Procon / PMNM

Cuộc thi Lập trình đối kháng Quốc tế PROCON

NAPROCK đã đồng tài trợ Cuộc thi Lập trình Công nghệ (Kosen Procon) từ năm 2008. Kể từ khi bắt đầu, cuộc thi lập trình quốc tế PROCON-NAPROCK đã phát triển thành một nơi giao lưu quốc tế cho những người có cùng đam mê công nghệ thông tin trên thế giới.

Trang web chính thức của Kosen-Procon: http://www.procon.gr.jp/

Kỳ thi Procon Việt Nam năm 2022, giải Procon quốc gia sẽ tổ chức trong OLP-ICPC tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh vào 8-9/12/2022.

Nội dung Phần mềm nguồn mở trong OLP

Năm 2004, Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam tổ chức thêm nội dung thi tập thể Phần mềm nguồn mở được bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ. Năm 2009, OLP kết hợp với Giải Mùa hè sáng tạo viết ứng dụng Phần mềm nguồn mở được bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ và cộng đồng nguồn mở Việt Nam (VFOSSA).

Trang web chính thức của VFOSSA: https://vfossa.vn

Nội dung OLP-PMNM năm 2022 sẽ tổ chức theo hình thức Hackathon trong kỳ thi OLP-ICPC tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh vào 8-9/12/2022.