường.

Thông tin, mẫu đăng ký OLP’22 trên Website: www.OLP.vn

Thông tin các vòng thi ICPC trên Website: http://acm-icpc.olp.vn

Thông tin ICPC toàn cầu trên Website: https://icpc.baylor.edu/

Đề nghị các Trường gửi đăng ký chính thức (kỳ thi OLP’22) bằng thư điện tử đến: OlpVietnam@vaip.vn, acmicpc.vietnam@gmail.com hoặc office@vaip.vn trước 25/11/2022.

Mọi thông tin về OLP’22 và Kỳ thi ICPC liên hệ với Hội Tin học Việt Nam,

BTC OLP’22 & ICPC Asia HoChiMinh City , tầng 6 số 14 Trần Hưng Đạo , Hà Nội

Tel :+84 024.38211725 - ext 608; Email: OlpVietnam@vaip.vn, hoặc office@vaip.vn

Trân trọng cảm ơn.


(Download Thông báo số 1 - OLP'22 & Kỳ thi ICPC Asia HoChiMinh city và Thông báo tham dự các Kỳ ICPC Việt Nam cho các trường Chuyên PTTH ở tệp phía dưới)

2022_Thong bao so 1 - OLP-ICPC.pdf

Thông báo số 1 OLP'22 - ICPC Asia HoChiMinh city

2022_Thong bao cho PTTH thi ICPC.pdf

Thông báo ICPC Asia HoChiMinh city 2022 cho THPT

Mời các bạn sinh viên OLP-ICPC đăng ký tham dự:

VNOI CUP 2022 là kỳ thi lập trình lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam để tìm kiếm thứ hạng đỉnh cao của 12 Coders under 30 tài năng nhất người Việt.

Cuộc thi dành cho người Việt under 30 đam mê lập trình trên toàn thế giới, bao gồm học sinh, sinh viên, người đã ra trường, hiện đang học tập, làm việc tại Việt Nam và trên toàn thế giới, có khả năng tham dự tới vòng Chung kết VNOI CUP 2022 tổ chức vào cuối tháng 7 tại Việt Nam.

Các vòng loại online VNOI CUP 2022:

- Vòng loại thứ nhất: ngày 18/6 (online)

- Vòng loại thứ hai: ngày 25/6 (online)

- Vòng loại thứ ba: ngày 2/7 (online)

- Công bố danh sách Top 12 dự Chung kết VNOI CUP ngày 4/7

Top 12 dự Chung kết VNOI CUP 2022 tại Đà Nẵng từ 19-23/7/2022

(BTC tài trợ đi lại, ăn ở cho các thành viên vào Chung kết)

Chi tiết và đăng ký trên trang FB VNOI: https://www.facebook.com/vnoi.wiki

(New - CHỦ NHẬT 20/3 - 17h00): THÔNG CÁO CUỐI TRƯỚC KHI LÊN ĐƯỜNG - CHÚC MẠNH KHOẺ & MAY MẮN!

+ Thiếu trên 20 trường chưa email BCT về hiện trạng sức khoẻ và thông tin dịch tễ, BTC sẽ kiểm tra lâu hơn vào ngày 22/3!

+ Danh sách đã chốt, tất cả yêu cầu cập nhật (nhận qua email đến hết 19/3) đã sửa! BTC dừng cập nhật! Mọi thay đổi cuối cùng sẽ thực hiện trong ngày đăng ký 22/3 tại trường ĐH FPT!!

+ Đã chuyển ACCEPTED cho 126 Teams thi ICPC Hanoi, tuy nhiên khi kiểm tra các điều kiện theo Quy định của BTC đã công bố vẫn có thể bị CANCEL. Các TEAMS kiểm tra thông tin đăng ký để BTC xDOWuất Thẻ dự thi ICPC từ trang toàn cầu ngày 21/3!

+ Các bạn thí sinh chú ý không quên mang thẻ Sinh viên!

+ Trong chương trình Kỷ niệm 30 năm OLP-ICPC sẽ có trình chiểu ảnh các Đoàn theo Trường (không sẽ ????) - mong các Đoàn phải chụp ít nhất 1 ảnh (cả đoàn) tại Photobooth OLP-ICPC, nếu lịch đến chậm tới sau 22/3 đề nghị đoàn tự chụp ảnh gửi cho Ban Tổ chức! Các đoàn đông trên 15 người cần chú ý về ảnh chụp toàn đoàn để kỷ niệm OLP-ICPC!

+ Hà Nội đang nhộn nhịp trở lại: mở lại Phố đi bộ Hồ Gươm, Phố cổ, tuần này trời đẹp (nóng)! Tuần sau, Hà Nội lạnh mát hơn (19-23 độ) có mưa, nên mang theo áo gió. Hy vọng ngày Khai mạc - thi OLP và thi ICPC và Tổng kết trời đẹp!

+ Các Trường chú ý đọc kỹ lại Quy định Phòng dịch và quy định phải Test (tự) covid trong vòng 72 tiếng (đăng ký ngày 22/3) và trách nhiệm của Trưởng Phó đoàn, các Thầy, cô sẽ ký đảm bảo tuân thủ Quy định đã công bố khi đăng ký tại Đại học FPT!

+ Đề nghị các Coach đăng ký khen thưởng (BK của Hội THVN và BK của Liên hiệp Hội), đăng ký qua eMail!

+ Chú ý: Thứ 2 - 21/3 BTC sẽ phát hành CẨM NANG OLP-ICPC - các trường chú ý Download để có thông tin, lịch đầy đủ!

CHÚC CÁC ĐOÀN, CÁC THẦY CÔ, CÁC BẠN SINH VIÊN LÊN ĐƯỜNG MẠNH KHOẺ, MAY MẮN! HẸN GẶP TẠI HANOI!

Bật mí: Khai mạc OLP-ICPC nhân dịp 30 năm các sinh viên OLP-ICPC sẽ tương tác trực tiếp với các Thần tượng ICPC "tỷ đô" - Axie, Kyber, Ahamove, Harmony ONE, ....

Chú ý: ICPC toàn cầu sẽ tự động gửi qua email CHỨNG NHẬN tham dự ICPC Asia Hanoi cho các đội Accepted!


(Thứ bẩy 19/3 - sáng):

Đề nghị các Trường, các Đoàn (kể cả thí sinh) và Coachs kiểm tra kỹ (theo Thông báo và check Trang toàn cầu), chú ý:

 • Trong hôm nay (ngày 19/3 - đến 19h00) các Đoàn eMail giúp (gấp) cho BTC về trạng thái sức khỏe - dịch tễ các thành viên tham dự (nếu tốt, an toàn email BTC giúp báo "Đoàn trường ABC an toàn cả đoàn theo danh sách đăng ký")

 • Nếu có thành viên F0 hoặc có triệu chứng nghi ngờ đề nghị HUỶ THAM GIA hoặc thay người ngay trước 19h00 ngày 19/3/2022 và báo gấp cho Ban Tổ chức qua eMail hoặc Điện thoại (giúp BTC chuẩn bị tốt, tránh thừa - thiếu, không chu đáo)

 • Các Đội tuyển ICPC Asia Hanoi xem trong Kết quả thi vòng ICPC Quốc gia (trừ đội Không chuyên và Đội của Trường duy nhất có 1 đội tham dự) có số bài giải được dưới 4, nếu không đủ ĐỘI HÌNH đầy đủ 3 thí sinh (chỉ còn 1-2 thành viên trong Team) đề nghị HUỶ THAM GIA vì khả năng chỉ được 1 bài vòng ICPC Asia rất cao và ảnh hưởng chất lượng khi live ICPC Asia Hanoi Scoreboard và BTC ICPC toàn cầu sẽ đánh giá kết quả theo Quy định số lượng thành viên đội tuyển! (Ban Tổ chức sẽ ra soát để chuyển trạng thái sang ACCEPTED theo Quy chế ICPC toàn cầu và Viêt Nam theo thông báo)

 • BTC từ 19h00 - ngày 19/3 sẽ khoá sổ tất cả các THAY ĐỔI để làm các công việc chuẩn bị kỹ thuật cho kỳ thi.

Rất mong sự hợp tác của tất cả các Thầy cô và các bạn Sinh viên hãy vì mình và vì mọi người!

Xem kỹ về máy thi, Hệ điều hành và MÔI TRƯỜNG thi OLP-ICPC trong các mục về OLYMPIC và ICPC!

Xem Chương trình chi tiết chính thức trên Thư mục OLYMPIC và ICPC!

Các trường, Đoàn xem kỹ Chương trình chi tiết để bố trí đi lại phù hợp!

Xem các Quy định phòng dịch tại OLP-ICPC phía dưới!

Chú ý: Họ và Tên thí sinh, thông tin đăng ký sẽ trích xuất in trong Giải và Chứng nhận OLP-ICPC (sau khi chốt Danh sách công bố - hạn cuối 22/3, BTC sẽ không có trách nhiện sửa đổi). Các Coachs cần điều chỉnh, chỉnh sửa chính xác, email cho: olpvietnam@vaip.vn (@ chị Huệ)

(New - Thứ Năm 17/3 - 10h30): Tin hàng ngày - chỉnh sửa Danh sách lần cuối

Ban Tổ chức ICPC đã chuyển (Move) 124 đội tuyển đã chấp thuận đăng ký thi ICPC Asia Hanoi 2021 hiện có trạng thái PENDING lên trang toàn cầu https://icpc.global/ trong Regional, sẽ chuyển ACCEPTED vào 19/3.

Đề nghị: kiểm tra, câp nhật chính xác

 1. Các Teams kiểm tra thành phần Teams đặc biệt Họ và Tên (tiếng Anh không dấu) để sẽ xuất in thẻ Contestant và Coach, in và xuất Chứng nhận tham dự ICPC Asia và kiểm tra thí sinh khi vào khu thi khớp tên trong với thẻ sinh viên, CCCD.....

 2. Các Teams, Coachs theo mục ghi chú (trong file excel bên cạnh, trong sheet Team ICPC), nếu thay đổi thành viên được BTC đồng thuận sẽ tự thay và cập nhật trên trang ICPC Global từ hôm nay đến hết ngày 19/3 (thứ bẩy).

 3. Sau khi đóng cửa và Accepted (vào cuối ngày 19/3) để setup máy thi sẽ không thể thay đổi!

(Thứ ba 15/3 - 18h30): Tin hàng ngày - kiểm tra danh sách

Xem Chương trình chi tiết chính thức trên Thư mục OLYMPIC và ICPC!

Các trường, Đoàn xem kỹ Chương trình chi tiết để bố trí đi lại phù hợp!

Xem các Quy định phòng dịch tại OLP-ICPC phía dưới!

Kết thúc với 124 teams đăng ký ICPC Asia Hanoi, hiện có: 537 sv (50 nữ sv) thi OLP-PROCON và ICPC, 117 Coachs đã đăng(Coachs không đăng ký không có áo theo nội dung thi OLP-ICPC)!

Đề nghị các Trường, Coachs rà soát thông tin đăng ký 15h30 ngày 14/3 (file excel bên cạnh), kiểm tra đối tượng thi các khối (chú ý - KHÔNG CHUYÊN) và xem kỹ ghi chú các thông tin thay đổi, bổ xung thành viên team ICPC! Chính thức đóng cửa ĐĂNG KÝ thêm, chỉ chỉnh sửa!

Ngày 15/3 BTC sẽ move các Teams ICPC từ vòng Quốc gia (đã đăng ký) lên kỳ thi ICPC Asia Hanoi 2021 trên trang toàn cầu. Để có ICPC Certifcate chuẩn với Contestants, Coach các Teams tự kiểm tra trên trang TOÀN CẦU!

Chú ý: Họ và Tên thí sinh, thông tin đăng ký sẽ trích xuất in trong Giải và Chứng nhận OLP-ICPC (sau khi chốt Danh sách công bố - hạn cuối 22/3, BTC sẽ không có trách nhiện sửa đổi). Các Coachs cần điều chỉnh, chỉnh sửa chính xác, email cho: olpvietnam@vaip.vn (@ chị Huệ)

Các Trường (Đoàn chú ý) ngày mai Ban Tổ chức sẽ công bố các Quy định phòng dịch trước, trong khi đến Đại học FPT. Đề nghị các Trường đề xuất lãnh đạo khoa, trường hỗ trợ (TEST covid - theo dẫn của Bộ Y tế) đảm bảo đoàn đi đến đăng ký tại Đại học FPT còn hiệu lực (trước 72 tiếng) và chuẩn bị Kit Test nhanh đủ dùng cho đoàn (22-25/3)! Các Trưởng/Phó đoàn chịu trách nhiệm kiểm tra trước việc phòng dịch, nhắc nhở toàn bộ thành viên khai báo chính xác số mũi đã tiêm phòng!

Để giảm bớt giao tiếp, nếu có thể, các Trường, Đoàn chuyển khoản lệ phí tham dự các Đội tuyển thi OLP, Procon và ICPC Asia Hanoi cho Ban tổ chức trước.

Khi đến chỉ cần xác nhận, lấy PHIẾU THU và nhận Áo-mũ thi đấu, cẩm nang + quà!

Cần thông tin chính xác email tới olpvietnam@vaip.vn (@ chị Huệ)

Nhớ giúp, nếu cần đăng ký đi xe tuyến Hanoi-ĐH FPT và ngược lại qua Google Form!

QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH TRONG KỲ THI OLP-PROCON-ICPC TẠI ĐẠI HỌC FPT

Quan điểm: theo hiện trạng chung tiến tới cuộc sống, học tập bình thường tại Hà Nội và cả nước và định hướng của Chính phủ,

Tất cả vững tâm lý không ngại và sợ covid và nâng cao ý thức giữ cho mình và cho mọi người quanh mình. OLP-ICPC sẽ vận hành theo cách "có sự cố ở đâu xử lý tại đó, triệt để ngay để tỉ lệ rủi ro sẽ thấp nhất".

 1. Tất cả các thành viên tham gia OLP-ICPC đều phải TUÂN CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN 5K nhất là Khẩu trang, Khử khuẩn và Không biểu hiện F0, Khai báo mũi tiêm phòng (tự theo dõi và tự phát hiện hiện tượng theo nhóm, theo đoàn để phòng ngay khi phát sinh)

 2. Theo danh sách đăng ký khai báo đầy đủ số mũi tiêm 1-2-3 mũi, nếu đã tiêm từ 2 mũi trở lên sẽ an toàn hơn cho mình và mọi người (khai báo)

 3. Trưởng - Phó Đoàn (coach) từng Trường người chịu trách nhiệm chính và báo với BTC các hiện tượng dịch tễ của Đoàn khi đến và trong khi tham dự OLP-ICPC.

 4. Đến thời điểm đăng ký OLP-ICPC (ngày 22-23/3): các Đoàn phải đảm bảo đã Test âm tính tất cả các thành viên (phù hợp: test nhanh hoặc PCR) và Trưởng Đoàn kiểm tra kỹ từng thành viên và ký xác nhận với BTC cả Đoàn đã Test đảm bảo âm tính trong vòng 72 tiếng trước đăng ký. Đề nghị các Trưởng Đoàn đề nghị nhà Trường, Khoa hỗ trợ Test cả Đoàn theo quy định của Ban Tổ chức và chuẩn bị sẵn số Kit Test sẽ thử thêm 1-2 lần trong khoảng thời gian dự OLP-ICPC nhất là trước các ngày thi và khi có thành viên có biểu hiện dịch tễ nghi ngờ.

 5. Ban Tổ chức và Đại học FPT có các chuẩn bị công tác hỗ trợ y tế cho các trường hợp phát sinh, chuẩn bị các biện pháp khử khuẩn, vệ sinh, giãn cách .... Trong khi hoạt động tại Đại học FPT (khu thi, khu hoạt động OLP-ICPC) nếu có yếu tố dịch tễ nghi ngờ sẽ được nhân viên y tế hỗ trợ. BTC sẽ chuẩn bị một số lượng cần thiết Kit Test covid nhanh và có nhân viên y tế hỗ trợ cho các trường hợp phát sinh cần thiết.

 6. Khi có trường hợp Test dương tính (F0):

+ Nếu chưa đến Đại học FPT, đề nghị cách ly ngay tại nơi ở và test lại cả Đoàn (đối tượng gần), không tham dự và báo Ban Tổ chức.

+ Trong khi thi hoặc các hoạt động trong khuôn khổ OLP-ICPC: nếu đang thi mệt và có biểu hiện, xét nghiệm nhanh dương tính sẽ cách ly khu vực riêng để thi tiếp (nếu vẫn khoẻ, không hiện tượng) và sẽ đưa riêng về nơi nghỉ để chữa, phòng bệnh.

 1. Nguyên tắc chung tốt nhất: Nếu test covid dương tính xử lý "cách ly ngay và dừng tham gia".

BTC cùng Đại học FPT cố gắng chuẩn bị phòng dịch tốt nhất theo tình hình mới, tuy nhiên ý thức và trách nhiệm với mình và cho mọi người của các Đoàn và Trưởng/phó Đoàn là chính và BTC mong các Đoàn hãy hợp tác, phối hợp với BTC để chúng ta cùng phòng dịch!


Lịch xe đưa đón các Đoàn OLP.pdf

(10/3 - 14h00): Tin hàng ngày

Kết thúc đăng ký ICPC Asia Hanoi: 120 teams đăng ký ICPC, còn duy nhất HCMUT (5 teams) chờ trường cho phép! Silver Medal ICPC Asia Hanoi sẽ có tên Trường mới!

Từ Thứ bẩy: 12/3 sẽ cập nhật danh sách đăng ký hàng ngày để các Trường, Coach kiểm tra và rà soát đối tượng thi từng khối.

Xem lịch OLP-ICPC, xem hỗ trợ đi lại và đăng ký sớm, liên hệ và bố trí tham dự! (Lịch xe đưa/đón HN-FU ở file PDF bên cạnh), lên xe theo Danh sách đã đăng ký trước.

Các Trường đăng ký theo xe đưa đón Google Form: https://forms.gle/1GurxWL6nmNLFKCV6,

Trong form đã hướng dẫn từng phần chi tiết, chỉ cần điền thông tin theo thứ tự.

- Đón/trả theo lịch tại Toà nhà Detech số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, HN

- Các Đoàn theo lịch đăng ký giờ đi, số lượng và thông tin liên hệ của Đoàn (ít nhất 2 số di động liên hệ) trước ngày 21/3 (càng sớm càng tốt, giữ chỗ)

Đầu mối ĐH FPT: bạn @Lee, DĐ 096 9613352, email: lybk@fe.edu.vn

BTC - email olpvietnam@vaip.vn (@ chị Huệ)

(Các Trường cần hỗ trợ đi/đến Đại học FPT nên đặt phòng nghỉ gần nơi đón/trả đã công bố)

- Do số lượng tham dự OLP-ICPC nhiều, mong các Trường ở Hà Nội và Trường có điều kiện tự túc đi lại nhường xuất đưa đón cho tỉnh xa.

Tin tức dịch bệnh (chia xẻ từ BTC):

Hiện căn cứ theo tình hình thực tế tại Hà Nội và cả nước, BTC vẫn ấn định ngày tổ chức OLP-ICPC không thay đổi 22-25/3/2022 và cố gắng cao nhất các biện pháp phù hợp để tổ chức, thí dụ:

 • Các đoàn thi OLP đến vào 23/3: sáng Test máy, Khai mạc, chiều thi OLP /phòng thi bố trí 15 vị trí giãn cách

 • Ngày 24/3 chỉ các Đội thi PMNM và Procon mới đến FU thi đấu!

 • Ngày 25/3 thi ICPC theo format chuẩn toàn cầu và sau đó Bế mạc, trao giải.

Hà Nội qua thông tin đại chúng số F0 tăng, nhưng đã qua tuần căng thẳng, cuộc số vẫn bình thường, hiện có tâm lý tốt vì diễn biến F0 nhẹ, thường sau 4 ngày, 1 tuần quay lại làm việc, học tập là điều bình thường.

Chủ yếu chúng ta dần vượt qua tâm lý từ sợ chuyển sang tâm lý với nhận thức (và ý thức phòng chống) sẵn sàng đón nhận giống như các nước Mỹ và Châu Âu đã và đang làm khi tỷ lệ tiêm phòng cao,

Qua thi Tập trung lúc cao điểm dịch tại Hà Nội vào ngày 20/2 - vòng ICPC Quốc gia và Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia vừa qua tại 63 tỉnh thành (4-5/3), BTC tự tin và yên tâm hơn để triển khai công tác tổ chức phù hợp.

Về các quan ngại khi có liên quan F0, F1 và dịch Covid hiện nay:

 • Nếu Sinh viên/Coach đã bị F0 (vào thời gian tham dự 22-25/3) tốt nhất chủ động không tham dự.

 • Các thành viên đến OLP-ICPC phải tiêm đủ ít nhất 2 mũi Vacine, và Đoàn chủ động và chịu trách nhiệm Test âm tính trước (trong vòng 48 tiếng) kể từ khi đăng ký (22/3 hoặc 23/3) - là điều kiện tiên quyết

 • Trường hợp phát hiện F0 trước ngày thi: Trường sẽ thay thí sinh (nếu có), nếu Đội tuyển OLP, Team ICPC bị 1 F0 – cho phép thi 2 thí sinh còn lại! (nếu F0 từ 2-3 thành viên đội đành nghỉ thi vì cộng đồng)

 • Trong khi thi nếu có hiện tượng nghi vấn, sẽ cho test ngay và nếu dương tính hoặc sẽ không thi tiếp hoặc chuyển sang các vị trí cách ly an toàn (phòng khác, khu vực khác) nếu muốn tiếp tục thi,

 • Về F1, rất khó hiện nay ngay từng cá nhân cũng khó biết mình là F mấy, chắc chắn F2. Nên chúng ta sẽ tuân thủ theo khuyến nghị về Test nhanh của Bộ Y tế và tuân thủ 5K,

Vài chia xẻ, theo hiện trạng chung tiến tới cuộc sống, học tập bình thường tại Hà Nội và định hướng của Chính phủ,

Mong rằng, tất cả chúng ta vững tâm lý không ngại và sợ covid và nâng cao ý thức giữ cho mình và cho mọi người quanh mình. BTC sẽ vận hành theo cách có sự cố ở đâu xử lý tại đó, triệt để ngay để tỉ lệ rủi ro sẽ thấp nhất.

Mong các Đoàn tham dự OLP-ICPC ủng hộ và chia xẻ!

4_3 DS Đội ICPC đăng ký.pdf

(NEW 4/3 - 18h30): DANH SÁCH ĐĂNG KÝ ICPC ASIA HANOI

Xem lịch OLP-ICPC, xem hỗ trợ đi lại mục Olympic/Đăng ký-Danh sách để đăng ký sớm, liên hệ và bố trí tham dự!

Đầu mối FU, bạn @Lee hỗ trợ đăng ký đi xe từ HN-FPTU campus theo lịch OLP-ICPC (DD: 096 9613352, email: lybk@fe.edu.vn), chỉ bố trí xe theo đăng ký!

Đã có 98 teams đăng ký ICPC, còn thiếu các trường chưa chốt số Teams, thí dụ: Bách khoa Hanoi, Bách khoa TpHCM, ĐH Phenikaa, HUTECH, ĐH GTVT Tp HCM ... (Download file PDF để xem chi tiết); kiểm tra đăng ký đội không chuyên Tin!

Các Trường và Coachs chưa đăng ký (màu vàng) Teams tham dự ICPC.

Xem chương trình chi tiết ở mục CHƯƠNG TRÌNH

Chú ý: xem các thông báo về máy thi, môi trường, công cụ (thi trên Laptop, các teams ICPC và sinh viên OLP được mang Keyboard của mình để sử dụng)

Hạn chốt Danh sách đăng ký 10/3/2022, gửi trước qua email


Các bạn OLP-ICPC chú ý: hạn cuối 6/3/2022

Đừng bỏ lỡ cơ hội chinh phục giải đấu Shopee Code League 2022 lớn nhất khu vực!

Với sự ủng hộ và quan tâm của nhiều lập trình viên, Shopee gia hạn thời hạn đăng ký tới ngày 6 tháng 3 để các bạn có thêm thời gian chuẩn bị và “team up” thử tài với mùa giải sôi động năm nay!

Đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia cùng Shopee Code League để:

✅ Thử thách với 2 vòng thi lập trình thuật toán được đặc biệt thiết kế bởi đội ngũ kỹ sư của Shopee.

✅ Nâng cao kiến thức với những hội thảo tổ chức bởi Shopee và các đối tác đào tạo.

✅ Phần thưởng hấp dẫn có tổng giá trị lên đến 25,000 SGD.

✅ Cơ hội làm việc và thực tập tại Shopee.

👉🏻 Còn chần chừ gì mà chưa thành lập một đội gồm 3 thành viên và tham gia theo hướng dẫn tại https://careers.shopee.sg/codeleague/.

⏰ Hạn chót đăng ký: 12:00PM (SGT), ngày 6 tháng 3 (tức 11:00 AM cùng ngày giờ VN).

(NEW 25/2 - 17h00): ĐĂNG KÝ CÁC ĐỘI TUYỂN THAM DỰ OLYMPIC, PROCON VÀ ICPC ASIA HANOI

Lịch chi tiết hoạt động OLP-ICPC tại Đại học FPT từ 22-25/3/2022 sẽ công bố chi tiết vào thứ 2 ngày 28/2/2022

Các Trường lên kế hoch đăng ký các Đội tuyển thi OLP-PROCON và ICPC Asia Hanoi. Download mẫu đăng ký ở mục Olympic Tin hc SVVN/Đăng ký - Danh sách để hoàn tất thông tin đăng ký. Các Trường đăng ký đầy đủ các thành viên OLP-PROCON cùng các Đội tuyển ICPC Asia Hanoi 2021 sau khi có kết quả (rank) của Vòng ICPC Quốc gia (ngày 20/2/2022) và được Ban Tổ chức chấp thuận theo nguyên tắc đã công bố (xem trong thông báo và Thông báo số 3).

Xem, Download THÔNG BÁO số 3 về thời gian tổ chức OLP-ICPC tại mục Olympic Tin hoc SVVN/Đăng ký - Danh sách

(NEW 23/2 - 14h00): KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG ICPC VIETNAM NATIONAL

(Ban Tổ chức sẽ công bố giải Khuyến khích, và các Teams đồng Giải sau)

Xem bản đầy đủ Giải chính thức và đồng Giải trong mục ICPC/Kết quả!

(NEW 21/2 - 14h00): Thông tin kết quả và tiêu chí chn Đội tuyển dự ICPC Asia Hanoi

Chúc mừng Vòng ICPC quốc gia đã thành công tốt đẹp!

Kết quả rất khich lệ: 357/363 teams giải ít nhất 1 bài, cụ thể 3 đội (2 ĐH) -12 bài, 3 đội (2) 11 bài, 7 (4) - 10 bài, 25 (12) - 9 bài, 34 (20) - 8 bài, 28 (18) - 7 bài, 45 (22) - 6 bài, 48 (32) - 5 bài, 42 (28) - 4 bài, 54 (48) - 3 bài (trong ngoặc là số Teams đại học).

Như vậy có 138/363 teams có kết quả tốt từ 4 bài trở lên, 187 teams từ 3 bài trở lên.

Tiêu chuẩn ưu tiên chọn vào thi ICPC Asia Hanoi 2021 (từ 22-25/2/2022) như sau:

1. Các Teams giải được từ 7 bài trở lên (58 teams)

2. Trường cử duy nhất 1 team tham dự (không kể KC) nếu Team này giải được ít nhất 1 bài!

3. Mỗi trường được cử 1 Team Không chuyên nếu Team này giải được ít nhất 1 bài!

4. xét tiếp đến 6 bài (80 teams), 5 bài ....

5. Xét ưu tiên theo thứ tự 1-2-3-4 đến khi tròn số 100 đội tuyển, nguyên tắc ưu tiên mục 1 (7 bài trở lên) và ai đến đăng ký trước xếp trước!

Các Trường eMail đăng ký tham dự ICPC Asia Hanoi đến: acmicpc.vietnam@gmail.com; olpvietnam@vaip.vn để lên danh sách, sau khi xem Danh sách chấp thuận trên thông báo và eMail trả lời của BTC hãy download MẪU ĐĂNG KÝ OLP-ICPC 2021 và hoàn tất Danh sách tham dự OLP-PROCON-ICPC của Trường mình, xin xác nhận của Trường và gửi Đăng ký chính thức tới Ban Tổ chức!

Chú ý:

 • Một số Trường đã đăng ký sớm teams dự ICPC Asia Hanoi như : UET (8), VKU (2), HCMUSH (1) ... dự kiến sẽ thông báo DANH SÁCH ĐĂNG KÝ VÀ CHẤP THUẬN HOẶC WAITING LIST ở mục THÔNG BÁO.

 • Hiện BTC đang làm việc với Đại học FPT để lên phương án hỗ trợ xe Bus đưa đón từ Hà Nội (1 điểm) đi FPT Campus (30' di chuyển). Ban Tổ chức sẽ thông báo sớm để các Trường đặt vé máy bay và đặt chỗ ăn nghỉ để di chuyển tham gia OLP-ICPC phù hợp!

(NEW 20/2 - 13h00): Thông tin kết quả cho các đội ICPC Vietnam National

Final Scoreboard đã công bố!

Sẽ công bố GIẢI ICPC QUỐC GIA 2021 theo Trường gồm: 1 Vô địch, 3 Giải Nhất, 4 Giải Nhì, ít nhất 4 Giải Ba vào thứ 4 ngày 23/2, xem xét Giải khuyến khích chậm hơn vào cuối tuần (Chú ý: các đội cùng trường với Teams có Giải có rank cùng mức các Giải chính thức sẽ có Chứng nhận đồng Giải tương đương)! Các Teams tự xem và tính xét Giải cho mình!

Giải ICPC Vietnam National 2021 cho các Trường PTTH cũng sẽ xếp theo nguyên tắc trên, Ban Tổ chức sẽ công bố sớm để các bạn học sinh PTTH có thêm động lực và khát vọng giành Giải cao trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia và sớm nhận Chứng nhận ICPC để nộp trong hồ sơ tuyển thẳng (hoặc apply) Đại học mùa tuyển sinh 2022!

Tin 20/2:

Chúc mừng Vòng ICPC quốc gia của chúng ta đã thành công tốt đẹp! Hầu hết các teams tham gia đều giải được ít nhất 1 bài! Tiếc bài K chỉ có vài Teams dạo xem và submit cho vui, bài C ít đội dám sờ mó .... Scoreboard trước 1 tiếng (frozen) rất đẹp và thú vị!

Hiện HĐGK đang ra soát các Teams có vấn đề (như thông báo trong Quy định) và sẽ yêu cầu một số Teams gửi file quay màn hình để Kết quả ICPC Quốc gia chính xác nhất!

Khoảng 20h30 tối nay, trên FB ICPC Vietnam và VNOI sẽ livestream chữa đề với sự góp mặt của các khách mời là một số bạn thí sinh của những đội thi có thành tích cao, cùng với các thành viên của ban ra đề. Các Teams đừng bỏ lỡ buổi livestream này nhé!

Final Scoreboard (sau rà soát) công bố từ 20h00-20h30 ngày 20/2/2002 - hãy đón xem!

Đề bài & Bộ test của kì thi Quốc gia sẽ được đăng tải lên VNOJ trong thời gian sớm nhất.

(NEW 19/2 - 13h00): Thông tin cho các đội ICPC Vietnam National

Thông tin tài khoản thi ICPC Quốc Gia 2021

Hệ thống thi: https://national21.vnoi.info/

Tên trường: University of XXX

Tên đội: HCMUS.abc

Username: team123

Password: zzz

+ Các coach và teams chưa nhận được thông tin tài khoản thi qua email, đề nghị báo ngay tới acmicpc.vietnam@gmail.com. Các coach chú ý xem cả thư spam vì eMail nhiều địa chỉ từ hệ thống.

+ Các bạn học sinh sinh viên tham gia ICPC Quốc gia chưa nhận được tài khoản thi của Đội mình, liên hệ với Coach để lấy thông tin.

+ Các Teams có thành viên F0, F1 nguy cơ đề nghị chuyển sang thi online phân tán và eMail báo cho BTC: acmicpc.vietnam@gmail.com; olpvietnam@vaip.vn để theo dõi,

+ Các Teams thi tại điểm thi tập trung chú ý dùng app PC-Covid để check mũi tiêm phòng tại điểm thi tập trung (quét QR code)

(NEW 18/2 - 16h00): Thông tin quan trọng cho các đội ICPC Vietnam National

THÔNG BÁO CỦA HĐGK VÀ BAN RA ĐỀ ICPC QUỐC GIA 2021

"Chào các bạn, 363 đội thi đã hoàn thành đăng kí và sẽ tranh tài tại vòng thi ICPC quốc gia.

Tối nay Thứ sáu 18/2 (khoảng 21h), chúng tôi sẽ gửi các thông tin về tài khoản đến cho các huấn luyện viên các Đội tuyển. Thông tin tài khoản này sẽ được sử dụng chung cho cả ngày thứ 7 và ngày chủ nhật 20/2/2022.

Chiều thứ 7 ngày 19/2, từ 14h-17h, các đội có thể truy cập vào hệ thống và test thử.

Chú ý: nếu Teams không vào được, trục trặc hãy email tới: acmicpc.vietnam@gmail.com

Sáng chủ nhật 20/2/2022, từ 8h00-13h00 sẽ tranh giải Kỳ thi ICPC Quốc gia 2021"

Các Coach, các Trường cần giải đáp, hỗ trợ về đăng nhập email tới: acmicpc.vietnam@gmail.com


(NEW 18/2 - 10h45): Hãy xem kỹ Quy định thi ICPC Vietnam National

Kết thúc, 363 teams thi vòng ICPC quốc gia sáng Chủ nhật 20/2/20221!

+ 252 teams: tranh Giải ICPC Quốc gia: 12 giải/university và khuyến khích

+ 111 teams" tranh Giải ICPC Quốc gia khối PTTH: 12 giải/PTTH và khuyến khích

+ Các Trường chọn các đội tuyển mạnh nhất, giải được bài cao đăng ký trong Danh sách 100 teams đến Hà Nội (Chú ý: không chuyên/CĐ mỗi trường chỉ 1 đội nếu đạt mức bài quy định).

+ Các đội tuyển PTTH sẽ thi đấu trận cuối cùng tranh thứ hạng và khẳng định vị trí trong Kỳ thi Học sinh Giỏi Quốc gia sẽ thi đấu tranh giải cá nhân vào đầu tháng 3/2022!

Chú ý:

1/ Các Trường không có các Teams trong danh sách đề xuất thi tại Điểm thi Tập trung đề nghị các Coachs giúp tự tổ chức thi theo hình thức "ONLINE TỰ QUẢN" tại Trường hoặc thi chung cùng địa điểm với 1 máy/1 đội và cố gắng bố trí máy in để in đề cho sinh viên (xem Quy định).

2/ Nếu Team có thành viên F0, F1 nguy cơ (kể cả các Teams đề xuất thi Tập trung) hãy email thông báo BTC và tổ chức thi "online phân tán" theo Quy định đã công bố.

3/ Các Teams được đề xuất thi tập trung xem thông tin về ĐIỂM THI TẬP TRUNG mục ICPC/Khu vực - Quốc gia. Đề nghị Coach/Team chủ động liên hệ eMail thông báo thông tin của các Đội được cử đến thi tập trung cho Phụ trách điểm thi theo danh sách BTC đã phân bổ từng điểm!

QUY ĐỊNH

KỲ THI ICPC QUỐC GIA NGÀY 20/2/2022

1/ Quy định chung cho tất cả các đội tuyển tham gia thi ICPC Quốc gia ngày 20/2/2022

 • Các Coach (Huấn luyện viên) chủ động tự tổ chức giám sát và chịu trách nhiệm về kỷ luật, tuân thủ quy định thi cho các đội của Trường mình. Các trường có điều kiện tự tổ chức phòng thi với các hình thức giám sát phù hợp (giám thị, giám sát qua Camera, Zoom, MS Team ....)

 • Các đội có kết quả cao hoặc bất thường, BTC sẽ xem xét yêu cầu gửi các record để kiểm tra.

 • BTC sử dụng hệ thống check trùng code để kiểm tra các code copy của nhau, cùng một nguồn.

2/ Quy định tại các điểm thi trung:

 • BTC phát đề thi và các Điểm thi bố trí giám thị phòng thi như ICPC bình thường.

 • Các đội phải tuân thủ các quy định cụ thể tại các điểm thi tập trung.

3/ Quy định tại các điểm thi online tự quản:

 • Các Đội thi với 1 máy tính duy nhất và chỉ sử dụng 1 màn hình, trong thời gian thi chỉ vào trang web thi và thực hiện các thao tác khác do BTC thông báo qua hệ thống!

 • Thực hiện việc quay màn hình, bật webcam hướng vào đội thi trong toàn bộ thời gian của cuộc thi. (có thể thiết lập phần mềm quay màn hình tham khảo ở đây:

https://chitietcach.com/windows/huong-dan-cach-su-dung-obs-studio-de-quay-man-hinh-may-tinh/)

 • Không sử dụng các tài nguyên trên internet (ngoài trang Web hệ thống thi)

 • Không sử dụng các tài nguyên đã lưu trữ sẵn trên máy cá nhân (code, sách)

 • Khuyến nghị các teams chuẩn bị máy in, in đề ra giấy khi bắt đầu cuộc thi

 • Không liên lạc, trao đổi với người ngoài không trong đội của mình

 • BTC sẽ hậu kiểm và yêu cầu các đội ngẫu nhiên gửi file quay màn hình tới BTC để giám sát.

 • Kết quả cuối cùng sẽ là kết quả sau giám sát và hậu kiểm!

4/ Quy định với trường hợp các đội thi có F0, phải ngồi ở nhiều địa điểm khác nhau:

 • Đội phải eMail thông báo trước ngày thi cho BTC việc đội mình tại sao phải thi phân tán

 • Được phép sử dụng các công cụ zoom/hangout/phù hợp để trao đổi nội bộ trong đội.

 • Mỗi điểm thi được phép sử dụng 1 máy tính và đảm bảo mỗi thời điểm chỉ 1 máy làm việc.

 • Tất cả các máy thi phải thực hiện việc quay màn hình

 • Tuân thủ các Quy định như đối với các điểm thi online tự quản.

5/ Quy định về phạt, huỷ thi và công bố kết quả cuối cùng:

 • Khi BTC phát hiện vi phạm quá 2 lần, nhắc nhở qua hệ thống, thông báo cho Coach và sẽ ngắt kết nối thi của Đội vi phạm mà không cần thông báo trước.

 • Kết quả cuối cùng sẽ công bố chính thức sau khi rà soát việc thực hiện Quy định này.

Các Coach, các Trường cần thông tin giải đáp, hỗ trợ liên hệ, email tới BTC: acmicpc.vietnam@gmail.com và olpvietnam@vaip.vn

(Khối PTTH c/c thêm vanhanh.pham@gmail.com)

(Download Quy định chính thức trong mục ICPC/Vòng Khu vực - Quốc gia)

(New 11/2-10h45) - các Trường đăng ký thi ICPC Quốc gia

Thông tin hot nhất: OLP-ICPC 2021 (dự kiến) sẽ tổ chức tại Đại học FPT (Hoà lạc - Hà Nội) từ ngày 22-25/03/2022 (lùi 2 tuần so với lịch đã thông báo để kịp chuẩn bị).

Do Đại học FPT mới nhận lại cơ sở đào tạo từ cuối tháng 2, vì vậy Ban Tổ chức lùi lịch tổ chức 2 tuần để chuẩn bị thật chu đáo. Thông tin và lịch chi tiết chính thức sẽ công bố vào tuần tới.

(New) Các Trường đăng ký sớm các Đội tuyển thi OLP-PROCON có thể download mẫu đăng ký ở mục Olympic Tin hoc SVVN/Đăng ký - Danh sách để hoàn tất thông tin đăng ký. Các Trường đăng ký đầy đủ các thành viên OLP-PROCON cùng các Đội tuyển ICPC Asia Hanoi 2021 sẽ đăng ký sau khi có kết quả (rank) của Vòng ICPC Quốc gia (ngày 20/2/2022).

Các Trường-Teams xem lịch tập huấn khối PMNM mới nhất trong mục PMNM

(NEW - 17h00) Đã có 210 teams đăng ký đang ở trạng thái PENDING, còn rất nhiều Trường và Đội tuyển chưa đăng ký. Đề nghị các Coachs chốt đội tham dự đăng ký sớm trong tuần này!

Bắt đầu từ 12/2, BTC bắt đầu xem xét việc đóng lệ phí qua chuyển khoản (kể cả các Trường cam kết nộp sau) và rà soát theo Quy chế tham dự ICPC để ACCEPTED các đội tuyển đã hoàn tất đầy đủ thủ tục dự thi vòng ICPC Quốc gia.

Chú ý:

+ Nếu thi online tự quản chọn mục Other trên trang ICPC trong mục ICPC Vietnam National

+ Các Đội tuyển thi tại điểm tập trung đăng ký tại các sites phù hợp.

(New) Bổ xung điểm thi ICPC Quốc gia tập trung tại Tp Hồ Chí Minh và các tỉnh thành:

 • Tp Hồ Chí Minh: tại Đại học ĐH CNTT, ĐHQG Tp Hồ Chí Minh

+ Mời các trường gần Đại học CNTT, ĐHQG Tp HCM chủ động đăng ký: ĐH SPKT Tp HCM, ĐH GTVT HCMC, HVCNBCVT HCMC, ĐH Thủ Dầu Một ....!

+ Thi cùng các đội từ ĐH CNTT, ĐHQG Tp HCM (các đội UIT theo quy định không phải tới HCMUS)

Các Coachs các Trường trên eMail tiến cử đội với UIT theo địa chỉ: toannv@uit.edu.vn để đăng ký, bố trí chỗ

 • Nghệ An: tại PTTH chuyên Phan Bội Châu

Các Đội tuyển PTTH chuyên Phan Bội Châu và Đại học Vinh (liên hệ cô Thanh - PBC)

 • Thừa Thiên Huế: tại Quốc học Huế

Các Đội tuyển chuyên Quốc học Huế và PTTH chuyên Lê Quý Đon Quảng Trị

(New 9/2) - các Đội tuyển tiềm năng bắt buộc thi ICPC Quốc gia tập trung tại các điểm thi quy định

Căn cứ kết quả xếp hạng và giải các vòng thi ICPC Bắc - Trung - Nam, có một thực tế một số Trường dùng tên đội khác nhau đăng ký thi và chưa chắc đã dùng đúng tên để đăng ký thi ICPC Quốc gia vì vậy BTC không thể công bố Danh sách theo tên các đội tiềm năng từ các Trường khác nhau để sắp xếp thi tập trung (còn nhiều Trường vẫn chưa đăng ký chính thức). Chú ý: từ vòng ICPC Quốc gia sẽ không được phép đổi tên đội tuyển và đăng ký thay đổi thành viên đội!

Dù thi tập trung hay online tự quản, mong các Coachs và các teams thi đấu trung thực ngoài ranking còn là thước đo để các Trường cử Đội tuyển tham dự ICPC Asia Hà Nội vào tháng 3/2022 (chỉ xét 100 đội tuyển) sau đó mới là Giải và xếp hạng ICPC Quốc gia.

Cơ cấu, số lượng đề nghị các Đội tuyển thi tại điểm thi ICPC Quốc gia tập trung:

 • Tp Hồ Chí Minh: tại Đại học KHTN - ĐHQG Tp Hồ Chí Minh

+ ĐH Bách Khoa, ĐHQG Tp HCM đề xuất không quá 2 đội mạnh nhất

+ ĐH Quốc tế, ĐHQG Tp HCM đề xuất không quá 2 đội mạnh nhất

+ ĐH CNTT, ĐHQG Tp HCM đề xuất không quá 3 đội mạnh nhất

+ ĐH FULBRIGHT đề xuất 1 đội mạnh nhất

+ Thi cùng các đội từ ĐH KHTN, ĐHQG Tp HCM

+ PTNK Tp Hồ Chí Minh đề xuất không quá 4 đội mạnh nhất

+ PTTH Chuyên Lê Hồng Phong Tp HCM đề xuất không quá 2 đội mạnh nhất

Các Coachs các Trường trên eMail tiến cử đội với HCMUS theo địa chỉ: icpc_olp@hcmus.edu.vn để đăng ký, bố trí chỗ

 • Hà Nội: tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

+ ĐH Bách Khoa Hà Nội đề xuất không quá 5 đội mạnh nhất

+ ĐH Kinh tế Quốc Dân đề xuất 1 đội mạnh nhất

+ ĐH FPT đề xuất không quá 3 đội mạnh nhất

+ ĐH VINUNI đề xuất 1 đội mạnh nhất

+ Học viện ANND đề xuất 1 đội mạnh nhất

+ Thi cùng các đội từ Học viện CNBCVT

Các Coachs các Trường trên eMail tiến cử đội với PTIT theo địa chỉ: Nguyen Manh Son <sonnm@ptit.edu.vn> để đăng ký, bố trí chỗ

 • Hà Nội: tại ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội

+ ĐH Ngoại Thương đề xuất 1 đội mạnh nhất

+ Học viện HVKTQS đề xuất 1 đội mạnh nhất

+ Đại học KHTN Hà Nội đề xuất 1 đội mạnh nhất

+ PTTH Chuyên Sư phạm Hà Nội đề xuất không quá 3 đội mạnh nhất

+ Thi cùng các đội từ Đại học Công nghệ Hà Nội

+ Thi cùng các đội từ Chuyên KHTN Hà Nội

Các Coachs các Trường trên eMail tiến cử đội với UET theo địa chỉ: Ho Dac Phuong <hodacphuong@gmail.com> để đăng ký, bố trí chỗ

 • Hà Nội: tại PTTH Chuyên Hà Nội - Amsterdam

+ Các trường chuyên PTTH tại Hà Nội (AMS, Nguyễn Huệ, Chu Văn An)

 • Đà Nẵng: tại Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng

+ Các trường chuyên PTTH tại Đà Nẵng (Lê Quý Đôn) lân cận

+ Thi cùng các đội từ Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng

Các Coachs các Trường trên eMail tiến cử đội với DUT theo địa chỉ: Pham Minh Tuan - CNTT <pmtuan@dut.udn.vn> để đăng ký, bố trí chỗ

Ban Tổ chức sẽ email cho các Trưởng đoàn có tên trong Danh sách thi tại điểm Tập trung trên để thông báo và hướng dẫn.

Thông tin quan tâm: các teams thi online tự quản vẫn xếp hạng chung và xét giải như các đội thi tại điểm thi tập trung nhưng sẽ bị giám sát chặt chẽ qua hệ thống thi đặc biệt khi có các dấu hiệu đột biến sẽ kiểm tra ngặt nghèo (kể cả tước quyền thi giữa chừng) kiểm tra mới công bố kết quả chính thức. BTC kêu gọi và mong các Coachs quản lý tốt trạng thái, kỷ luật thi của các Teams thi online tự quản!

c


(Ngày 6/2) hết Tết - các Teams sẵn sàng chuẩn bị cho kỳ thi ICPC Quốc gia

Đăng ký đội tuyển tham dự kỳ thi ICPC Quốc gia thi vào ngày 20/02/2022

Chú ý:

+ Team thi trên một máy! (các teams phải đảm bảo điều kiện này), các Teams đảm bảo các quy định về phòng chống dịch, đặc biệt về tiêm chủng Covid (ưu tiên 3 mũi, 2 mũi)

+ Tuần sau sẽ thông báo quy định các điểm thi tập trung có giám sát (các đội trong diện tranh giải sẽ bắt buộc thi tập trung, sẽ lựa chọn chỉ định từ các vòng ICPC Bắc - Trung - Nam).

+ 20/2 công bố lịch thi OLP-ICPC tháng 3/2021(sẽ căn cứ theo lịch mở trường)

Các Coachs và Teams theo dõi thông báo thường xuyên!

(26/1) Thông báo về chuẩn bị cho kỳ thi ICPC Quốc gia

Đăng ký đội tuyển tham dự kỳ thi ICPC Quốc gia thi vào ngày 20/02/2022

Thi tranh giải Quốc gia, đề nghị các Coach rà soát, lựa chọn đội tuyển đăng ký tham dự

Thi trên một máy, cố gắng nhiều đội nhất được thi tập trung (theo tình hình), thi online cũng buộc thi trên 1 máy và các biện pháp giám sát cần thiết.

Đề nghị các Coachs (theo tình hình sau 14/2 khi sinh viên có thể học tập trung):

+ Kiểm tra việc lập Team đủ 3 thành viên để đảm bảo đội sẽ thi trên 1 máy,

+ Thông báo (eMail) tới Ban Tổ chức việc thi tập trung trên 1 máy và hiện trạng tiêm chủng của các thành viên trong đội (số mũi tiêm, trạng thái tiêm trên PC-covid)

Chú ý: ICPC quốc gia sẽ thu phí tham dự (theo Thông báo số 1: ĐH&CĐ - 1,000,000 đồng/đội tuyển, PTTH - 600,000 đồng/đội tuyển). Kinh phí tham dự chuyển khoản về:

Tài khoản: Hội Tin học Việt Nam, số tài khoản: 003 70406 0000 979

Tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

Nội dung: Trường xxx nộp lệ phí xx đội tham dự ICPC Quốc gia

Sau khi hoàn tất các thủ tục, BTC sẽ Accepted cho các đội tuyển tham dự!

(17/1) Thông báo nội dung khối Phần mềm nguồn mở

VFOSSA và NukeViet sẽ tổ chức livestream/meeting trực tuyến nhằm phổ biến, giải đáp thắc mắc về nội dung thi (mã nguồn mở NukeViet):

Thời gian: 15h00 Thứ Tư, ngày 19/01/2022

Hình thức: Online meeting qua Zoom + Livestream trên kênh Youtube của VFOSSA

Link đăng ký: https://forms.gle/esrYB9VnAc2H9qFq6

Chi tiết xem trong mục Phần mềm nguồn mở

(7/1) Thông báo về hệ thống test cuộc thi PROCON Vietnam (mục Procon)

... ngày 01/01/2022 mở đăng ký ICPC Quốc gia trên trang toàn cầu!

Đăng ký đội tuyển tham dự kỳ thi ICPC Quốc gia 2021

ICPC National thi vào ngày 20/02/2022

Các vòng Khu vực ICPC đã kết thúc với số lượng tham dự rất ấn tượng:

+ Ngày 19/12 - ICPC Northern với 519 teams

+ Ngày 12/12 - ICPC Central với 514 teams

+ Ngày 5/12 - ICPC Southern với 591 teams

Thi tranh giải Quốc gia, đề nghị các trường rà soát, lựa chọn các đội tuyển đăng ký tham dự.

Chú ý: ICPC quốc gia sẽ thu phí tham dự (theo Thông báo số 1: ĐH&CĐ - 1,000,000 đồng/đội tuyển, PTTH - 600,000 đồng/đội tuyển). Kinh phí tham dự chuyển khoản về:

Tài khoản: Hội Tin học Việt Nam, số tài khoản: 003 70406 0000 979

Tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

Nội dung: Trường xxx nộp lệ phí xx đội tham dự ICPC Quốc gia

Sau khi hoàn tất các thủ tục, BTC sẽ Accepted cho các đội tuyển tham dự!

Thông tin về đăng ký eMail tới: acmicpc.vietnam@gmail.com , về lệ phí email tới: olpvietnam@vaip.vn

Khối PTTH email cho: vanhanh.pham@gmail.com

Chúc mừng 4 bạn:

Lê Quang Huy, đội tuyển PENDLE, ĐH Công nghệ Hà Nội - Huy chương Bạc Olympic Tin học quốc tế năm 2021 và Huy chương Vàng Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương năm 2021

Hồ Ngọc Vĩnh Phát, Đội tuyển HCMUS FlamingTomatoes, ĐH KHTN Tp Hồ Chí Minh - Huy chương Bạc Olympic Tin học quốc tế năm 2021

Trương văn Quốc Bảo – Đội tuyển NA.PBC Oreo, lớp 12 PTTH Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An, Huy chương Bạc Olympic Tin học quốc tế năm 2021 và Huy chương Vàng Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương năm 2021

Nguyễn Hoàng Vũ, – Đội tuyển NA.PBC Oreo, lớp 12 PTTH Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An, Huy chương Bạc Olympic Tin học quốc tế năm 2021

vừa được Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng III ngày 18/12/2021

Chi tiết trên:

http://congnghevadoisong.vn/dai-hoc-cong-nghe-dhqg-ha-noi-de-dang-soai-ngoi-vo-dich-ky-thi-lap-trinh-icpc-mien-bac-d47125.html?fbclid=IwAR3FrqCwhNB-FMHL7aD7ruOE5EXaeGr796aBmmpbACC6xAwp_GEEBNf9YSo

Chủ nhật (19/12/2021): Kỳ thi ICPC miền Bắc do Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chủ trì đã công,

Kết quả (scoreboard, bộ đề thi) trên: https://icpcvn.github.io/

519 teams thi đấu, trong đó 146 teams các trường Đại học miền Bắc cùng 184 teams HSGS tranh giải

Bộ đề thi 13 bài và cả 13 bài đều có đội giải được, 2 bài chỉ có duy nhất 1 đội giải và 1 bài có 2 đội giải được, trong đó: 1 team 12 bài, 2 teams 10 bài, 5 teams 9 bài, 10 teams 8 bài, 33 teams giải từ 7 bài trở lên và 444 teams giải được ít nhất 2 bài!

Trân trọng cảm ơn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, nhóm hệ thống thi PTIT mới và nhóm ra đề. Trân trọng cảm ơn nhiệt tình và lòng quyết chiến của các coachs cùng các teams tham gia thi đấu!

Scoreboard trên: http://icpc.ptit.edu.vn/scoreboard

ICPC miền Bắc thi trên Hệ thống PTIT Code Client, nền tảng chấm thi phát triển từ DMOJ:

Thông tin eMail tới: sonnm@ptit.edu.vn c/c acmicpc.vietnam@gmail.com

Khối PTTH email cho: vanhanh.pham@gmail.com

BTC sẽ cập nhật thông tin giải thưởng trong mục Kết quả ICPC

Chủ nhật (12/12/2021): Kỳ thi ICPC miền Trung do Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng chủ trì đã kết thúc,

Kết quả (scoreboard, bộ đề thi) trên: https://icpcvn.github.io/

515 teams thi đấu, trong đó 50 teams các trường Đại học miền Trung - Tây nguyên tranh giải.

Bộ đề thi 16 bài còn sót 2 D&J chưa có đội giải được, trong đó: 1 team 12 bài, 4 teams 11 bài, 5 teams 10 bài, 9 teams 9 bài, 20 teams 8 bài, 33 teams giải từ 7 bài trở lên và đúng 380 teams giải được ít nhất 1 bài!

Trân trọng cảm ơn Đại học Bách khoa Đà Nẵng, nhóm hệ thống và ra đề. Trong quá trình thi hệ thống chấm nghẽn, rất chậm tuy nhiên cả nhóm vận hành và các thí sinh đều đã rất kiên trì! Trân trọng cảm ơn nhiệt tình và lòng quyết chiến của các coachs cùng các teams tham gia thi đấu!

Liên hệ eMail tới: pmtuan@dut.udn.vn c/c acmicpc.vietnam@gmail.com

Khối PTTH email cho: vanhanh.pham@gmail.com

Chủ nhật (5/12/2021): Kỳ thi ICPC khu vực phía Nam do Đại học KHTN, ĐHQG Tp HCM chủ trì đã thành công tốt đẹp!

591 teams thi đấu, trong đó 246 teams phía Nam tranh giải cùng 181 teams sinh viên khác và 164 teams học sinh PTTH.


Kết quả chung tại: https://bit.ly/VNS2021-AllTeams

Bộ đề thi 15 bài đều có đội giải được, trong đó: 1 team 14 bài, 4 teams 13 bài, 5 teams 12 bài, 7 teams 11 bài, 16 teams 10 bài, 290 teams giải từ 5 bài trở lên và đúng 500 teams giải được ít nhất 1 bài! Bộ đề thi và kết quả rất đẹp, trân trọng cảm ơn HCMUS, nhóm hệ thống và ra đề, cảm ơn nhiệt tình của các coachs cùng các teams tham gia thi đấu!

Kết quả chia nhóm:

Chúc mừng: HCMUS, HCMIU, FUV, UIT, HCMUT trong Top 12 tranh giải ICPC Southern